fredag 1 maj 2009

FOLKPARTIET lovar mer åt alla!

Folkpartiet kan du lita på. Den politik jag står för är ingen överbudspolitik.

Idag har Mona Sahlin lovat mer till alla; mer till pensionärerna, fler jobb till unga, Wanja Lundby-Wedin har på eget mandat uttalat att AMF-skandalen är över. Man frågar sig för vem då?

Jag undrar hur ska det gå till?

Från min sida och Folkpartiets sida lovar jag mer till alla under förutsättningatt vi har mer att dela på. Det vill säga att vi får fart på vår produktion av tjäster och varor, att de (våra produkter) möter efterfrågan på marknaden och att vi höjer vår samlade kunskapsbas för att möta framtidens utmaningar.

Fler humanister måste styra utvecklingen med stöd av ekonomer och inte tvärtom!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv