fredag 11 september 2009

Stoppa svartmålningen

Sverigedemokraterna svartmålar genom sina synpunkter olika grupper i samhället. Att ställa en grupp människor gentemot en annan är en del av protektionism, något som vi liberaler tar bestämt av stånd från.
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.
I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.
Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter. De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

Sverige behöver fler invandrare

Sedan andra världskriget har fler än 30 000 människor invandrat till Sverige årligen.
Orsakerna bakom invandringen varierar, men en sak förefaller gemensam för de allra flesta - ett medvetet val att komma till Sverige, ett öppet land där var och en ges chansen att förverkliga sina drömmar.
Vi folkpartister tror på personligt ansvar och tydliga förväntningar - men också på hjälp till dem som behöver. Mot oss står Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik.
Jag välkomnar alla som kommer till Sverige för att leva sina liv, arbeta, försörja sig och därmed bidra till utvecklingen av Sverige. Utan er blir vårt land fattigare på många sätt.
Med alliansregeringen vid makten har vi gått från en politik för invandrare till en politik mot utanförskap. Här kan du läsa mer om vår nya integrationspolitik.

torsdag 10 september 2009

Stoppa Sverigedemokraterna

S vill bestämma över dina pengar

Tydliga besked kommer från S. De vet bättre än du och jag.

Valfriheten ska begränsas och en liten grupp av LO-ekonomer ska styra vad våra pengar används till. Varför ?
Jo Socialdemokraterna fråntar den enskilde ansvar, pengar, initiativförmåga genom ett tydligt "vi vet bäst"-perspektiv. Kanske det bidrar till att V och MP kivas med varandra?
Skatterna ska höjas dramatiskt och LAS ska för alltid stänga ute unga och de mest dugliga för att försvara ett system som ingen längre tror på.

NEJ TACK!
Jag arbetar som liberal för att vi ska ha en gemensam finansiering av samhällets viktigaste uppgifter såsom vård, utbildning och rättsväsende. Men vi ska vara noga med hur vi använder våra pengar och därmed ha bra insyn i alla dessa verksamheter - oavsett om de drivs offentligt eller privat.
Politiken ska ordna förutsättningar som gör att fler vill och kan arbeta. Då blir skattebördan per person lägre och var och ens frihet större.
Att många arbetar och betalar skatt är en förutsättning för att vi ska kunna ta hand om de personer som inte själva kan försörja sig - och det är en gemensam uppgift.
Skattehöjningar är inte vägen till ökad livskvalitet för någon.

Frihet att växa är vad vi alla mår bättre av.

Foto: Marcus Kurn

onsdag 9 september 2009

Har du för mycket pengar?

Alla som känner sig tyngda av att ha fått mer pengar i plånboken och som gråter över att färre i vårt land sjukpensioneras är på väg att bönhöras.

Ivrigt påhejad av korgossen Lars Ohly går nu Mona Sahlin ut och lovar att höja skatten för alla!
Så här ska det gå till.
Särskilt för personal inom vården, skolan och omsorgen - ni kan räkna med uppåt 1500 mindre i månaden med en röd-grön regering.

Lägg till det straffskatt på energi och en skola där läxor blir förbjudna och barn som är nio-tio år gamla tyngs med ansvaret att själva veta vad de behöver lära sig.


Som Folkpartist vill jag tacka S, V och MP för det fina valkampanjandet ni genomför redan nu för att säkerställa en ny regeingsperiod med Allians för Sverige.

tisdag 8 september 2009

Rättsväsendet stärks

Fyra miljarder till rättsväsendet. Det är bra.

Hoppas nu på att användandet av dessa resurser sätts in på att freda gatorna. Om vi blir av med det fullständigt oacceptabla gatuvåldet försvinner mycket annat i dess spår visar flera studier.

Grattis Umeå

Umeå, inte Lund, är vald till kulturhuvudstad 2014. Vi lyfter på hatten och säger grattis!

Så gnälls det igen

Östros måste vara världsmästare på gnäll. Eller?

Ingenting är rätt, ingenting duger, allt är fel och han vet bäst!
När någon gör det han själv föreslagit och dessutom mer - då är det fel också!
Bara en mor kan älska ett sådant barn, för det är väl det han är.

Ett barn som känner sig åsidosatt och gör allt för att få uppmärksamhet.
Den dagen när vargen kommer på riktigt är det ingen som tror barnet längre och han kommer att slukas upp.

Regeringen har åter agerat klokt, jag är kritisk till att inte större infrastruktursatsningar tidigarelagts men annars är mycket bra.

söndag 6 september 2009

Våld stoppas med kunskap

Som allting annat så handlar det om kunskap.

FN:s fokus skulle ökas på bidrag till global utbildning kring demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Ett samhälle som tillämpar följande enkla förhållningssätt har inte ovanstående problem:

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas.

  • Kunskap om dessa regler ska läras ut i skolan, vara föräldrars skyldighet att ge till sina barn, vara obligatorisk för var och en som lever i Sverige.

  • Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Det finns alltid plats för Dig.

Kunskap, ödmjukhet och respekt för medmänniskan och det personliga ansvaret avgör skillnaden mellan rättsröta eller rättstrygghet.

SÄg stopp - Säg att nu är det nog!

När ska det sluta? Bomber exploderar mitt i bland oss, bilar sätts i brand. Råa mord, misshandel och knivöverfall sker och människor som söker psykiatrisk vård tas inte emot.

Polisen griper enskilda personer och gäng som misstänks och sedan dröjer det förlänge med utredande och åtgärder.

Svartaffärer och utpressning pågår. Bostäder, skolor och företag eldhärjas.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv