fredag 10 december 2010

Daglig kamp för mänskliga rättigheter

Varje dag förs en kamp för alla människor möjlighet att leva ett drägligt liv, få daglig mat och ha en trygg bostad.
Demokrati förutsätter att varje person har rätt till sina innersta tankar, egen trosuppfattning, frihet från tortyr och slaveri liksom rätt till utbildning, yttrandefrihet och möjlighet att delta i landets styrelse.

Varje land har ansvar för att de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning och ett fungerande rättssystem som upprätthåller lagarna.
Dessutom behöver vi ständigt sprida information och kunskap kring de mänskliga rättigheterna, här bör skolan ta ett större ansvar än vad som gäller generellt idag.

Vi delar ett solidariskt, internationellt ansvar att framföra åsikter om och försöka påverka situationen i olika länder där rättigheterna kränks.
Här vill jag se att Sverige är pådrivande inom EU för att de mänskliga rättigheterna verkligen ska omfatta alla.

Inom ramen för de mänskliga rättigheterna är det alltså stater som har skyldigheter och individer som har rättigheter och skyldighet att under landets lagar respektera andra människors rättigheter.
Vi kan därför inte vara passiva när romer förföljs och utvisas av länder i vår om värld. Vi måste stå upp för alla människors rättigheter.

Internationella dagen för mänskliga rättigheter firas den 10 december för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Deklarationen antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Ingen ska diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller identitet, politisk eller annan uppfattning.

Vi som värnar demokratin, och anser att varje barn som föds på denna jord ska ges möjligheter att leva ett fritt liv, tar bestämt avstånd från varje uttalande som strider mot de grundläggande mänskliga rättigheter som fastställts av FN.

Alla människors lika värde och rättigheter måste försvaras dagligen.

onsdag 8 december 2010

Förståelse och transparens

Mark Klamberg har med all tydlighet påpekat innebörden av bland annat den FRA-lag som togs för två år sedan. Wikileaks har öppnat ögonen för många det senaste året.
Jag blir förvånad över den låga nivå på förståelse och kunskap som verkar råda bland dem som deltog i beslutet och tjänstemän som har att följa lagstiftningen
Det blir alltmer tydligt att vi behöver ta ett omtag avseende frågor som rör integritet, lagstiftning, transparens och samverkansvillkor för att minimera terrorism likväl som maktmissbruk i alla övriga former.
Läs Mark Klambergs blogg.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv