fredag 25 juni 2010

Midsommar


Vy över Skövde

Nedlagt Cementa bäst

Svar till signaturen ”En vanlig medborgare”

Folkpartiet står för arbetslinjen. Vi tar också ett utvecklings- och miljöansvar för Skövdes framtid, våra barn och barnbarns stad.
Cementa beviljades 2007 fortsatt koncession för kalkstensbrytning av Miljödomstolen. En ny ansökan för fortsatt brytning ska göras under kommande mandatperiod.

Området för fabriken och kalkstensbrotten är mycket stort. Här finns det plats för friluftsliv, bostäder och/eller verksamheter för avsevärt många fler än de som idag har arbete hos Cementa.

Folkpartiet står för öppenhet och vill genom klara spelregler göra det enklare för enskilda medborgare och företag att möta framtiden. Det innebär dialog, raka besked och en välkänd, långsiktig planering.

När vi kommer till år 2020 är det bästa för framtidens Skövdebor att brytningen har avslutats och att Cementfabriken är nedlagd.

Mikael Wendt (FP)
kommunalrådskandidat

torsdag 24 juni 2010

Sossarnas sämsta ställning

Tårtkalas!
Kraftig medvind för Alliansen skriver DN. Det är precis vad jag känner när jag pratar med människor jag möter. Nu drar vi ifrån!

Idag på bilverkstan träffade jag en barndoms- och skolkamrat. Hon gav uppmuntrande signaler om ett bra valresultat - kändes kul!


Allt fler får klart för sig att vi alla kommer att få uppleva en kostnads, ränte- och skattechock om det blir regeringsbyte i höst. Villaskatt och förmögenhetsskatt kommer att orsaka ny penningflykt från landet, vilket minskar investeringar och gör att jobb som skulle kunna skapas här aldrig blir av.


Såhär skriver Carl Bildt på sin blogg om väljarflykten från vänstern. Christer Sörliden såhär.


Aftonbladet rapporterar om sossarnas sämsta ställning på tio år.


Det kommer att bli spännande, men visst vinner Alliansen!


Läs Seved Monkes blogg i ämnet. Här en uppgiven sosses reflektioner.

Folkpartiets energipolitik

(Publicerad i SLA 24 juni 2010)
Svar till Johnny Fagerström

Min framtidstro bygger på kunskapen om människans förmåga att lösa de utmaningar hon ställs inför och en politik som ger stöd för forskning och utbildning.
Folkpartiet i Skövde går till val på en energipolitik som följer den linjen som slagits fast av Alliansregeringen. En energipolitik som lutar sig mot vetenskap och tryggar elförsörjningen för våra bostäder och industri.

Genom vatten- och kärnkraft är Sverige redan idag ett land som producerar huvudparten av vår el på ett klimatsmart sätt.

I år har Folkpartiet fått gehör för att häva forskningsförbudet kring kärnkraft i Sverige, en viktig fråga för utvecklingen av svensk energi. Alliansen har upphävt det förbud som tidigare hindrat forskning och därmed möjligheterna till förbättrad kärnkraftsteknik.

Folkpartiet i Skövde går till val på att vara möjliggörare för en fortsatt trygg försörjning av el till våra behov i framtiden. Bostäder kan byggas smartare, bilar kan få motorer med effektivare motorer och vi kan lära oss att använda energin mer effektivt.

Sveriges basindustrier ger hundratusentals jobb och är avgörande för svensk ekonomi. Vi vill därför säkerställa att vi i framtiden kan klara vår energiförsörjning utan att behöva importera energi från omvärlden.

Folkpartiet är klart positivt till att Skövde kommun öppnar upp för etableringar av biogas, vindkraft och kommande helt nya teknikslag. Vi vill inte låsa oss fast i gårdagens teknik.
Det finns lämpliga områden på Billingen att anlägga vindkraftsparker på och det finns områden som absolut ska undantas från sådana planer. När det kommer intresseanmälningar från energibolag om att bygga vindkraft på Billingen så ska det prövas precis som på alla andra platser i landet.

Folkpartiet har en öppenhet för mångfald också inom energipolitiken. För att utveckla ännu bättre energi behöver vi mer forskning inom alla klimatvänliga energislag där vindkraft, biogas, kärnkraft, vatten- och solenergi är några exempel.

Mikael Wendt (FP)
kommunalrådskandidat

Dagens bloggtips 24 juni

Annika Beijbom från Göteborg skriver dagens bästa blogginlägg om valkampanjande!

Läs det här

onsdag 23 juni 2010

Dagens bloggtips 23 juni

Niclas skriver personligt och tankeväckande.
När man ska berätta om Sverige!så kan man stolt börja med att det är som en Liberal framgångsvision som har uppfyllts.Det är tack vare den liberala politiken som det svenska undret har möjliggjorts,tänker då främst på frihandel och folkskolan.
Läs allt här

måndag 21 juni 2010

Studiebesök


I Otterbäckens hamn

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv