fredag 3 juli 2009

Mer kärlek i Svenska Kyrkan

De finns som undrar över den utveckling som just nu sker inom Svenska kyrkan i fråga om äktenskapet. Kyrkostyrelsen har med anledning av den nyligen ändrade äktenskapslagstiftningen lämnat en skrivelse till Kyrkomötet där man föreslår att Svenska kyrkan fortsättningsvis ska viga människor på samhällets uppdrag, samt att samkönade par ska kunna gifta sig i kyrkan.
Vi, Karin och Mikael, är stolta över att som kristna socialliberaler arbeta för människors lika rätt och ett öppnare klimat i Svenska kyrkan. Det finns möjlighet, för att inte säga förpliktelse, gentemot bibelordet och kyrkans tradition att öppna äktenskapsbegreppet och möjliggöra för samkönade par att ingå äktenskap.
Vi förstår att detta väcker en del frågor. Låt oss därför kortfattat dela med oss utav några av våra utgångspunkter:
Äktenskapet är enligt vår lutherska tradition en samhällsinstitution som regleras av civila myndigheter. Äktenskap ingås i kyrkan på uppdrag av samhället, helt i linje med kyrkans uppdrag att be, förkunna och välsigna.
Ur ett skapelseteologiskt perspektiv ses äktenskapet som ett stöd för människors relationer och är en trygg plats för barns uppväxt. Detta är inte knutet till människors kön (eller fördenskull biologiskt släktskap) utan har att göra med att vi är just människor med vilja att dela livet - med allt vad det innebär.
Det är själva relationen mellan två älskande människor som är det centrala – inte vilket kön de har. För kyrkans del gäller att omsorgen om medmänniskan är viktigare än att till varje pris hålla fast vid gamla patriarkala traditioner. Äktenskapets innebörd har ju dessutom förändrats över tid, då den över- och underordning mellan könen som Paulus talar om i Nya testamentet övergetts av de flesta kristna till förmån för jämställda relationer.
Såväl Paulus och evangelietraditionerna är överens om att kärleksbudet har en överordnad ställning. Den centrala frågan blir alltså om kyrka skadar eller gagnar människor genom att stödja och välsigna trofasta förhållanden?
Det är fullt möjligt att inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ha två uppfattningar om äktenskapet. Själva är vi tydliga med vad vi inser och därmed också anser.
Jesu förhållningssätt till oss människor, den gyllene regeln, kärleksbudet och vår kyrkas tradition och uppdrag som reformatorisk och ständigt tänkande, ger oss tydliga direktiv att med glädje och stolthet välkomna såväl heterosexuella som homosexuella par fullt ut till Svenska kyrkan!
Karin Långström Vinge
Mikael Wendt
Kandidater för Folkpartister i Svenska kyrkan i höstens kyrkoval

torsdag 2 juli 2009

Folkpartiets Veckomagasinet 090702

Om ditten o datten, Almedalen och sommar

onsdag 1 juli 2009

Vi ska välja själva - hela livet

Valfrihet, ja tack.

Bra studievillkor

Nu är det verkligen hög tid att förbättra villkoren för den som väljer att studera.

tisdag 30 juni 2009

Lögnerna kring Pirate Bay

Under de senaste 12 månaderna har det flammat en debatt om Pirate Bay gjort sig skyldiga till brott mot upphovsrätten eller inte. Männen bakom PB har hävdat att det varit ett hobbyprojekt och att de inte tjänar pengar och att de inte driver PB av det skälet.

Nu ska de som ägare (upphovsmän) till PB sälja sin icke kommersiell produkt för 60 miljoner och behålla stora delar av bolaget genom nyemitterade aktier.

Snacka om dubbelmoral. Trovärdighetskapitalet för dessa herrar är noll.


Undrar vad Piratpartiets nyblivne Eu-parlamentariker Christian Engström tycker om den kartlagda kopplingen som visar att en stor del av de som röstade på PP är samma personer som är anvädare av PB.


Uppköparna tänker att använda tekniken bakom PB för att göra det som PB gjort; vidarebefordra filer med upphovsskyddat material. MEN en stor skillnad kommer att finnas med - upphovsmännen ska SJÄLVKLART få sin rättmätiga ersättning.

MEN rykten surrar om att uppköparen är en bluff.

Fortsättning lär följa...

måndag 29 juni 2009

Självklart statlig skola

Varje barn har rätt till en likvärdig utbildning – därför kan undervisningen aldrig utformas på samma sätt för alla. Barn har olika förutsättningar och ska få det stöd som just hon eller han behöver.
Skillnaden i kvalitet mellan Sveriges skolor har ökat efter kommunaliseringen. Folkpartiet har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska se över för- och nackdelar med att staten återtar hela ansvaret för skolan.
Även om kvalitet inom skolan handlar om många fler faktorer är pengar, har ekonomin en avgörande betydelse. Mot bakgrund av den kunskapen, inhämtad från egna och andras erfarenheter, är min bestämda åsikt att enskilda kommuners ekonomi påverkar barns rättighet till en likvärdig skola. Det är oacceptabelt.
De pengar som regeringen skickat ut till kommunerna för särskilda ändamål har allt för ofta hamnat i den allmänna ”pengapåsen” och använts till annat än vad de varit avsedda för.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv