tisdag 15 januari 2008

Bryt isoleringen för funktionshindrade

Många funktionshindrade lever i en ofrivillig isolering. Insatserna för att ge dem möjligheter, som de flesta i vårt samhälle tar som självklara, är ofta otillräckliga. Integritet, självbestämmande och delaktighet blir inte mindre viktiga faktorer i livet bara för att man råkar ha en funktionsnedsättning. De är rättigheter som skall omfatta alla. Eller har du en annan åsikt?

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv