tisdag 3 juni 2008

Fler barn får hjälp i tid

Alliansregeringen med Jan Björklund i spetsen introducerar nationella prov i åk 3. Detta för att ge alla barn rätt till den kunskap de har rätt till, det stöd de har rätt till. Applåder! Äntligen får vi slut på den barnmisshandel som det inneburit att barn vandrat igenom svenskt skolväsende utan att få den hjälp de har rätt till. Modellen som har varit härskande är: - vänta hon/han mognar senare, behöver bara lite tid. Varför är det bara i Sverige som vi har trott på den modellen?

måndag 2 juni 2008

Dags för Hillary Clinton att ge upp

Jag är rädd att Clintons fortsatta kamp om att bli presidentkandidat för demokraterna skapar splittring och minskar möjligheterna för demokraterna att flytta in i Vita huset. NU behövs en stark kampanj gemensam kampanj där alla demokratiska krafter samlas.

söndag 1 juni 2008

Folkpartiet vill ge Rydskolan mer pengar

Läs och lyssna på Sveriges radios rapport här.
Lördagens SLA innehåller nedansående artikel om Rydskolan i Skövde.

"Folkpartiet i Skövde går emot de andra borgerliga partierna och vill ge mer pengar till Rydskolan.
– Vi måste göra en omprioritering i årets budget, säger MikaelWendt.
I en debattartikel i dagens SLA beskriver partiet sin inställning. Han berättar att alliansen i början av april inledde en diskussion om skolan i Skövde och speciellt om Rydskolan.
– Vi är inte nöjda med utfallet. Högstadieklasserna i Ryd blir störst i kommunen. Speciallärare
och särskilda undervisningsgrupper minskar. Alla elever i alla skolor har rätt till en så bra utbildning som det går att få. Dagens fördelning uppfyller inte det kravet för Rydskolan.
Skolnämndens ordförande Göran Lidgren (m) har sagt att Rydskolan har fått kompensation för de speciella förhållanden som råder i stadsdelen med många invandrare. Räcker inte det?
–Det är omöjligt att påstå att Rydskolan har fått kompensation när högstadieklasserna blir större än i övriga kommunen. Då är det något som inte stämmer. Enkel matematik, tycker jag.

Situationen i Södra Ryd med 42 nationaliteter ställer stora krav på skolan.
– Det kommer många nya elever under läsåret. All forskning visar att om det anländer en eller två nya elever till en grupp måste hela arbetet börja om för att få det att fungera. Allt arbete i skolan sker i grupp. Vi tror på att människor lär sig bättre tillsammans.
– Det är svårt att säga vad som är lagom stora grupper. Det beror på sammansättningen. Rydskolan är inte som andra skolor och det i sig kräver särskilda resurser. Eleverna där har stödbehov som alla andra. Speciellt de elever som har traumatiska upplevelser från sina
hemländer. Då ska man inte ta bort speciallärare och särskilda undervisningsgrupper.
Vad gör ni om folkpartiet inte får gehör?
–Det är viktigt att Skövdeborna vet var folkpartiet står i skolfrågorna. I nästa val kan de visa vilken väg kommunen ska gå. Vi fortsätter samarbetet inom alliansen men delar inte den uppfattning som råder om hur pengar fördelas inom skolan.
– Kommunen har det ekonomiska utrymme som behövs för att lösa det här. Om bara viljan finns.
LEIF WALTERSON
0500-46 75 82
leif.walterson@sla.se"

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv