lördag 25 april 2009

Artikel om Narkotikahandeln på Newsmill

Hej, läs gärna min artikel på Newsmill och ge din kommentar där
Vi måste stoppa narkotikahandeln nu!

fredag 24 april 2009

Det är riktiga jobb som behövs

Denna artikel av Niklas Frykman, Mathias Sundin och mig, finns i veckans nummer av tidningen NU.

Regeringens strama finanspolitik är bra. Ansvarstagandet för statsfinanserna har skapat ett stort förtroende för regeringens sätt att hantera den ekonomiska krisen. Men om vårpropositionen är en bra indikation på hur regeringen tänker hantera den kommande arbetslösheten så är vi besvikna. Vi saknar den aktiva jobbpolitik som vi Folkpartister vill föra.

Folkpartiets inställning till arbetsmarknadspolitik är att den enda rätta vägen är den som leder till att fler riktiga jobb kan skapas. Först och främst i den privata sektorn, och när den har levererat också i den offentliga. Vi Folkpartister har framfört krav på förenklade regler, sänkt arbetsgivaravgift och en mer flexibel arbetsrätt för att företagen ska kunna anställa fler. Ingen som kan vara på ett jobb vill vara i en åtgärd. Ingen som kan få lön vill få bidrag.

Vår politik kan sammanfattas i två ord: riktiga jobb.


Mot detta har vi minnesbilden av en socialdemokrati som under Göran Perssons sista år lät åtgärderna och bidragen flöda okontrollerat. En socialdemokrati som gömde tusentals och åter tusentals människor undan statistiken, mitt under högkonjunkturen. Det kallas arbetsmarknadspolitik, men är egentligen politik i brist på kunskap om hur man utvecklar en sund arbetsmarknad. Vi anser fortfarande att den politiken var och är fullständigt fel.

Därför är det för oss liberaler en besvikelse att vi nu tvingas konstatera att det är med bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen avser möta den arbetslöshet vi fruktar ska komma. Vi ser ingen mening med att försöka vara bättre socialdemokrater än Socialdemokraterna själva.

Vår uppgift är att så snart som möjligt få fler människor tillbaka till nya, riktiga jobb. Vi har förslag på åtgärder ur en liberal, borgerlig palett. De har också stöd, helt eller delvis, av organ som Konjunkturinstitutet (KI), OECD och Svenskt Näringsliv. Men framför allt signalerar de något annat än åtgärder för att förvara människor dömda till arbetslöshet. Framtidstro, självförtroende och en tro på den egna politiken.
Satsa på infrastrukturen. Tidigarelägg de projekt som går att få igång snabbt. Ta samtidigt chansen att göra något åt det berg av eftersatt underhåll som finns i var och varannan kommun. Det kan påbörjas omedelbart.
Fortsätt att sänka arbetsgivaravgiften. De riktade sänkningarna kan utvidgas, men även en ytterligare generell sänkning skulle innebära en lättnad, framför allt för stora arbetsgivare. KI föreslår en sänkning med sju miljarder samt ytterligare fem i sänkta företagsskatter.

Låt tjänstesektorn växa. Marknaden för tjänster är lokal och kan stimuleras med regelförenklingar för småföretag och sänkt tjänstemoms. Utvidga ROT-avdraget och avdraget för hushållsnära tjänster.

Våga ta i arbetsrätten. För oss som kommunpolitiker är det verklighetsfrånvänt när regeringens företrädare påstår att arbetsrätten inte spelar någon roll. När vi tvingas säga upp personal är det de nya lärarna som får gå, de som vi är i akut behov av för att klara vår verksamhet i framtiden. Unga och invandrare som precis fått in en fot genom dörren på arbetsmarknaden, blir nu utslängda och får en dörr i ansiktet.

Folkpartiet Liberalernas gruppledare;
Niklas Frykman (FP) Eskilstuna
Mikael Wendt (FP) Skövde
Mathias Sundin (FP) Norrköping

torsdag 23 april 2009

Nu är debatten stormig igen

Rättegången mot Pirate-Bay kanske ska göras om.....
Imagine vad Lennon tyckt om denna verksamhet....
Fonder ska startas till de drabbade tjuvarna...
Piratpartiets namn är rätt talande...
I EU röstade man idag lyckligtvis för fortsatt skydd för enskilda upphovsmäns verk.

Vad är viktigast i Skövde?

Det är dags för Folkpartiet att utforma vårt handlingsprogram inför 2010-2014. Där är dina åsikter mycket viktiga. Skriv här på min blogg vad du anser.

Skriv en kommentar och tala om vad du vill se att Folkparitet prioriterar i den kommunala politiken.

Hur ska Skövderegionen utvecklas?

Mörk dag, men åtgärder finns

Stora Enso kan komma att storvarsla. Saab flyg varslar. Brakförslust för Swedbank.

Fortfarande saknar jag de statliga, regional och kommunala investeringssatsningarna. De behövs, har historiskt visat sig vara det enda rätta i lågkonjunktur.

måndag 20 april 2009

Rösta i valet till Europaparlamentet 7 juni

Idag kan vi läsa ett flertal artiklar om och inför Europaparlamentet. En av de mer läsvärda är Annika Beijboms i GP. Enligt flera mätningar är intresset lågt för detta val. Jag undrar varför?

Dels gäller det ju att Sverige ska få starka ledamöter som kan föra vår röst i parlamentet och dels att stänga ute enfrågerepresentanterna som finns i SD och Piratpartiet.

Det skulle vara högst beklagligt om en enda av Sveriges 18 platser i parlamentet blir upptagen av en person som bara är för fri fildelning eller allmänt främlingsfientlig. Rösta klokt, rösta liberalat och på Folkpartiet!

Glädjande är ju att fler svenskar nu vill ha euro.

Samarbetet inom EU är en avgörande faktor för att vi ska kunna rädda unga människor liv och stoppa försäljningen av droger på nätet och gatan.

Avslutningsvis så kom den här rapporten om tillväxt redan nästa år igen.....

söndag 19 april 2009

Senaste opinionsmätningenVad är din kommentar till den senaste opinionsmätningen?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv