söndag 14 mars 2010

Folkpartiet på väg mot valseger

Vi kan inte acceptera att människor skräms till tystnad av mördare och extremister. Yttrandefriheten måste försvaras. Till varje pris!

Varför skulle de ideologier som har haft fel i hundra år, ha mera rätt om framtiden än liberaler, som har haft rätt i hundra år?


Individuell frihet kan inte existera utan personligt ansvarstagande. Personligt ansvarstagande kan aldrig ersättas av offentligt ansvarstagande. Frihet utövas under ansvar.

Den senaste prognosen för 2010 från EU-kommissionen visar
- att Sverige har lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU
- att Sverige bara har hälften så stort budgetunderskott som genomsnittet i EU
- att Sverige i år får dubbelt så hög tillväxt som genomsnittet i EU

Förbättrat forskningklimat
Avdragsrätt för donationer till forskning, skatterabatter för forskningsintensiva mindre företag, särskilda skatterabatter för experter och vetenskapsmän inom olika områden som flyttar från andra länder för att verka i Sverige några år och nya riskkapitalavdrag.

Jämställdhet
Näringslivet ska sjävlklart utse de lämpligaste för varje uppdrag - oavsett kön.
Att dela in människor i kvoter som ska finnas representerade i all asammanhang är motsatsen till individualism, det är kollektivism.
Vi säger ja till att alla individer ska behandlas lika oavsett kön. Vi säger nej till kvotering!
Ja till äkta jämställdhet!
På Folkpartiets riksmöte i Västerås sa partieledaren Jan Björklund så här och resencerades såhär..
Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv