fredag 11 juni 2010

Kultur gör oss friskare

Kultur har stor betydelse för människans välbefinnande. Kultur kan både läka och stärka.
Uppsökande verksamhet hos äldre och funktionshindrade bör därför ha en stark ställning inom kulturpolitiken.
Kulturen fyller en funktion i det aktiva folkhälso- och friskvårdsarbetet och skall därför ha en viktig roll i sjukvården som ett led i rehabiliteringen.

Mot UddevallaVi lever längre

Vi lever längre och därmed blir de äldre fler samtidigt som allt färre söker sig till arbete inom just äldrevården. För att komma till rätta med detta måste de yrkesverksamma inom äldrevården ges bättre förutsättningar. Mindre enheter, möjligheter att påverka sin arbetssituation, flera arbetsgivare att välja mellan, flexiblare arbetstider och goda möjligheter till kompetensutveckling är några exempel på vad som kan bidra till att fler söker sig till äldrevården som ett positivt yrkesval.
Med värdighet
Du och jag skall kunna åldras med värdighet och trygghet. När vi är äldre ska de vara möjligt att i så stor utsträckning som möjligt välja den boendeform som vi önskar själva. Det måste självklart vara så för de som är äldre redan idag!Vi måste kunna välja mellan att bo kvar hemma med hemvård eller i annat boende som kan bedrivas i kommunal eller privat regi. Makar eller sammanboende skall inte behöva bo åtskilda bara för att den ena parten har ett större vårdbehov än den andra.
En parboendegaranti måste införas i hela landet! Folkpartiet tar täten i denna fråga som så många andra.

Såhär skriver Kalle, Linnéa och Helene.

tisdag 8 juni 2010

Vi vill förbättra skolan

Brottslighet, terrorism och fundamentalism kan aldrig utrotas utan en omfattande satsning mot fattigdom samt för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap är, som i så många andra sammanhang, en nyckel till framgång även här.
Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligare utsträckning ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.

Tidiga insatser utav välutbildade lärare är den rättighet vi ska ge våra barn. Alla har rätt att få stöd för att lyckas i skolan. Tidiga betyg är bra för tydlighet kring barnens lärande. Särskilt elever med svårigheter behöver ordning och reda, utveckla en fungerande studieteknik och att kunna visa sina kunskaper i på varierande sätt. Inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Forskning pekar på att skolreformerna i Sverige under främst 80- och 90-talet varit till skada för elevernas utveckling. Martin Ingvar skrev en artikel i sammanhanget som är väl värd att läsa om och om igen. Gör det här! Experimentet med åldersblandade klasser är ett av de allra mest korkade. Flertalet lärare varnade, ingen lyssnade, resultatet har nu utvärderats i en studie i Stockholm = katastrof!


Så här skriver Helené Odenjung, Kristina Palmgren, Anna Lundberg, Rasmus Jonlund, Linnéa Darell, Helena von Schantz, Malin Danielsson, Per Altenberg och Sami Korpela kring skolan på sina bloggar.

söndag 6 juni 2010

St Helena kyrka i Skövde


Just nu musik med Mikael Samuelsson

Sveriges nationaldag


Nya svenska medborgare på taket till Skövde stadshus

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv