torsdag 13 januari 2011

Björklund har rätt

Möjligheten att tentera för att få nytt betyg finns sedan länge i Sverige och är kvar.
Det är en bra möjlighet för den som anser sig ha fått ett felaktigt betyg.
Uppmana inte till nya betygsinflationsdrivande åtgärder!
Utbildningsminister Jan Björklund har helt rätt i denna fråga också.
Vem skulle vinna på det lagda förslaget enligt denna utredning? Ingen!

tisdag 11 januari 2011

Nej till gårdsförsäljning av alkohol

Starka alkoholintressen och aningslösa debattörer vill att alkohol ska få säljas direkt på svenska tillverkares privata anläggningar.
Det är en farlig väg att slå in på och skulle urholka Systembolagets positiva effekt på folkhälsan.
Den romantiserade bilden av gårdsförsäljning har också en dystrare ram; antagligen skulle EU-regler kunna tvinga fram att även alkohol producerad i andra länder finns till försäljning på de svenska gårdarna.
Om Systembolagets monopol sätts ur spel på det viset, är det en av de största alkoholpolitiska förlusterna i modern tid.
Jag anser att den enskilda personens bästa måste väga tyngre än alkoholproducenternas vinstintresse.
WHO har tagit fram en global alkoholstrategi där höga alkoholskatter, åldersgränser och tydligt reglerad försäljning (detaljhandelsmonopol) framhålls som exempel på hur man bäst minskar alkoholskadorna i ett land.
Det är så vi har det i Sverige.
Följaktligen är vi också ett av de länder som har lägst alkoholskador i Europa.
Att i det relativt positiva läget ändra den svenska strategin - som alltfler länder nu hämtar inspiration ifrån för att komma tillrätta med alkoholens skador – vore rent ut sagt korkat.

Kirurgiskt dagcenter invigt

10 januari invigde SkaS (Skaraborgs sjukhus) ett nytt dagkirurgiskt centrum. Verksamheten är förlagd till Falköpings sjukhus och kommer att innebära ökad tillgänglighet och att vårdköerna kan kortas ytterligare - hela Västra Götalandsregionen är vinnare på den här satsningen.
Ett bättre sätt att inleda uppdraget i sjukhusstyrelsen får man leta efter. Som vice ordförande var det extra roligt att höra vår ordförande Susanne Larsson (S) som invigningstalade på ett trevligt och tydligt sätt.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv