lördag 20 mars 2010

Runo Johansson med blick mot valseger

I Skara är Folkpartiets valarbetare samlade för valplanering och utbildning av olika slag.

Runo från Tidaholm är en av många intresserade. Just nu talar Jonatan Ohlin från riksdagskansliet.

Fokus valsegerLördagstankar 183 dagar innan valdagen

För en vecka sedan var det Riksmöte för Folkpartiet i Västerås. Där träffade jag bland andra Marit Paulsen, är en bra förebild. Tydlig, klartänkt och bra kommunikatör! Dessutom delar vi uppfattningen att väljarna vill veta vad vi vill åstadkomma inte vad vi tycker om andra politiker och partier.

Förtroendet för landets partiledare och språkrör ändrar sig upp och ned. Obama försöker att utöka diplomatin både globalt och inom USA:s gränser.


Vintern ställer nu till det för flera familjer i vårt land. Vattenförsörjningen är ett exempel.

Stärk kultur och fritid

Mikael Wendt, din kandidat i valet 2010, ger sin syn på hur viktigt det är med kultur och fritid.

Några liberala bloggar att följa

Vill tipsa om några liberala bloggar:
Niclas Erlandsson
Liberala Anna
Runo i Tidaholm
Seved Monke
Annika Beijbom
Jan Rejdnell

fredag 19 mars 2010

Valkampanjen rullar på

Mikael Wendt, din kandidat i valet 2010, ger sin syn på vikten att stå upp för demokrati och solidaritet, byggd på enskilt ansvar och frihet att välja själv hur vi ska leva våre liv.

Parboendegaranti

Mikael Wendt, din kandidat i valet 2010, ger sin syn på äldrefrågor och parboendegarantin.

onsdag 17 mars 2010

Styrelsen för Folkpartiets distrikt i Skaraborg


Långbord o intressanta samtal om valrörelsen

Bättre företagarvillkor

Mikael Wendt, din kandidat i valet 2010, arbetar för bättre företagarvillkor i Sverige.

tisdag 16 mars 2010

Likvärdig skola NU

Mikael Wendt, din kandidat i valet 2010, är för att skolan åter blir en nationell angelägenhet och mer likvärdig.

Höj lärarlönerna!

För att vi ska få fler jobb och utveckla välståndet i Sverige måste vi möta den globala konkurrensen med mer kunskap.

En förutsättning för att vi ska få fler framgångsrika svenska uppfinningar och företag är en skola som tar till vara alla elevers skaparkraft.Hur gör vi det?


Lärarlönerna måste höjas radikalt. Bra lärare är skolans viktigaste resurs.Datorer och andra läromedel är självklart viktiga verktyg, men utan bra lärare blir resultaten dåliga. Särskilt elever med svårigheter behöver välutbildade speciallärare.Lärarutbildningen måste göras om. Det ska vara en utbildning med hög kvalitet och hög status med positiva förväntningar och kvalitetskrav på studenterna.


De bästa eleverna ska vilja välja lärarutbildningen. Vi vill också förbättra möjligheterna för redan utbildade lärare att fortbilda sig.Flertalet av de administrativa uppgifter som tillförts läraryrket under senare år måste tas bort för att ge lärarna mer tid för huvuduppdraget.Lärarens huvuduppgift är undervisning och de arbetsuppgifter som hör till det, till exempel förberedelse och utvärdering av elevernas resultat.


Därför är det ett totalt feltänk att tro att vi får en bättre skola om den enskilda lärarens undervisningstid ökas. Det leder enbart till kvantitetshöjning och sänker kvaliteten.Eftersom det är kvaliteten som måste höjas för att våra elever ska få bättre kunskaper ska lärarnas undervisningstid inte utökas, men kraven på deras elevers resultat ska lyftas.


Folkpartiet vill:

  • Skärpa skollagen så att det står klart att endast behöriga lärare ska kunna fastanställa
  • Införa en lärarauktorisation för att höja läraryrkets status.
  • Förbättra lärarutbilningen genom att öka specialiseringen och ämneskunskaperna.

Frihet eller socialism - Valet är Ditt!

I söndags kom jag hem från Folkpartiets riksmöte.

Alliansen presenterade grundbultarna inför årets valrörelse igår.
Det märks att det är valår.
Det blir ett tydligt val mellan två olika förhållningssätt till frihetsbegreppet.

Anser du att vi själva ska få avgöra hur vi vill leva i vardagen och att din och min frihet är viktiga så ska du rösta på Alliansen.

Då blir RUT och ROT-avdragen kvar. Då får du mer i plånboken och kan göra vad du anser är bäst med DINA pengar.


Men om du tycker att bidrag, kollektiva lösningar är bättre och har du som exempelvis undersköterska råd att avstå från 1700 kronor i månaden av din lön till att öka statens administration för att omfördela pengarna så som Socialdemokraterna vill använda DINA pengar - då kan du rösta på S. Statens finanser är redan goda (trots finanskrisen) men S vill ändå att vi ska betala mer i skatt....


Såhär skriver Folkpartisten Seved Monke om valrörelsen och framtiden.

Valet är Ditt!

måndag 15 mars 2010

Jag vill välja själv

Mikael Wendt, din kandidat i valet 2010, ger sin syn på vem som bäst vet vad vi vill göra i våra liv.

Skolan är ingen lekstuga

Det som svenska skolforskare rekommenderat för skolutveckling stämmer dåligt med resultaten i Hatties sammanställning.

Skadligt är åldersblandade klasser, problembaserad inlärning, att elever själva ska bestämma sin inlärning.

Dessa faktorer ger sämre effekt än om eleverna inte alls gick i skolan. Andra rekommendationer med måttliga effekter är mindre klasser, individualiserad undervisning. Bra synpunkter framfördes av idrottsläraren Igor från TV:s serie på Folkpartiets riksmöte i lördags.

Bra artikel i DN om skolan och religiösa friskolor.


söndag 14 mars 2010

Skolan ska ge det bästa till våra barn

Ny internationell forskning visar att åldersblandade klasser ger sämre resultat och det är värst för de svagaste eleverna.
Åldersblandande klasser har införts i svensk skola de senaste 30 åren - utan riksdags- eller regeringsbeslut och helt utan stöd av forskning.
Förändringar har ofta styrts utifrån trender och tyckanden i stället för vetenskapligt baserade utvärderingar enligt uppgifter i UR:s TV-program Skolfront!

Folkpartiet på väg mot valseger

Vi kan inte acceptera att människor skräms till tystnad av mördare och extremister. Yttrandefriheten måste försvaras. Till varje pris!

Varför skulle de ideologier som har haft fel i hundra år, ha mera rätt om framtiden än liberaler, som har haft rätt i hundra år?


Individuell frihet kan inte existera utan personligt ansvarstagande. Personligt ansvarstagande kan aldrig ersättas av offentligt ansvarstagande. Frihet utövas under ansvar.

Den senaste prognosen för 2010 från EU-kommissionen visar
- att Sverige har lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU
- att Sverige bara har hälften så stort budgetunderskott som genomsnittet i EU
- att Sverige i år får dubbelt så hög tillväxt som genomsnittet i EU

Förbättrat forskningklimat
Avdragsrätt för donationer till forskning, skatterabatter för forskningsintensiva mindre företag, särskilda skatterabatter för experter och vetenskapsmän inom olika områden som flyttar från andra länder för att verka i Sverige några år och nya riskkapitalavdrag.

Jämställdhet
Näringslivet ska sjävlklart utse de lämpligaste för varje uppdrag - oavsett kön.
Att dela in människor i kvoter som ska finnas representerade i all asammanhang är motsatsen till individualism, det är kollektivism.
Vi säger ja till att alla individer ska behandlas lika oavsett kön. Vi säger nej till kvotering!
Ja till äkta jämställdhet!
På Folkpartiets riksmöte i Västerås sa partieledaren Jan Björklund så här och resencerades såhär..
Tillsammans har vi bara ett Sverige

Mikael Wendt, din kandidat i valet 2010, är trött på alla sär-anpassningar och menar att det har förstört så mycket.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv