lördag 19 januari 2008

Klar majoritet för tidigare betyg i grundskolan

Den enkätfråga som jag ställt här på min blogg gav följande positiva svar. En klar majoritet, 77 procent, vill att betyg i grundskolan skall ges tidigare än idag.

Närmare en fjärdedel vill att betyg ska sättas redan i lågstadiet. Varje barn som inte får stöd i tid missar möjligheter till utveckling utifrån sina möjligheter.

Vi måste därför bli bättre på att utvärdera, och utifrån resultaten agera, så att barn snabbt får det stöd de har rätt till. Utvärdering är bra för alla!

fredag 18 januari 2008

Pseudo-debatt

På SVT/Opinion debatteras många olika saker. Det handlar bland annat om att vara radikal eller inte. Att vara kändis genom att vara annorlunda och uppkäftig. Vad är värdet med det?

Att agera och göra bra saker, stå för sina åsikter och respektera andras synpunkter tycker jag är eftersträvansvärt.

Goda lyssnare fattar klokare beslut än de som stänger av öronen.

Debatten om vad som är mest radikalt 2008 blir knepig att relatera till tycker jag. Vad anser du? Kolla denna länk för att få andra infallsvinklar...

torsdag 17 januari 2008

Skövde - möjligheternas stad

Idag är det omvärldsdag för politiker och ledande tjänstemän i Skövde kommun. Vi lever i en expansiv stad. Högskolan är stark, studenterna har flera år rankat Skövde högskola som den bästa i landet.
De företag som som finns i kommunen har en mycket positiv utveckling, allt från de små enmansföretagen till stora bolag som tillverkar motorer till Volvo och Ford. Vi har en militär verksamhet som är i framkant.
Nya bostadsområden är på gång, soliga trädgårdsstaden Horsås för att nämna ett exempel. Allt fler företag etablerar sig i Skövde.
Du som ska börja plugga, starta företag, välja bostadsort för dig och din familj - välj Skövde - möjligheternas stad.

onsdag 16 januari 2008

Lika rättigheter för alla, eller inte?

Jag står upp för människors lika värde. Gör du?
Läs Lars Gårdfeldts artikel i DN:
"Varför ska vi behandlas annorlunda för att vi är gay?"

tisdag 15 januari 2008

Grattis Zlatan!

Vilken glädje han utstrålar. Zlatan är en svensk världstjärna på fotbollsplanen. Värd all uppmärksamhet - han får många av våra unga att våga drömma. Tack Zlatan!

Bryt isoleringen för funktionshindrade

Många funktionshindrade lever i en ofrivillig isolering. Insatserna för att ge dem möjligheter, som de flesta i vårt samhälle tar som självklara, är ofta otillräckliga. Integritet, självbestämmande och delaktighet blir inte mindre viktiga faktorer i livet bara för att man råkar ha en funktionsnedsättning. De är rättigheter som skall omfatta alla. Eller har du en annan åsikt?

Tryggare med fler poliser

I ett flertal debattartiklar har jag, gång efter gång, uttryckt att vi behöver fler poliser - som syns och verkar ute bland oss i samhället. Nu visar det resultat "Polis på krogen minskar våldet"

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv