måndag 27 december 2010

Lärare behöver bra förutsättningar för elevernas skull

Folkpartiets skolpolitik sätter eleverna i centrum och skapar möjligheter för varje person att växa, forma sina egna liv och förverkliga sina drömmar.
Inget barn ska behöva lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Bra lärare är skolans viktigaste resurs och särskilt elever med inlärningssvårigheter behöver välutbildade speciallärare.

Folkpartiet kommer därför att fortsätta ta strid för att de små särskilda undervisningsgrupperna, med utbildade speciallärare, ska finnas för de elever som behöver detta i Skövde.

Studier gjorda både i Sverige och internationellt visar att det är kvaliteten i den lärarledda undervisningen som visar sig ge bäst avtryck i form av ökade kunskapsresultat hos eleverna. Var och en förstår att minskad tid för planering och uppföljning sänker lektionernas kvalitet.

Folkpartiet ifrågasätter starkt en generell förändring av lärarnas arbetstid till 40-timmarsvecka (idag 45) och i synnerhet om det samtidigt betyder ökad undervisningstid. Det minskar lärarnas tid för planering, uppföljning och individuellt elevstöd, vilket riskerar att bidra till sänkt kvalitet och sämre kunskapsresultat.

Istället behövs helt andra åtgärder, som går i precis motsatt riktning. Flertalet av de administrativa uppgifter som tillförts läraryrket under senare år måste tas bort för att ge lärarna mer tid för huvuduppdraget – undervisning – och de arbetsuppgifter som hör till det, t ex förberedelse och utvärdering av elevernas resultat.

Det är vår absoluta uppfattning att de extra 13,5 miljoner som fullmäktige beslutat om för att rätta till strukturella lönefel bland Skövdes lärare inte på något vis ska kopplas till någon förändring av lärares arbetstid. Beslutet i fullmäktige togs för att göra en nödvändig ”extra lönesatsning på prioriterade grupper enligt lönekartläggningen” – ingenting annat.

tisdag 21 december 2010

Viktigt att värna ett öppet samhälle

Efter det som hände i Stockholm är det viktigare än någonsin att stå upp för att Sverige ska vara ett öppet samhälle.
Ett land där vi kan leva sida vid sida oavsett etniciteter och kulturell hemvist.
Folkpartiet försvarar de lagar vi har i landet och som är lika för alla. Vi tror på demokratin och höjer våra röster mot dem som propagerar fanatism eller på annat vis ger uttryck för inskränkningar av individens fri- och rättigheter.

Tyvärr finns det främlingsfientliga och totalitära krafter i Sverige vars politik ofrånkomligen leder till ett mer slutet samhälle.
När Sverigedemokraterna beskriver invandrarna som anledningen till de problem vi ser i vårt land gör de sig skyldiga till lögner, förtal och hets mot folkgrupp.
Folkpartiet tar bestämt avstånd från de naiva och förenklade svartmålningar som Sverigedemokraterna sprider.
Enskilda människors handlingar som utförs i ”religionens namn” har enligt min mening ingenting med religion att göra. Det är terrorister och fanatiker som utför bombdåd och sprider skräck.

För mig är det självklart med ett tolerant samhälle som slår vakt om alla människors lika värde.
Samtidigt vill jag att statusen på det svenska medborgarskapet ska höjas.
Ett svenskt medborgarskap är något fint, ett samhällskontrakt där man bekräftar att man förstått såväl sina rättigheter som skyldigheter.
Därför vill Folkpartiet ha en obligatorisk utbildning för varje person som kommer utifrån och vill leva här.
Vi vill ha en grundutbildning som klargör att det svenska samhället vilar på gemensam respekt för grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet – villkor och krav som ska gälla alla i vårt land.

I Folkpartiets Sverige respekterar vi varandra. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller för alla.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Det finns alltid plats för dig.

måndag 20 december 2010

FP vill öka kunskapen om kulturarvet

Det svenska kulturarvet ska stärkas och bara kultur vars syfte är att ”glädja, försköna och skapa gemenskap” ska få statligt stöd, skriver Josef Fransson, riksdagsledamot (SD) och Chang Frick, kulturpolitiskt talesperson SDU i tidningen "SLA" 2010-12-14.

Vi i Folkpartiet liberalerna vill lyfta fram och öka kunskapen om kulturarvet ytterligare, inte minst ur bildningssynpunkt, men det är fel att tro att det går att använda en sådan process till att slå vakt om det ”typiskt svenska”.
För vad menas med det typiskt svenska? Något som kännetecknar det svenska kulturarvet är ju just alla dess influenser utifrån.
Carl Larsson fick inspiration att börja med akvareller i en kosmopolitiskt parisisk miljö och svenskt hemslöjd bär spår av tidiga influenser från Bysans, för att bara nämna ett par exempel.

Sverigedemokraterna vill också avveckla de skattefinansierade anslagen till verksamheter ”vars primära syfte är att chockera, uppröra och provocera”. I klartext handlar det om att nyskapande kultur – som i många fall blir framtidens kulturarv – stryps. Det skulle hämma kulturen och samhällets utveckling.

Ett fritt och dynamiskt samhälle behöver den förmåga att utmana som konsten, musiken, litteraturen, filmen och andra kulturuttryck äger. Det är tack vare utmaningar från nytänkande och ibland provokativa konstnärer som gränser flyttas och samhällen utvecklas.
Skickliga konstnärer är som forskare. De undersöker, visar saker vi annars inte sett och skapar på så sätt ny kunskap om vårt samhälle och vad det är att vara människa i detta samhälle. De ser möjligheter, de utmanar och öppnar fönstret till det nya.

För liberala kulturpolitiker är det därför, tvärtemot vad Sverigedemokraterna tycker, viktigt att fundera på hur man skapar bättre villkor för den nytänkande, nyskapande och ibland provokativa konsten.

Denna artikel skrev jag tillsammans med Christer Winbäck som är riksdagsman för Folkpartiet och den publicerades 17 december i SLA.

fredag 10 december 2010

Daglig kamp för mänskliga rättigheter

Varje dag förs en kamp för alla människor möjlighet att leva ett drägligt liv, få daglig mat och ha en trygg bostad.
Demokrati förutsätter att varje person har rätt till sina innersta tankar, egen trosuppfattning, frihet från tortyr och slaveri liksom rätt till utbildning, yttrandefrihet och möjlighet att delta i landets styrelse.

Varje land har ansvar för att de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning och ett fungerande rättssystem som upprätthåller lagarna.
Dessutom behöver vi ständigt sprida information och kunskap kring de mänskliga rättigheterna, här bör skolan ta ett större ansvar än vad som gäller generellt idag.

Vi delar ett solidariskt, internationellt ansvar att framföra åsikter om och försöka påverka situationen i olika länder där rättigheterna kränks.
Här vill jag se att Sverige är pådrivande inom EU för att de mänskliga rättigheterna verkligen ska omfatta alla.

Inom ramen för de mänskliga rättigheterna är det alltså stater som har skyldigheter och individer som har rättigheter och skyldighet att under landets lagar respektera andra människors rättigheter.
Vi kan därför inte vara passiva när romer förföljs och utvisas av länder i vår om värld. Vi måste stå upp för alla människors rättigheter.

Internationella dagen för mänskliga rättigheter firas den 10 december för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Deklarationen antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Ingen ska diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller identitet, politisk eller annan uppfattning.

Vi som värnar demokratin, och anser att varje barn som föds på denna jord ska ges möjligheter att leva ett fritt liv, tar bestämt avstånd från varje uttalande som strider mot de grundläggande mänskliga rättigheter som fastställts av FN.

Alla människors lika värde och rättigheter måste försvaras dagligen.

onsdag 8 december 2010

Förståelse och transparens

Mark Klamberg har med all tydlighet påpekat innebörden av bland annat den FRA-lag som togs för två år sedan. Wikileaks har öppnat ögonen för många det senaste året.
Jag blir förvånad över den låga nivå på förståelse och kunskap som verkar råda bland dem som deltog i beslutet och tjänstemän som har att följa lagstiftningen
Det blir alltmer tydligt att vi behöver ta ett omtag avseende frågor som rör integritet, lagstiftning, transparens och samverkansvillkor för att minimera terrorism likväl som maktmissbruk i alla övriga former.
Läs Mark Klambergs blogg.

söndag 28 november 2010

Ska det verkligen löna sig att arbeta?

Det förs en diskussion om hur stor skillnaden ska vara i disponibel inkomst för en och samma person beroende på om hon är frisk och kan arbeta gentemot när hon drabbas av sjukdom och därför måste avhålla sig från arbete.
Med ett bra försäkringssystem ska skillnaden inte behöva vara så stor mellan dessa båda situationer.

Skillnaden mellan att arbeta och att vara mellan två jobb behöver heller inte vara så dramatsikt stor om vi har en allmän arbetslöshetsförsäkring.

Däremot så är det väl rimligt att den som kan ta ett jobb, men tackar nej till att arbeta av "personliga skäl" får acceptera en lägre ekonomisk nivå.

Alltså, det ska löna sig att arbeta, vi ska ha bra försäkringssystem samt ett individuellt ansvar att arbeta och göra rätt för sig.
Låter detta rimligt för dig så ska du rösta på Folkpartiet i nästa val. Det är inget annat parti som driver dessa frågor lika konsekvent.
När det gäller sjukförsäkringen så kommer Folkpartiet att driva på för att stärka den enskilda människans rätt gentemot "fyrkantiga regelverk".

Ska det verkligen löna sig att arbeta? JA, det ska det och vi har råd med ett bra allmänt försäkringsskydd. Inget annat parti är lika tydliga på denna punkt som Folkpartiet. Detta påstående håller för alla former av granskningar.

torsdag 25 november 2010

Ljus är vår framtid, vit är marken

Konjunkturinstitutets "Barometerindikator" steg närmare fyra enheter mellan oktober och november i år. Indikatorn ligger därmed återigen i nivå med toppnoteringarna från hösten 2000 och våren 2007.
Marken är täckt av snö, svårt att hitta plats att lägga den på. Skottat tre gånger idag och har över en meter snödjup där jag inte varit framme med skyffeln... och det fortsätter att snöa...
Det ska bli kallare!
Trist är att det vackra vita ger upphov till så många olyckor...
Fyra veckor till jul...

lördag 13 november 2010

Valet 2014

Om fyra år går vi till val igen. EU-val, riksdagsval, landstingsval, kommunval.
Hur ska du rösta? Vad är viktigt för dig?
Vilket samhälle ska vi ha?
Hjälp till att utforma morgondagens politik och därmed morgondagens samhälle.
Dina synpunkter behövs!

onsdag 10 november 2010

Vinter igen

För ett par veckor sedan hade vi en ordentlig snöomgång här i Skövde- ovanligt tidigt och alla förstod att snön skulle försvinna snart och snabbt.

Nu har det hänt igen och nu ligger det snö här igen - så ljust och vackert. Önskar att snön kunde få stanna och att vi fick en vit behaglig vinter med minus 4 grader, solsken och 2o mm nysnö varje natt.

Det skulle vara en riktigt bra vinter, eller hur?
En sådan vinter tror jag att både SJ och flygindustrin skulle klara bra, utan större störningar för oss resenärer.
I Frankrike är pensionsåldern höjd till otroliga 62 (sextiotvå) års ålder. Vad är det för relation vi har till pension och dess syfte? Lite historiskt perspektiv på anledningen till att någon ska pension kanske inte skadar... Folkbildning nu!


fredag 5 november 2010

Solsken

Solen lyser i Skövde, det är Skadevi Cup - en handbollsfest för ungdomslag från när och fjärran.

Alla helgons dag imorgon, bara sju veckor till julafton 2010.

I veckan tog vår dotter körkort - Grattis till henne!

Nu är det kallt mest varje dag, skönt att våra elkraftverk fungerar här i Sverige.

Märkligt att det finns personer som tycker att vi ska ha en statschef som ska undantas från granskning...

Vad är det för samhälle vi är på väg mot?

onsdag 3 november 2010

Vad är väl en dag på residenset...

Ja, det var ingen "Askunge-saga" - min första dag som fullmäktigeledamot i Västra Götaland - tack för alla kryss jag fick, högsta procentuella förtroende av samtliga kandidater för något av de etablerade partier i vårt landstingsval.

Men det blev varken balkänsla eller glädeyra under första fullmäktige i Vänersborg för denna mandatperiod. Förhandlingarna som var på väg att leda till en möjlig stabil majoritet kraschade slutligen helt och omintetgjorde också förutsättningarna för att det största politiska blocket skulle kunna styra vår region. Jag beklagar det liksom förklaringen jag tagit muntlig del av från flera håll att en starkt bidragande orsak till denna situation är att inte förhandlingarna genomfördes med full öppenhet mellan förhandlande parter.

Resultatet är att VG-regionen nu styrs av en S+V+MP+SPVG-minoritet. Det blir intressant att se vad som sker på nästa fullmäktige den 30 november då budget ska antas och en mängd val till olika uppdrag ska fastställas. Min uppfattning är att detta inte överensstämmer med valresultatet.
Efter sluten omröstning så valdes Kjell Nordström från Skara, (S), till ordförande för RF (regionfullmäktige). 75-74 blev resultatet och den person som fick 74 röster är Conny Brännberg, kristdemokrat, från Skövde.

Betydligt mer upplyftande var det att se FC Köpenhamn, med brorsonen Oscar i laget, spela 1-1 mot FC Barcelona och måndagskvällens nomineringsmöte för Folkpartiet i Skövde.

Fortsättning följer...

måndag 1 november 2010

Dags för nya tag

Första november - snart jul, men först ska alla uppdrag i kommuner och landsting fördelas.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som röstade på Folkpartiet och dessutom kryssade mig.

Nu är jag direktvald av er till fullmäktige i Skövde kommun och regionfullmäktige i Västra Götaland.


I Skövde regerar vi Allianspartier vidare och nu på onsdag ska vi ha presskonferens för att presentera de personer som blir ordförande för nämnder och andra kommunala styrelser.


Ikväll har vi vårt nomineringsmöte för Folkpartiet i Skövde - återkommer med resultat av det senare.

Regionfullmäktige har sitt första sammanträde imorgon 2 november och det kan bli en riktig rysare eftersom ingen klar majoritet finns och förhandlingarna som förts kraschat när det visat sig att inte alla kört med öppna kort (enligt den information jag kunnat ta del av).


Detta får jag skriva mer om imorgon. Lev väl i landet där arbetslösheten fortsätter att sjunka...

P.S. Skönt att det nu verkar ha landat i en blocköverskridande överenskommelse avseende Sveriges engagemang i Afghanistan. D.S.

torsdag 23 september 2010

(S)-dominansen är nu bruten

Det har gått några dagar sedan valdagen i söndags och valrörelsen är nu över för denna gång. Jag är så otroligt glad för att svenska folket har visat sitt fortsatta stöd för vår Alliansregering. (S)-dominansen är nu bruten. Det fortsatta stödet för Alliansregeringen betyder oerhört mycket. Arbetet med att genomföra förbättringar och med att föra Sverige framåt i en positiv riktning kan fortsätta.

Läs hela bloggen av Kristina Palmgren

Läs gärna också dessa bloggar i ämnet: Martin Hall, Rasmus Jonlund, Christoffer Fagerberg, Eva Flyborg, Agneta Berliner, Gabriel Romanus, Hans Åberg, Per Pettersson, Marcus Grundén

onsdag 22 september 2010

Folkpartiet, en fjärdedel av Alliansen

Det preliminära valresultatet för Västra Götalands län innebär att vi inte har majoritet för någon naturlig Allians. Störst är ändå Alliansen, som enbart saknar 6 mandat just nu. Det kan bli färre vid sluträkningen enligt vad som rapporteras.

Mot våra väljare har vi bara en förpliktelse och det är att varje dag göra vad vi kan för att komma närmare genomförandet av de politiska förslag som vi fått våra röster för.

Om någon vecka eller två tror jag att detta är löst. Men det finns absolut ingen anledning att röra sig i riktning mot några onaturliga koalitioner överhuvudtaget, innan vi har det slutliga valresultatet!

Nu sitter vi still i båten och väntar på förutsättningarna för nästa seglats!

tisdag 21 september 2010

Framtidstro i sluträkningens tid

Fortfarande finns det en teoretisk chans till egen majoritet för Alliansen i riksdagen. Det skulle vara det absolut bästa för landet och alla oss som lever våra liv här.
Sverige är ett fantastiskt land att leva i, men vi står inför stora utmaningar de närmaste åren.
Skolresultaten måste höjas, svensk export stärkas och vi måste uppmuntra kreativa människors idéer så att svenska uppfinningar kan bli framgångsrika produkter också på 2000-talet.

Vi har möjligheterna, nu gäller det att vi tar vara på dem samtidigt som vi ska sprida empatisk humanism bland våra vänner och få det synsättet att öka – allt för att förhindra nationalistisk egoism och protektionism.

Sverige ska aldrig få förstöras av missnöjespolitiker som genom populism och förenklade lösningar utifrån en banal världsbild där länder och människor delas upp i ”bra” eller ”dåliga” är på väg att upprepa lögner så många gånger att de till slut inte kan skilja sanning från lögn.

Det ska inte få hända, det kommer inte att hända, vi är så många som delar på uppgiften att vi inte kan misslyckas – att jag känner nödvändigheten att skriva dessa rader är illa nog.

måndag 20 september 2010

En dag efter valdagen 2010

Alliansen fick fler röster än 2006. Folkpartiet i Skövde fick ökat stöd av väljarna i både kommun, region- och riksdagsval.
Vi gjorde alltså ett bra val i Skövde. Jag riktar ett tack till alla som bidragit till detta.
Nu inleds så småningom förhandlingar för att formera det politiska lag som ska styra Skövde under de kommande fyra åren. En uppgift som vi kommer att klara bra.
Föreberedande samtal har förts och vi har en överenskommelse mellan Allianspartierna som garanterar alla fyra partierna ökad delaktighet och därmed möjlighet att påverka politiken.
Vi är beslutna att göra vardagen ännu bättre för Skövdeborna.

Än en gång tack för alla arbetsinsatser och till er väljare för ert stöd.

lördag 18 september 2010

Dagens bloggtips 18 september

Läs detta av Mark Klamberg!

torsdag 16 september 2010

TV4 idag

Säg nej till SD:s lögner

Med goda argument och öppna sinnen ska vårt lands demokratiskt uppbyggda system granskas.
Lika självklart som jag försvarar var och ens rätt till yttrandefrihet, lika bestämt tar jag avstånd från lögner.
Jag har nog aldrig hört så många lögner på en och samma gång som när SD:s företrädare talade på tisdagens torgmöte i Skövde.
Generaliseringar haglade på löpande band och riksdagspartierna beskylldes grundlöst utifrån fabricerade skräckfantasier på häpnadsväckande låg nivå.
Jag hoppas innerligt att vi på söndag är många som inser att den kunskapsbrist som Sverigedemokraterna uppvisar faktiskt innebär en fara för demokratin.
Detta världsfrånvända och främlingsfientliga parti står för en populism som brutalt krockar med den samsyn på demokratiska värden som byggt det här landet.
Försvara Sverige genom att rösta på något av våra etablerade, demokratiska partier så att SD inte kommer in i vår riksdag.
Hjärtligt tack!

onsdag 15 september 2010

Bra, Jan!

Folkpartiets ledare, Jan Björklund, höjde rösten under utfrågningen i TV4. Tack för det, Jan!

I Sverige måste vi föra ett samtal om vilka förändringar som krävs för att vi ska bli bättre på att ta emot människor som söker sig till vårt land.

Vi måste stå upp för de svenska värden som delas av det absoluta flertalet i vårt land.

Svensk civil lag står alltid över regler och traditioner av religiös eller kulturell art. Inga undantag får finnas över huvudtaget.

De mänskliga rättigheterna, så som de uttrycks i FN:s deklaration, ska gälla i Sverige och motiverar att vi tar kamp mot kvinnoförtryck av alla slag.

Folkpartiet talar klarspråk, vi ska lösa de problem som finns i vårt land.

För att göra detta behöver vi din röst nu på söndag den 19 september.

Tack!

tisdag 14 september 2010

Folkpartiet gör troligen ett bra val i Skövde kommun

Allt fler personer väljer att förtidsrösta. I Skövde liksom i övriga landet har förtidsröstandet ökat märkbart.

Igår var jag runt på stadsbiblioteket, stadshuset och i Södra Ryd. På samtliga ställen kunde jag genom att avläsa hur många valsedlar som behövde fyllas på konstatera att det ser ut som vi gör ett riktigt bra kommunval i Skövde.


Det är bara att hoppas på att det stämmer med den slutliga sammanaräkningen av alla röster på söndag kväll.


Glöm inte att rösta, använd din rättighet och uppmana dina vänner att göra detsamma.


Ett högt valdeltagande ger ett mer rättvisande resultat.

fredag 10 september 2010

En halv miljard till skolhälsovården

Svenskarna är bland dem som mår bäst i världen, men våra unga är bland dem som anser sig må sämst.
Till stor del beror ungas ohälsa på att de mår dåligt psykiskt.
Det krävs stora insatser för att vända denna utveckling, inte bara från sjukvården.
Folkpartiet vill stärka elevhälsan i kommunerna och kommer under nästa mandatperiod ta initiativet till en handlingsplan för att minska psykisk ohälsa bland ungdomar.
Skolan spelar en central roll när det gäller att upptäcka och möta unga med psykosociala problem.
Därför vill vi satsa en halv miljard kronor på landets skolhälsovård. Den insatsen ger 1 000 nya skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.
Din röst på Folkpartiet är en röst på någon som reagerar när något är fel.

torsdag 9 september 2010

Gasa på med biogas


idag skriver jag tillsammans med flera av min Folkpartivänner:

Biogas har som energiform en enorm potential, och är strategisk för utvecklingen bort från beroendet av fossil energi. I Västra Götaland finns många kommuner och bolag som ligger långt framme i utvecklingen av biogas från en nischprodukt till en betydelsefull del av svensk energibalans. Västra Götalandsregionen har verkat kraftfullt för att främja utvecklingen av biogasproduktion och –användning i regionen, men nu är det tid att vässa ambitionsnivåerna ytterligare.

Med en omvald alliansregering har Västra Götalandsregionen ett gyllene läge för att stärka regionens position i strävan efter att ersätta den fossila energin.

Alliansregeringen har tagit beslut om en supermiljöbilspremie. Det är spetsteknik som gäller, en utsläppsnivå på 50 g koldioxid per kilometer, jämfört med de 120 gram som gäller för dagens miljöbilsdefinition. Premien kommer att vara teknikneutral och det talas mest om elbilar och hybridfordon. Vi hoppas också mycket på elbilstekniken, men i realiteten bedömer vi att den teknik som först får ett uppsving tack vare supermiljöbilspremien blir biogasfordonen.

Energiöverenskommelsen från i våras ger äntligen energibranschen långsiktiga spelvillkor. Kärnkraft, vattenkraft och förnybar el tillsammans med olika former av bioenergi ger en ekonomiskt och miljömässigt bärkraftig energimix, med begränsade koldioxidutsläpp.

En omvald alliansregering kommer, som ett nästa steg, att utveckla en nationell biogasstrategi. I den processen behöver vi västsvenskar driva de frågor som vi kan bäst. Rötning av avfall från jordbruk, hushåll och livsmedelsindustri är en viktig källa till biogas, inte minst i Västra Götaland med vår näringslivsstruktur. Förgasning av skogsavfall har dock en än större potential, och där ligger Västsverige, i praktiken Göteborg Energi i samarbete med Eon, i framkant.

Det är också här i Västsverige som fordonsindustrin finns. Energimyndigheten vill i sitt förslag till sektorsövergripande biogasstrategi (2010-08-30) prioritera uppgradering av biogas till fordonsdrift framför andra användningsområden, med fokus på gasdrift för stora fordon i stadstrafik. Vi vill poängtera att gasdrift av personfordon inte längre är någon marginalteknik. Som exempel finns i Italien över en halv miljon gasfordon – även om den gas de körs på är fossil.


I Västsverige har vi tagit ett stort miljökliv framåt genom den allt ökande inblandningen av biogas. En lösning som gynnar miljön samtidigt som vi löser stora avfallsproblem.

Poängen är: ska svensk fordonsflotta ska bli fossiloberoende till år 2030, som regeringens vision lyder, krävs en aktiv uppmuntran av gasdrift – bland andra driftsformer – även av personfordon och lastbilar för långa transporter.

För att stärka Västra Götalands ställning ytterligare behöver vi vässa verksamheten också på hemmaplan. Utvecklingen av distributionsnät är viktiga, teknikutvecklingen är viktig, men vår bedömning är att allra viktigast är att få fart på produktionen av biogas. Fordonstillverkare och transportföretag måste kunna känna trygghet i att det finns biogas att tillgå, för att de ska våga satsa på miljövänlig teknik.

Vi tror på större regional samverkan inom Västra Götalandsregionen. Vi tror på saminvesteringar i anläggningar för att säkra tillgången till avfallsråvara, utnyttja stordriftsfördelar och minska riskerna för ingående aktörer. Kommuner och bolag runt om i regionen ska inte behöva lösa alla problem kring hanteringen av det organiska avfallet var och en på egen hand.

Vi tror också på ett strategiskt arbete på regional nivå för att stödja optimering och teknikutveckling med syfte att öka produktion, kvalitet och effektivitet i befintliga anläggningar i regionen.

Nästa mandatperiod måste innebära det verkliga genombrottet för att bryta fossilberoendet i fordonssektorn. Allt talar för att en av de viktigare nycklarna ligger i biogastekniken, och Västsverige ska behålla ledartröjan i den utvecklingen.

Helena Holmberg (FP) Göteborg
Vice ordförande miljönämnden, kandidat till Västra Götalandsregionen

Anita Brodén (FP) Sollebrunn
Riksdagsledamot

Eva Flyborg (FP) Göteborg
Riksdagsledamot

Morgan Hjalmarsson (FP) Borås
Kommunalråd

Lars Tysklind (FP) Strömstad
Riksdagsledamot

Mikael Wendt (FP) Skövde
Ledamot Kommunstyrelsen, kandidat till Västra Götalandsregionen

tisdag 7 september 2010

Dagens bloggtips 8 september

Karin Långström Vinge skrev igår så bra på sin blogg att jag vill tipsa om det idag!

Gårdagens blogg är alltså dagens bloggtips...

Varsågod!

Socialsekreterare till varje skola

(Publicerat i SLA tisdag 7 september)
Alla skolor ska ha en socialsekreterare som ingår i skolans elevhälsoteam.
Folkpartiet anser att varje skola ska ha en socialsekreterare, med skolan som sin arbetsplats.
Genom detta så avdramatiseras kontakterna med socialtjänsten för både skolpersonal, föräldrar och elever.
Idag upplevs samverkan mellan skola och socialtjänsten ibland som problematisk, det vill vi ändra på, så ska det inte få vara i Sverige.
Genom ett tätt förebyggande samarbete mellan skola och socialtjänst underlättar vi också när det gäller tidiga insatser för barn som annars riskerar att drabbas av fortsatta problem i livet.
Tydliga vinnare i detta förslag är barnen och det är för deras skull vi ska ha världens bästa skola, eller hur?

Rösta för barnens bästa i höstens val.

Mikael Wendt (FP)
P.S. På bilden ser du min lekskolegrupp i Göteborg 1961. D.S.

lördag 4 september 2010

fredag 3 september 2010

Folkpartiets stadigt framåt

I flertalet opinionsmätningar går Folkpartiet stadigt framåt.
I Synovates senaste mätning vinner Alliansen och Folkpartiet är åter Sveriges tredje största parti.

Jag hoppas att också du kommer att rösta på orginalet av svenska liberala partier.


Varför nöja sig med bleka kopior?


6 av 10 svenskar uppger att de är liberaler, då borde Folkpartiet vara Sveriges STÖRSTA parti. 6 av 10 tror samtidigt på seger för Alliansen.


Överraska samtliga opinionsintitut - rösta på Folkpartiet du också!

onsdag 1 september 2010

Förtidsröstningen startar

Idag kan du förtidsrösta. I Skövde är det Stadshuset som öppnar först. Klockan 10.00 är det möjligt att rösta i vårt stadshus, på Stadsbiblioteket öppnar röstningen 11.00 och på biblioteket i Södra Ryd börjar det 12.00.
Du som redan har bestämt dig, gå och rösta nu - och glöm inte att kryssa.
För ett friare, mer demokratiskt och vänligare samhälle - rösta på Folkpartiet.

måndag 30 augusti 2010

Dagens bloggtips 30 augusti

"Hur kommer det sig att vi i Sverige är så dåliga på integration? Hur kommer det sig att invandrare lär sig språket och kommer in på arbetsmarknaden bättre och snabbare i andra länder? Hur kommer det sig att brottsligheten bland invandrare är högre här än i andra länder? Vad gör vi fel och andra rätt?"

Så skriver folkpartisterna Helena von Schantz, Valdemarsvik - Mattias Sundin och Anders Nordin, Norrköping

Läs resten av ovanstående blogg här

söndag 29 augusti 2010

Parboende - dagens heta potatis

Så kommer de rödgröna med utspel om parboende. Efteråt! Som vanligt.
Samma sak med jobbskatteavdragen. När vi presenterar och genomför säger de att "förslaget om jobbskatteavdrag är det dummaste de hört!"
Ett år senare säger de att förra steget i jobbskatteavdraget var bra, men att "det nya förslaget om jobbskatteavdrag är det dummaste de hört!"
Ja, ja. Det är du som ska rösta.
Så här skriver Annika Beijbom med flera om parboende på bloggen
"Den 19 november 2009, på Folkpartiets landsmöte i Växjö, föreslogs en förstärkt parboendegaranti. Äldre par ska kunna fortsätta bo tillsammans förklarar andra laget idag. Kul att de gillar vår politik, det gör vi med. Jag bloggade om parboendegarantin den 8 april i år, Per reder ut hur det hänger ihop med den rödgröna syltburken."

lördag 28 augusti 2010

DN uppmärksammar Folkpartiets kampanjlåt

I fredagens pappersversion av DN så står det en hel del om musik och politik. Där får vår låt "Ja, till framtiden", som min son Johan och jag snickrat ihop för Folkpartiet, pluspoäng bland de andra låtarna som nämns. Kul!

Här är länken till nätversionen som bara innehåller delar av hela uppslaget från DN:s pappersupplaga.


Låten är den du hör här på min blogg...

fredag 27 augusti 2010

Folkpartiets valkraftsamling


Idag var den lunchupptakt för de tre finalveckorna i valkampanjandet för Folkpartiet. På Berns i Stockholm samlades hundratals Folkpartister från hela landet. Jag hann med några korta samtal med alltid lika sympatiska och vaket kritiska Karl Beijbom, EU-parlamentarikern och hedersknyffeln Olle Schmidt, Eskilstunas ärliga och starka frontfigur Niklas Frykman, strålande knivskarpa Anna Steele Karlström från Tyresö, Liberatis grundare och liberale musikskaparen Alexander Bard, målmedvetna och underfundiga partisekreteraren Erik Ullenhag, jättetrevliga och kunniga riksdagsledamoten Barbro Westerholm, feministen och superFolkpartisten Birgitta Ohlsson - vår EU-minister, forsknings- och högskoleminstern Tobias Krantz - som alltid är intresserad av att samtala.

Jan Björklund höll ett mycket bra och inspirerande tal och sedan följde ett panelsamtal med EU-kommisionär Cecilia Malmström som moderator där Lotta Edholm (skolborgarråd i Sthlm), Birgitta Ohlsson, Tobias Krantz och Nyamko Sabuni medverkade.

På vägen ut hann jag heja på Niki Westerberg, Camilla Eriksson, PerÅke Lundberg med flera. Det var en bra upptakt. Nu ger vi järnet ända fram till det att valsegern är bärgad!

Såhär skriver Maria Byström

Björklund talar i StockholmPå väg till Stockholmtorsdag 26 augusti 2010

Dagens bloggtips 26 augusti

Mark Klamberg skriver välformulerat, tydligt och skarpt!
Sysselsättningen har ökat med 98 000 på ett år!
Missa inte att följa Marks blogg

Sewon - du är saknad!

Igår avled Sewon Ekberg hastigt av en hjärtinfarkt. Sewon var den som först och allra varmast välkomnade mig in i Folkpartiet i Skövde. Han tog sig tid att lyssna och delade med sig av sina tankar på ett inspirerande sätt.

Jag kommer att bära med mig ljusa minnen och är evigt tacksam för det stöd Sewon visade mig som vän och politisk broder.

Vila i frid, Sewon! Du är med oss varje dag!
Bilden är från försommaren 2010 fr.v. Petter Fahlström, Carmen Tillo, Ulla-Britt Hagström och Sewon Ekberg

onsdag 25 augusti 2010

Dagens bloggtips 25 augusti

Återigen är det Annika Beijbom som jag vill tipsa om.

"Folkpartiet Liberalerna har en lång tradition av att värna mänskliga fri- och rättigheter. Bilden ovan är en valaffisch från 1936, liberalerna var tydliga då och ska vara det idag också. En av dem som under sin livstid arbetade hårt för frihet och demokrati var Ingrid Segerstedt-Wiberg. Under tidpunkten för valaffischens publicerande var Torgny Segerstedt mycket aktiv."

Läs hela bloggartikeln här
Bilden är från mitt besök i Vara under tisdagens kampanjande!

tisdag 24 augusti 2010

Vara på torgetKampanj i VaraBra tendens

I de senaste opinionsmätningarna är Alliansens ledning stabil och Folkpartiet går framåt. Det känns bra, riktigt bra! Det lustiga är att när oppositionen leder med två procent är det en "tydlig övervikt" medan det är en "knapp ledning" för Alliansen (enligt media).
Dagens Allianslöfte för miljön och bilisterna!

måndag 23 augusti 2010

Busskampanjen har startatsöndag 22 augusti 2010

Kampanj i Skövde


Nu möter vi extra många väljare varje dag

Positivt i VGT

Artikel i Västgötatidningarna (Falköpings tidning, Västgöta-bladet och Skaraborgs Läns Tidning) lördag 21 augusti

Lokala valaffischer

Så här ser våra lokala valaffischer ut i Skövde
Nu är vi glada!

Sifo visar på en härlig utveckling idag.
Uppåt för FP!

Dagens bloggtips 22 augusti 2010

Idag tipsar jag om Helena von Schantz blogg.
"Enligt Gudrun Schyman och Claes Borgström är svenska män talibaner. Då undrar jag var finns de svenska män som begär att deras kvinnor ska följa godtyckliga moralregler och som skambelägger dem och hetsar mot dem när de har brutit mot dem?"

Läs hela här

Morgonpromenadlördag 21 augusti 2010

torsdag 19 augusti 2010

Sänk skatten för pensionärerna

Folkpartiet står bakom den uppgörelse om pensionerna som vi har i Sverige. När något händer som gör att grupper i samhället drabbas mer än andra måste någon ta ansvar för att rätta till det.
Pensionärerna är en av de grupper som har drabbats hårdare än andra av den globala finanskrisen. Det kan vi inte acceptera.

För att möta den sänkning av pensionerna som är en direkt effekt av den internationella lågkonjunkturen prioriterar Folkpartiet skattesänkningar för pensionärer.

När vi nu lägger grunden för Sveriges utveckling framöver är det viktigt att se till att pensionärerna får del av förbättringarna.

lördag 14 augusti 2010

fredag 13 augusti 2010

Dagens bloggtips 13 augusti

Helene Odenjung skriver idag om förbättringar som är på väg avseende äldres villkor i ett liberalt starkt Folkparti-Sverige.
"På flera håll i landet, i kommuner där Folkpartiet och Alliansen styr, har äldre redan rätt att bestämma över hur hemtjänsttimmarna ska fördelas. Om de vill ha städning, fönsterputs, promenad eller dusch exempelvis. I höst ska till och med Göteborgarna få den möjligheten, men med ett viktigt undantag. Socialdemokraterna som styr med miljöpartister och stöds av vänstern vill inte låta människor bestämma vem som ska komma hem och hjälpa till. Nej, hur skulle det se ut?"
Läs hela här

Biogas, en del av framtiden

Vårt mål är att bli oberoende av fossil energi och det är fullt möjligt. Vi vill därför utveckla produktionen av biogas i Västra Götalandsregionen. Vår näringslivsstruktur och rika jordbruks- och skogsmark ger oss bra förutsättningar.

Biogas kan driva bilar, bussar och lastbilar med stor energieffektivitet och utan negativ klimatpåverkan. I och med att biogas utvinns ur avfallsprodukter konkurrerar inte biogasproduktion med den livsviktiga maten. Biogas beräknas kunna täcka uppemot 80 procent av vägtransporternas energibehov i Sverige, mestadels genom förgasning av skogsavfall men också genom rötning av biologiskt avfall från hushåll, jordbruk och industri.

Avfallshantering är ett primärkommunalt uppdrag, men vi tror att samarbetet på regional nivå måste öka för att uppnå storskalighet och stabilitet. Som exempel ser vi mycket positivt på samarbetet mellan Göteborg Energi och Skövde kommun om en ny anläggning för att röta biologiskt avfall. Vi tror på fler sådana samarbeten i Västra Götalandsregionen.

Genom samverkan kan kvalitet och kompetens inom biogasproduktionen i Västsverige öka. Vi stärker också leveranstryggheten i systemet, ett måste om biogas ska kunna ersätta den fossila energin. Vi måste få fler tankställen och fungerande distribution till dessa tankställen.

I Väst- och Sydsverige används idag en hel del fossil gas, naturgas. Gasledningarna är dragna och vi använder fossil gas för energi och värme men också för olika industriprocesser. Utsläppen av växthusgaser är 20 procent lägre med energi från fossil gas jämfört med bensin och olja. Tillgång till fossil gas ger distributionstrygghet och man behöver inte stå utan gas på tankställena. Fossil gas och biogas är kemiskt sett samma sak, metan, och genom tillgången till fossil gas blir det lättare att finansiera utbyggnaden av ett distributionsnät som senare kan användas uteslutande till biogas.

Ett intensivt arbete med att få igång produktionen av biogas är en strategisk utvecklingsfråga för vår region, biodrivmedelsproduktionen bör utvecklas från marginalföreteelse till ett storskaligt och bra alternativ. Biogas är en del av framtiden.

Helena Holmberg (FP) vice ordförande miljönämnden Göteborg, kandidat till regionfullmäktige

Mikael Wendt (FP) gruppledare i Skövde, kandidat till regionfullmäktige

torsdag 5 augusti 2010

Bra, Helena!

Helena von Schantz skriver så bra på sin blogg.


"När vi låter föräldrar hålla sina barn från skolan när det är sexualkunskap , vem har vi varit snälla mot då? När vi har en frivillig SFI undervisning med obehöriga lärare och utan krav på studietakt och resultat, vem är vi snälla mot då?"
Läs hela inlägget här
och
Tidningar: SVD, DN, Expressen, Aftonbladet, NT, SVD, Expressen.

Burka i skolan = NEJ

Idag skriver Runo Johansson insatt och tänkvärt i denna fråga, liksom Gulan Avci och Niklas Frykman. Marie Söderqvist på Expressen skriver också om detta.

Intressant är att Ylva Johansson (S) tycker att förslaget från FP är bra, men bloggare på vänstersidan visar än en gång total passivitet när det gäller att stå upp för barns rättigheter att visa hela sitt ansikte, leka och leva fria från religionstvång (oavsett vilken religion som ligger bakom). Rädslan för att ta en debatt med Sverigedemokraterna lyser igenom.

Religion ska ge människor trygghet, men får inte vara ett hinder att delta i det civila samhället och religon är alltid underordnat våra civila lagar. Det står jag för!Jag tänker såhär:
Vi lever i ett öppet demokratiskt land. Ingen religion och dess tillämpning får någonsin sättas över de lagar som gäller i vårt samhälle.
Ingen man , kvinna, HBTQ-person ska i Sverige kunna tvingas att skyla sig med hänvisning till något enda argument.

Om vuxna, myndiga personer väljer att skyla sig ska det respekteras i privatlivet, men det fungerar inte i det offentliga öppna samhällets tjänst. Därför ska lärare inte bära burka eller niqab. Samma regler ska gälla för alla skolor, såväl kommunala som fristående.

Elever; barn i förskola, grundskola och ungdomar i gymnasiet, ska som en del av undervisningsmålen utvecklas i samspelet med andra. Här är avläsande av andras reaktioner i ansiktsuttryck en pusselbit som avsevärt begränsas redan om en del av ansiktet täcks.

Min inställning är att alla som lever i Sverige är "svenskar", precis som alla som lever i USA är "amerikaner".

Våra rötter (egna eller föräldrars ursprungsländer) är olika, men vi lever i ett och samma land. Det är helt och hållet vårt nuvarande gemensamma land, i detta fall Sverige, som sätter normer, lagar och regler för vad som gäller. Detta oavsett varför vi befinner här.

Det spelar ingen roll om du är kvinna eller man, infödd eller inflyttad, ung eller gammal. Det finns plats för dig, i ett öppet Sverige - där vi står upp för demokratin, alla människors lika villkor, jämställdhet och vuxna människors fria val - så länge de inte förminskar trygghet och möjligheter för andra individer

Andra som bloggat om FP:s förslag om slöjregler: Roger Haddad,Christermagister, Nina Larsson, Gulan Avci, Carina Boberg

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag 3 augusti 2010

Dagens bloggtips 3 augusti

Seved Monke skriver klokt avseende betyg, skolk och att ge alla rätt information för att nå sina mål och därmed leva ett liv i ökad frihet.

Lotta Edholm om samma fråga. Här en person av helt annan åsikt, men utan ett enda sakligt, hållbart argument som skulle gynna människors kunskaper, utveckling, ansvarskänsla och frihet...

söndag 25 juli 2010

8 veckor till valdagen

Det närmar sig, om åtta veckor, så här dags, stänger vallokalerna runt om i Sverige och sammanräkningarna börjar.

Viktigast är att valdeltagandet blir högt, så att utfallet stämmer med vad väljarna tycker.

Jag hoppas och tror på Alliansseger såväl på riks, region och kommunal nivå.

Har du röstat i denna undersökning? Gör det om du vill... HÄR ÄR LÄNKEN

Det ser väldigt bra ut när över 5200 svar har lämnats, men det är klart att det kan svänga och att många av mina vänner är Folkpartister.

Hursomhelst så är det så här som resultatet ser ut vid dagens avläsning.

fredag 9 juli 2010

Dags att riva murarna

Folkpartiets politik utgår från din vardag, vi ställer inte människor mot varandra, vi företräder inte särskilda gruppers intresse.
Vår ideologi, liberalismen, utgår från varje persons rätt att förverkliga sina livsmål.

Det liberala samhället är ett fritt och starkt samhälle.
Styrkan grundar sig på fria människors enskilda ansvar och vilja att solidariskt hjälpa varandra till bättre levnadsvillkor.

Vi är det breda partiet som tycker det är dags att riva murarna, dags att jobba för alla invånarna i våra kommuner på lika villkor.
På våra valsedlar finns arbetare, akademiker, tjänstemän, egna företagare, studenter, småbarnsföräldrar, arbetslösa, pensionärer, invandrare och infödda.

Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.
Det finns alltid plats för dig.

onsdag 7 juli 2010

Dagens bloggtips 7 juli

Missa inte Helena von Schantz blogg.
Allt är lärarnas fel - eller?

tisdag 6 juli 2010

Medborgarskap

Folkpartiet vill att grundläggande kunskaper i svenska språket blir ett villkor för att bli
medborgare.
Vi vill också att alla nyanlända erbjuds en medborgarkurs med information om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har.
Att bli medborgare i ett land är något fint och betydelsefullt som ger oss rätt att fullt ut delta i utvecklingen av Sverige.
Genom medborgarskapet ingår vi ett samhällskontrakt med varandra.

Vi står för varje människas rätt att styra sitt eget liv, välja sitt boende och ge sin familj en bättre framtid.
Den stora majoriteten av de två miljoner svenskar som har invandrat eller flytt hit, eller som är barn till invandrare och flyktingar, är en välfungerande och hårt arbetande del av Sveriges befolkning.
Såhär skriver Mathias Sundin och Anne-Marie Ekström i ämnet.

måndag 5 juli 2010

Lotta på Lisebergsöndag 4 juli 2010

Folkpartiet för barnens skull

Nu har de politiska partiernas program granskats av oberoende källor.

Än en gång står det klart att Folkpartiet tar barnen mest på allvar.

Flera undersökningar visar att väljarna har störst förtroende för Folkpartiets skolpolitik. Svik inte barnen när du röstar i höstens val.

Folkpartiet liberalerna vill ge människor utökade möjligheter att bestämma över sina liv. Rösträtt, folkskola, näringsfrihet och folkpension är reformer som folkpartiet lyckats driva igenom i Sverige.
Jag vill arbeta för större frihet, fördjupad demokrati, mer tolerans och ökad jämställdhet. Med starkt stöd genomförs nu folkpartiets skolpolitik som ska ge fler barn möjlighet att nå framgång i skolan.
Jag inser att när samhället utvecklas dyker det upp nya situationer som kräver nya lösningar. Det fina med liberalismens grundidé är att den inte är ett fast tillstånd, utan en pågående process - och därför alltid i takt med tiden.

Allmän a-kassa

Folkpartiet föddes ur kampen för allmän och lika rösträtt och vårt arbete för demokrati och marknadsekonomi segrade i Sverige.
Vi har stått upp för individens frihet och varje människas rätt att själv välja vilken gud hon vill tro på samt rätten att inte tro alls.
För den som förlorar jobbet är det avgörande att det finns en fungerande arbetslöshetsförsäkring så att det är möjligt att ha en trygghet när ett nytt arbete ska sökas. De som i dag står utanför a-kassan drabbas om de förlorar arbetet. En allmän arbetslöshetsförsäkring ska därför införas.
Ett starkt Folkparti är det självklara alternativet för dig som delar uppfattningen att vi bör ha en allmän a-kassa. Något som S motsätter sig och våra Allianspartier vill skjuta till framtiden - Folkpartiet ger besked nu!

lördag 3 juli 2010

Svik inte barnen

De rödgröna hotar att riva upp flera centrala beslut vid ett regeringsskifte, inte minst vad gäller tryggheten i skolan.
Oppositionens skolsyn präglas av friskolefientlighet och innehåller rent huvudlösa förslag som att elever ska bestämma över sina lärare!

Alliansens mål är en trygg och kunskapsinriktad skola, där alla elever blir sedda och läraryrket värderas högt.
En viktig del av vår omläggning av skolpolitiken är den nya skollag som riksdagen beslutade om nyligen. Den innebär bland annat att:
• förskolan blir en egen skolform
• samma regler för fristående och offentliga skolor
• krav på att utreda en elevs behov av särskilt stöd blir tydligare och beslut om åtgärdsprogram kan överklagas
• för elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna
antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan
• elevhälsan stärks; eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator
• alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek, det gäller även för fristående skolor
• skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig

Flera undersökningar visar att väljarna har störst förtroende för Folkpartiets skolpolitik.
Svik inte barnen när du röstar i höstens val.


Såhär skriver Helena von Schantz, Linnéa Darell, Frode Slinde och Camilla Börjesson om skolans utveckling

fredag 2 juli 2010

Positiva vindar

Ännu en opinionsmätning som visar övervikt för Alliansen.

Det är alltid roligt att läsa den typen av nyheter, men vad beror det på att fler väljer Alliansen?

En konsekvent arbetslinje, de flesta i landet har fått det bättre ekonomiskt och samtidigt ökad frihet över sina egna val i vardagen.

Väljarna, vi, vet hur verkligheten ser ut, vi vet också vad som hänt i vår omvärld under de senaste åren. Vi vet att Alliansen klarat Sverige genom den internationella finanskrisen på ett sätt som överträffar alla andra länder i Europa. Det ger oss framtidstro och det är en faktagrundad anledning till att Sveriges väljare kommer att ge Alliansen förnyat förtroende vid höstens val.

Njut av sommaren!

torsdag 1 juli 2010

Liberala bloggtips i sommaren

1 juli, semestermånad för många, lästid för många.
Politiker på väg till Almedalen i kommande vecka, KD har riksting nu.

Ta en glass och njut av sommaren!


Jag vill idag tipsa om tre alltid intressanta bloggare:


Annika Beibom, Amanda Brihed och Anna Lundberg

onsdag 30 juni 2010

Ösregn på Nossebro marknad

Idag har jag kampanjat på Nossebro Marknad. Sista onsdagen i maj, juni, juli och augusti är det stor marknad i Nossebro.
Hit kommer människor från när och fjärran. Det var trevligt att vara där och vädret var växlande, sol, uppehåll och riktigt ösregn. På bilden ser vi Holger från Alingsås FP och Leif som är Folkpartiets tredjenamn i Essunga.
Tack Leif och Holger för idag, vi ses snart igen!


tisdag 29 juni 2010

Det är dags för republik nu

återgiven artikel ur Falköpings Tidning, Västgötabladet och Skaraborgs Läns Tidning måndag 28 juni.

I måndagsintervjun får ni läsare träffa människan bakom nyhetsrubrikerna. Vi tar er med i aktuella ämnen och går ett steg djupare. Politikern Mikael Wendt är en av Skaraborgs övertygade republikaner. Alla människors lika värde är grunden för hans argument. "Jag är inte mot kungafamiljen, utan hela idén och systemet."

Vem vill du se i serien Måndagsintervjun? Maila red.sn@vgt.se eller sms:a
0708-68 71 99.

Det är dags för republik nu
Avskaffa det ärvda statsskicket. Det är odemokratiskt, otidsenligt och gynnar inte Sveriges utveckling. Det säger Mikael Wendt, en av få republikaner i Skaraborg, mitt i prinsessbröllopsyran.
– De allra flesta håller med om att det är ett ålderdomligt underligt system. Men så gillar man Victoria och vill inte säga något som kan tolkas vara emot henne. Men det bygger mer på känslor än på ett rationellt plan. Själv tycker han också att Victoria och Daniel verkar vara jättetrevliga personer och lyckönskar dem till bröllopet.
Anledningen till att han är republikan går långt tillbaka i tiden.

Rimmar illa
– Jag lärde mig som barn att alla människor är lika värda, att alla ska ha samma rätt att förverkliga sina drömmar och göra egna val i livet. Och så är jag en stark vän av demokrati, att allting ska vara möjligt att uppnå.
Victoria har fötts in i rollen, liksom Sveriges nuvarande statschef kungen. Hennes utbildning har egentligen handlat om att hon ska lära sig att vara offentlig person.
– Dra parallellen om vi skulle tvinga alla som är barn till lärare att bli lärare.
Mikael Wendt pekar på det faktum att vi har en blivande statschef som inte får välja när eller med vem hon vill gifta sig med. Enligt grundlagen bestämmer kungen det.
– Det rimmar illa med hur vi ser på barnäktenskap och att "ge bort" sina barn till äktenskap.

Inte yttrandefrihet
Han tycker inte heller att det främjar utvecklingen i landet att ha en statschef som är berövad sin yttrandefrihet.
– Kungen får inte uttala sig om någonting som är politiskt känsligt – det vill säga allting.
Att statschefen bara får vara allmänt trevlig grundar sig i Torekovskompromissen 1974, då alla partier kom överens om att ha kvar kungahuset som statskick i justerad form, utan makt.
– Den 40 år gamla kompromissen är det dags att skrota nu, säger han.
Enligt Wendt är det viktigt att det ansvar som läggs på en statschef som ska representera Sverige läggs på en person som väljs.
En som vi själva väljer, som själv eftersträvar den makt det innebär och är medveten om granskning i media och annat som följer med.
Mikael Wendt tycker att tidpunkten att ändra är rätt nu, innan Viktoria och Daniels framtida barn också föds in i påtvingade roller.
– Kronprinsessparet är moderna människor, jag tror att de skulle kunna vara med och förändra.

Pompa och ståt
De allra flesta vill ha vårt kungahus för den rosaskimrande prinsesshistorien, tror Wendt. Men det är inte kungahusets kostnad som han kritiserar.
– Vi har råd med det. Och en president skulle säkert kosta lika mycket, representation är dyrt. Det är nyttan och funktionen och möjligheten att påverka i omvärlden som är kärnan. Vi skulle helt enkelt få ut mer av att ha ett folkvalt statsskick, säger Mikael Wendt.
Han menar att det ändå skulle bli pompa och ståt så det räcker till genom en president.
– Jag var i USA när Obama blev vald och upplevde festyran där, så festligheter får vi ändå.
En fördel med ett presidentvalsystem att man inte heller tappar fart i valen.
Som systemet är nu står mycket stilla inför valet och även efteråt. Då ska alla nya poster besättas och komma igång, särskilt vid ett maktskifte.
– Om statschefsvalet inte är samma år som riksdagsvalet, så behöver man inte börja om med allt. Jag tror det skulle vara bra för kontinuiteten i arbetet.
Det finns också en vits i att ha flera demokratiska institutioner som granskar varandra. Riksdag, regering och president skulle vara bra, menar han.

Tyst
Den senaste tiden har medierna slagit alla rekord i massiv bevakning. Samtidigt har det varit anmärkningsvärt tyst från republikanerna.
Mikael Wendt tycker inte att det har varit rätt tid att starta diskussionen.
– Den skulle man ha tagit innan bröllopet. Eller efteråt, nu är tiden att fasa ut.

Partipolitik
Wendts eget parti driver inte frågan om republik. Inom Folkpartiet finns båda falangerna, menar han.
– Sist det var hett i Folkpartiet var 2005, då var det en kraftig diskussion om att skriva in kravet på republik. Men det blev nej.
Mikael Wendt tänker se till att diskussionen fortsätter inom partiet.
– Under hösten ska vi ta upp frågan igen, men var det landar vet jag inte. Jag tror på den demokratiska processen.

Faktaruta: Mikael Wendt
Aktuell: Republikan mitt i royalisternas största händelse - prinsessbröllopet
Bor: Skövde
Familj: Gift med Åsa, språklärare, tre vuxna barn och två barnbarn
Ålder: 53
Yrke: Politiker (FP). Kommunalsrådskandidat Skövde, 1:a på listan till regionvalet. Tidigare musiklärare, rektor, turnémusiker, låtskrivare och grammofonbolagsdirektör.
Gör på fritiden: Läser mycket, deckare, politik, och är en flitig internetanvändare. Henning Mankell är en favoritförfattare. Jag tycker också om att bara vara.
Okänd talang: Väldigt oteknisk
Önskar mig mest just nu: Bra semesterväder för alla i Sverige, särkilt de som ska campa.

Artikeln skriven av Anna Ernius, regionreporter
Västgöta Tidningar (Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning,
Västgötabladet)
tel. 0500-77 02 18, 0739-38 04 08
fax. 0500 - 77 02 90
anna.ernius@vgt.se

måndag 28 juni 2010

Tobias Krantz i Skövdesöndag 27 juni 2010

SommarmolnVackra Beateberg kyrka


Sommar i Sverige

Dagens bloggtips 27 juni

I dag tipsar jag om Niklas Frykmans blogg.

Niklas skriver idag kort och ger tips om Dilsa Demirbags Stens artikel i DN.

Niklas blogg når du här och Dilsas artikel här.

Ha en skön söndag!

fredag 25 juni 2010

Midsommar


Vy över Skövde

Nedlagt Cementa bäst

Svar till signaturen ”En vanlig medborgare”

Folkpartiet står för arbetslinjen. Vi tar också ett utvecklings- och miljöansvar för Skövdes framtid, våra barn och barnbarns stad.
Cementa beviljades 2007 fortsatt koncession för kalkstensbrytning av Miljödomstolen. En ny ansökan för fortsatt brytning ska göras under kommande mandatperiod.

Området för fabriken och kalkstensbrotten är mycket stort. Här finns det plats för friluftsliv, bostäder och/eller verksamheter för avsevärt många fler än de som idag har arbete hos Cementa.

Folkpartiet står för öppenhet och vill genom klara spelregler göra det enklare för enskilda medborgare och företag att möta framtiden. Det innebär dialog, raka besked och en välkänd, långsiktig planering.

När vi kommer till år 2020 är det bästa för framtidens Skövdebor att brytningen har avslutats och att Cementfabriken är nedlagd.

Mikael Wendt (FP)
kommunalrådskandidat

torsdag 24 juni 2010

Sossarnas sämsta ställning

Tårtkalas!
Kraftig medvind för Alliansen skriver DN. Det är precis vad jag känner när jag pratar med människor jag möter. Nu drar vi ifrån!

Idag på bilverkstan träffade jag en barndoms- och skolkamrat. Hon gav uppmuntrande signaler om ett bra valresultat - kändes kul!


Allt fler får klart för sig att vi alla kommer att få uppleva en kostnads, ränte- och skattechock om det blir regeringsbyte i höst. Villaskatt och förmögenhetsskatt kommer att orsaka ny penningflykt från landet, vilket minskar investeringar och gör att jobb som skulle kunna skapas här aldrig blir av.


Såhär skriver Carl Bildt på sin blogg om väljarflykten från vänstern. Christer Sörliden såhär.


Aftonbladet rapporterar om sossarnas sämsta ställning på tio år.


Det kommer att bli spännande, men visst vinner Alliansen!


Läs Seved Monkes blogg i ämnet. Här en uppgiven sosses reflektioner.

Folkpartiets energipolitik

(Publicerad i SLA 24 juni 2010)
Svar till Johnny Fagerström

Min framtidstro bygger på kunskapen om människans förmåga att lösa de utmaningar hon ställs inför och en politik som ger stöd för forskning och utbildning.
Folkpartiet i Skövde går till val på en energipolitik som följer den linjen som slagits fast av Alliansregeringen. En energipolitik som lutar sig mot vetenskap och tryggar elförsörjningen för våra bostäder och industri.

Genom vatten- och kärnkraft är Sverige redan idag ett land som producerar huvudparten av vår el på ett klimatsmart sätt.

I år har Folkpartiet fått gehör för att häva forskningsförbudet kring kärnkraft i Sverige, en viktig fråga för utvecklingen av svensk energi. Alliansen har upphävt det förbud som tidigare hindrat forskning och därmed möjligheterna till förbättrad kärnkraftsteknik.

Folkpartiet i Skövde går till val på att vara möjliggörare för en fortsatt trygg försörjning av el till våra behov i framtiden. Bostäder kan byggas smartare, bilar kan få motorer med effektivare motorer och vi kan lära oss att använda energin mer effektivt.

Sveriges basindustrier ger hundratusentals jobb och är avgörande för svensk ekonomi. Vi vill därför säkerställa att vi i framtiden kan klara vår energiförsörjning utan att behöva importera energi från omvärlden.

Folkpartiet är klart positivt till att Skövde kommun öppnar upp för etableringar av biogas, vindkraft och kommande helt nya teknikslag. Vi vill inte låsa oss fast i gårdagens teknik.
Det finns lämpliga områden på Billingen att anlägga vindkraftsparker på och det finns områden som absolut ska undantas från sådana planer. När det kommer intresseanmälningar från energibolag om att bygga vindkraft på Billingen så ska det prövas precis som på alla andra platser i landet.

Folkpartiet har en öppenhet för mångfald också inom energipolitiken. För att utveckla ännu bättre energi behöver vi mer forskning inom alla klimatvänliga energislag där vindkraft, biogas, kärnkraft, vatten- och solenergi är några exempel.

Mikael Wendt (FP)
kommunalrådskandidat

Dagens bloggtips 24 juni

Annika Beijbom från Göteborg skriver dagens bästa blogginlägg om valkampanjande!

Läs det här

onsdag 23 juni 2010

Dagens bloggtips 23 juni

Niclas skriver personligt och tankeväckande.
När man ska berätta om Sverige!så kan man stolt börja med att det är som en Liberal framgångsvision som har uppfyllts.Det är tack vare den liberala politiken som det svenska undret har möjliggjorts,tänker då främst på frihandel och folkskolan.
Läs allt här

måndag 21 juni 2010

Studiebesök


I Otterbäckens hamn

torsdag 17 juni 2010

Uppfinnare sökes

Jag tror att vår stora chans och möjlighet i globaliseringens tidevarv är att åter bli en upptäckarnation. Svenska uppfinningar har bakåt i tiden borgat för välstånd både innanför och utanför landets gränser. Det är hög tid att vi återtar en ledande position bland världens innovativa länder.

Höj därför forskningsanslagen nu! Goda idéer behöver utvecklas till produkter på en internationell marknad. Kreativitet måste bli en av de starkast lysande ledstjärnorna i våra skolor - från dagis till universitet.

Med fantasi och entreprenörsanda kan vi bygga en bättre värld för många.Uppmuntra därför dina vänners drömmar!

tisdag 15 juni 2010

Mobbning, ett föräldraansvar

Barn föds i huvudsak till världen som ett resultat av kärlek mellan två människor. Alla som blir föräldrar, biologiskt eller genom adoption lika, har ansvaret för varje barns möjligheter att utvecklas för att fungera i samspel med andra.

Uppfostran är och kommer alltid att i första hand vara ett föräldraansvar. Det vi nu ser med ökad mobbning är vid sidan av att ge alla föräldrar stöd i vardagen ett bra argument för en obligatorisk föräldrautbildning.


Vi kan inte bara prata oss varma för Barnkonventionen och att vi ska ta barnens villkor på allvar, nu är det dags att göra något konkret.


Inför obligatorisk föräldrautbildning för barnens och föräldrarnas skull! Att bry sig är att ta ansvar = liberalism.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv