torsdag 24 mars 2011

Framtidens sjukvård i Västra Götaland

Dagarna går framåt i rasande takt med möten, sammanträden, anföranden och diskussioner om varandra. I dag är jag tillbringat i Göteborg där Västra Götalandsregionens samlat sina sjukhuspolitiker och sjukhusledningar för dialog kring bokslut och framtida utmaningar.
Dagen har innehållit varierande inslag och ett flertal möten, planerade och spontana, som varit stimulerande. Samtal om lednings- och inriktningsfrågor, beställarorganisationens uppdrag och de överenskommelser som sedan ligger till grund för planeringen av den vård vi ger måste, enligt mitt sätt att se det, utgå från ett brett perspektiv där vårdtagarens behov står i centrum.
Självklart är medarbetarperspektiv, ekonomiskt perspektiv och processperspektivet också viktiga, men varför och för vem har vi vård?
Det är viktigt att få det rätt – annars riskerar det att gå mycket snett längre fram.
Vår uppgift är att säkerställa att det inte händer…

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv