lördag 5 januari 2008

Raketer, hundar och firande

Jag ogillar förbud och lagar vars konsekvens inte kommer att fungera. Därför är det bara försäljningen som vi kan angripa lagmässigt. En förbudslag som ingen känner till eller bryr sig om - och inte heller kan prioriteras av polisväsendet - raserar bara människors rättskänsla.

Raketer och bomber ska naturligtvis inte få avfyras var som helst. Vi måste med samtal och information få fler att ansluta till den linjen.

fredag 4 januari 2008

Svenskarna kräver fler synliga poliser


Jag har sagt det länge. Nu visar en ny undersökning att fler synliga poliser önskas av svenska folket.
Läs mer: Svenskarna kräver fler synliga poliser

Folkpartiet slåss för kulturen


Jag tycker att fri entré ska införas även för vuxna vid det statliga museerna. Kulturen får inte fortsätta att ta stryk. Kultur är bra friskvård. Läs mer!

Fri tandvård utökas i V:a Götaland


Med två år till ska fler unga få bättre tandstatus. Fri tandvård till 21 års ålder. Kanonbra!
Läs mer: TTELA.se

torsdag 3 januari 2008

AMS verksamhet starkt kritiserad

I dag skriver Åsa Sohlman på DN debatt att det finns stora brister i AMS utbildningar och på flera andra områden inom deras verksamheter. Förvånande? Nej, inte alls - men det är alltid bra med tydliggörande och ifrågasättande.
Från socialdemokratiskt- och vänsterhåll hävdas det envist att mer pengar är det som behövs för handlingskraft. Åsa Sohlman visar att frågorna är mycket större än så.
Det ska bli intressant att ta del av eventuella kommentarer i frågan från Lars Ohly eller Mona Sahlin.

Nato-medlemskap är smartare, Carl Bildt!

Bra för Sverige att gå med i Nato
Carl Bildt skriver i DN att han vill stärka EU:s gemensamma säkerhetspolitik och göra EU till en militär fredsmakt.
Folkpartiet anser att EU behöver en gemensam utrikespolitik, utan att denna utvecklas till en ren försvarsallians. Istället kan EU fungera som det europeiska benet i ett stärkt och utvecklat Nato.
Ett svensk medlemskap i Nato skulle ge oss ökat inflytande i krishanteringsinsatser där vi redan ingår. Som FN-vän vill jag att Sverige aktivt bidrar till ett starkt internationellt samarbete för att främja säkerheten och att vi så snart som möjligt söker medlemskap i Nato.

onsdag 2 januari 2008

Mäns våld mot kvinnor

Intressant artikel -
SvD Inrikes "Ström missar helheten"

Min kommentar:
Vi behöver nolltolerans mot "svartvitt" tänkande.

Läs Johanna Nylanders blogg i frågan

Snabba och radikala åtgärder behövs!

En hållbar miljö- och klimatpolitik är en av vägarna som leder till ökad trygghet och en fredligare värld. Vid sidan om faktorer som att säkerställa människors rätt till utbildning, skapa förutsättningar för livsmedelsförsörjning, ge bra sjukvård och basala ting som tillgång till rent vatten, är det hög tid att ta klimatfrågan på allvar. Vi behöver ett starkare FN.

Många av världens klimatforskare är överens om att det är mänskligt agerande som till största delen påverkar klimatförändringen vi nu ser. De säger till oss att agera nu för att undvika de värsta farorna för våra barn och barnbarn - imorgon kan det vara försent. Jag delar den uppfattningen

Vi behöver snabbt och radikalt minska användandet av fossila bränslen (kol, olja etc.) och ersätta det med energislag som är renare och gärna förnyelsebara. Vind, sol, vattenkraft, biogas och kärnkraft är samtliga bättre än kol och olja. Forskningen gör framsteg när det gäller att kunna ackumulera energi. Det innebär att det inte är omöjligt att även transportfordon delvis kan drivas med solenergi i framtiden.

tisdag 1 januari 2008

Framtidstro är att våga minnas

Ett nytt år är här. 2008, ett skottår med en extra dag. Förra året dog flera personer som var kända för den stora svenska allmänheten, men som också hade en personlig påverkan på mig. Povel Ramel skrev massor av bra musik och ännu fler bra texter. Han var en ordkonstnär med musikalisk finess. Tack, Povel för alla glada stunder.
Thore Skogman skrev ännu fler låtar än Ramel och hyllades för det under en av allsångskvällarna på Skansen. Hans schlagers och "evergreens" (ett ord som sällan används idag), som "Tiotusen röda rosor", "Storfiskarvalsen" och "Pop, pop i topp-pop" lever kvar av egen kraft. Tack Thore för dina låtar!

Mordet på Benazir Bhutto i Pakistan är avskyvärt och skrämmande. Vi får se om de fria val som är planerade till den 8 januari 2008 kommer att hållas. Tyvärr talar en del för att det inte kommer att ske. Demokratins utveckling i Pakistan har fått sig en ordentlig törn. Det är därför viktigt att vi som menar att demokrati är den enda vägen i kampen för mänskliga rättigheter visar vår avsky mot de krafter som förstör.

Snön ligger kvar i Skövde på nyårsdagen och det är lugnt på gatorna. Idag blir det en långpromenad och tid att fundera mer på året som gick. Mest av allt bär jag en postitiv förhoppning om framtiden - som är här hos oss redan idag.

måndag 31 december 2007

Det snöar i Skövde!!!

Dan före dan kom det lite snö på morgonen. Optimisten i mig hoppades då på en snövit jul, men det sprack med dunder och brak. Det har regnat och varit vått i en vecka på ett grått och trist sätt.


MEN IDAG, sista dagen 2007, SNÖAR DET!

Gott nytt år från mig i ett snövitt Skövde!

Höj lärarnas löner!

Sveriges lärarkår är värd bättre löner. Hur väl de lyckas med sitt uppdrag avgör vilken omsorg vi kommer att få som äldre i framtidens Sverige. De värden som förmedlas i skolan påverkar vilken trygghet vårt samhälle har. Vi behöver ge lärarna de resurser som de behöver för att kunna fokusera på elevernas lärande. Genom kunskap stärks vår demokrati och säkerhet.
Fler socialpedagoger, kuratorer och fritidsledare är nödvändigt i våra skolor, liksom ett samarbete med en upprättad närpolis. Då kan lärarna ägna sig åt sin kärnverksamhet - undervisning. Det förebyggande arbete och ansvar som vilar på föräldrarna bör också lyftas fram. Samarbetet mellan hem och skola måste stärkas.
Bekämpningen av brottslighet, terrorism och fundamentalism kan lyckas genom en omfattande satsning på demokrati, mänskliga rättigheter och mot fattigdom. Kunskap är en nyckel till framgång även här.
Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligt ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter. Här har lärarna en nyckelroll och de förtjänar rätt resurser, högre lön och uppskattning för sitt arbete.

Skaraborg - en del av EU


Skaraborg och Västra Götaland vill jag se som vinnare i ett öppnare Europa.
Jag är övertygad om att våra kommuners och regionens framtid till stor del beror på hur väl vi lyckas samarbeta med vår omvärld.
Som privatperson och kommunfullmäktiges ordförande slår mitt hjärta särskilt varmt för hemstaden Skövde.

Vi är en del av EU - det ligger inte någon annanstans.

Jag tror på att vi ännu har möjligheten att nå en bra framtid, men vi behöver vakna!

Att det är dags att vakna framgår av denna föreläsning:
Fredrik Hären om globaliseringen

söndag 30 december 2007

MW blogg Uppdaterad hemsida


Jag och min pappa i en fotoautomat, Göteborg 1961

Vad jag har för åsikter? Kolla min hemsida

www.folkpartiet.se/wendt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv