lördag 28 juni 2008

Vänstern bråkar med varandra

FRA, senaste ämnet där vänstern inte är enig och dessutom fast de nästan är det så tvivlar V och Mp och de kan lita på S och dessledare Mona Sahlin. Regeringsalternativ? Knappast!

Demonstrationerna fortsätter ute i landet.
Varsågod:
En intressant upplysning i sammanhanget är detta pressmeddelande från Mikael Odenberg, fd försvarsminister, som är den som la fram propositionen ursprungligen ger lite perspektiv på det hela:
- Med den nya lagen får FRA möjlighet att fortsätta sin signalspaning mot utlandet oavsett med vilken teknik signalerna överförs. Samtidigt stärks skyddet för den personliga integriteten genom att en tidigare oreglerad verksamhet nu lagregleras.
- Den nya lagen handlar inte om övervakning eller om att läsa medborgarnas epost. Däremot får FRA nu med automatiska sökbegrepp en möjlighet att scanna den trafik som går över våra gränser i syfte att hitta, filtrera ut, dechiffrera och tolka den rännil av information som kan kartlägga yttre hot mot svenska medborgare och svenska intressen.
- Beslutet är inte ett hafsverk och beredningen har inte varit kuppartad. Propositionen var grundad på två offentliga utredningar och en departementspromemoria – alla vederbörligen remissbehandlade. Remissinstanser med särskilt intresse för integritetsaspekter – t ex JO, JK och Amnesty – var i huvudsak positiva. Därefter fann Lagrådet avvägningen mellan underättelseintresse och integritetshänsyn godtagbar.
- Integritetsskyddet har därtill stärkts i flera steg. I arbetet med lagrådsremissen gjorde jag 12 olika förbättringar. Efter lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar i syfte att förstärka integritetsskyddet. Och slutligen gjorde försvarsutskottet redan för ett år sedan ytterligare fem tillägg. Nu har ytterligare sådana mekanismer tillförts.

fredag 27 juni 2008

Sverigedemokraterna ska avslöjas

SD får för många procent i ännu en mätning.
Så här beskriver SD sig själva: Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken.

Sverigedemokraternas lögner tar utgångspunkter i en värld som inte existerar.

  • Folkhemmet vill ingen ha tillbaka eftersom det ledde fram till ett system där 1 miljon hamnade i utanförskap. Ungdomar under 24 år förtidspensionerades, vårdköerna växte och skolresultaten rasade.
  • Nationalkonservatismen som företrätts av herrar som Hitler och Mussolini kan ingen vid sina sinnens fulla bruk mena allvar med på 200-talet.

Jag står upp för ett demokratiskt samhälle där varje person respekteras för den hon är.
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.
I mitt Sverige finns det plats för alla.

onsdag 25 juni 2008

Vilken fotbollsfest

Tyskland-Turkiet (1-1) i halvlek. Underbart spel, fina chanser. Två riktigt bra lag. Offensiv fotboll vinner. Hoppas Lagerbäck ser och lär. Fyra lag kvar och samtliga spelar modern, publikfriande, underhållande, högkvalitativ fotboll.
Det kan Sverige också - med en annan ledning.
Sverige spelar som IFK Göteborg gjorde 1983. Då räckte det långt, men idag ....

tisdag 24 juni 2008

Kanoninlägg av Robert Wells

Idag skriver Robert Wells en mycket bra artikel i Expressen. Läs den!
Tack, Robban. För en tid sedan var Robert Wells på besök i min hemstad Skövde. Han gjorde en intervju med en reporter på vår lokaltidning SLA inför sommarens konsert med Rhapsody in Rock. Han frågade om reportern visste vad jag håller på med nu för tiden. - Menar du politikern, sa reportern. Robban blev klart överraskad och hörde av sig strax därefter. - Men, Micke! Vad har du gjort med musiken då? skrev Robert i ett mejl.
I slutet av 80-talet jobbade jag och Robban tillsammans. Jag var free-lance som skivproducent på den tiden och är stolt över att ha producerat en singel med Robert Wells som tog sig upp till första plats på Svensktoppen. En låt där Robban sjunger! "Upp på berget" heter den och håller vid en lyssning även i dag.
Jag producerade två hela album med Robert om jag minns rätt. Roliga dagar och nätter. Tack Robert för den tiden och allt jag lärde mig genom samarbetet med dig och dina musikantvänner.
Du har självklart fortsatt med musiken, något jag också gjorde framtill 2000, därefter har jag ägnat mig åt skola och nu de senaste åren allt mer åt politik Med Roberts debattartikel i dagens Expressen möts vi igen - denna gång på den politiska scenen.
Välkommen, Robert Wells!

måndag 23 juni 2008

Barnperspektivet ska genomsyra politiken

Barns rättigheter behöver försvaras internationellt, inom EU och här hemma i Sverige.
1990 anslöt sig Sverige till FN:s barnkonvention. Den omfattar alla barn upp till 18 år. Det är staten som ansvarar för åtagandena, men de juridiska skyldigheterna omfattar hela landet - dess kommuner, landsting och regioner.
Regeringen föreslår nu förbättrad samordning mellan myndigheter, kommuner, landsting och frivilligorganisationer. Vi kan aldrig rättfärdiga att ett utsatt barn hamnar mellan stolarna för att det inte är klarlagt vem som äger mandat att ingripa.
Dessutom vill regeringen lyfta fram föräldrarnas huvudansvar för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling, se över elevhälsan, förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin samt stärka barns skydd mot alla former av våld.
Regeringens ansats är bra och behövs, men det verkliga jobbet görs av dig och mig. Vi som arbetar med barn och ungdomar i vardagen.
Varje barn har rätt till en likvärdig utbildning – därför kan undervisningen aldrig utformas på samma sätt för alla. Barn har olika förutsättningar och ska få det stöd som just hon eller han behöver.
Skillnaden i kvalitet mellan Sveriges skolor har ökat efter kommunaliseringen. Folkpartiet har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska se över för- och nackdelar med att staten återtar hela ansvaret för skolan.
Även om kvalitet inom skolan handlar om många fler faktorer är pengar, har ekonomin en avgörande betydelse. Mot bakgrund av den kunskapen, inhämtad från egna och andras erfarenheter, är min bestämda åsikt att enskilda kommuners ekonomi påverkar barns rättighet till en likvärdig skola. Det är oacceptabelt.
De pengar som regeringen skickat ut till kommunerna för särskilda ändamål har allt för ofta hamnat i den allmänna ”pengapåsen” och använts till annat än vad de varit avsedda för.
Det är dags att hela vår politik för migration, sociala frågor, utbildning, sjukvård och familjepolitik tar barnperspektivet på allvar.

söndag 22 juni 2008

Vilken ledning Obama

Barack Obama har hela tiden haft mitt stöd inför det kommande amerikanska valet. NU drar han ifrån ordentligt enligt de senaste mätningarna. Glädjande. Det ser ut att bli en demokrat i Vita huset. Life is good.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv