fredag 5 mars 2010

Liberalism och solidaritet

med 198 dagar kvar till 19 september är detta en del av min valkampanj

Betyg och RUT på rätt sätt

Helene Odenjung skriver följande intressanta inlägg om betyg.
RUT-avdraget är fortfarande mediastoff.

Jämställdhet 2010 RUT o ROT

torsdag 4 mars 2010

Arbete ska vara vitt, Sahlin!

S med Sahlin i spetesen vill skrota RUT men behålla ROT. Negativ könskvotering! Man blir beklämd av att höra Mona Sahlin i denna fråga. Snacka om att gå i otakt med verkligheten.

Skönt ändå att det blir solklart inför valet att de väljare som vill att S bestämmer hur vi ska leva sina liv ska rösta rött.
Vi som vill bestämma själva om hur vi utformar våra livska rösta på Alliansen och fira seger i höstens val!

En rolig parentes är medias vinkling av frågan. Hushållsnära tjänster är ett förslag från Folkpartiet som fått skarp kritik från Vänstern - nu gör media det till en fråga mellan M och S.

Vem driver frågan om tvåpartisystem???

Höj lärarnas löner

Igår skrev jag och riktade kritik mot Skolverkets agerande utifrån att lärare på sina håll inte klarar uppdraget att ge adekvat information om elevernas kunskap.

Skolverket riktade sin kritik i den frågan mot att skriftliga omdömen ges - helt ofattbart!

Jag riktade min kritik mot lärare som inte klarar jobbet.

Bra lärare, flertalet, och riktigt bra lärare ska ha adekvat lön i förhållande till den samhällsnytta som de bidrar med i sin yrkesroll.

Höj bra lärares löner - avskeda de som inte klarar jobbet!

onsdag 3 mars 2010

Mer verkstad och mindre tjafs.mp4

200 dagar kvar till valet den 19 september!

tisdag 2 mars 2010

Lärare måste klara sitt uppdrag

Vi lever i en märklig tid. Det absoluta flertalet av lärarna i vårt land gör ett bra jobb.

De som inte gör det kan tyvärr fortsätta ett helt yrkesliv utan att det leder till några personliga konsekvenser för läraren mer än möjligtvis mindre bra löneutveckling.

Det är märkligt att vi tillåter att lärare, som har ett av samhällets viktigaste uppdrag, förstöra utbildningen för hundratals elever när de borde få allvarlig varning och sedan avskedas på grund av arbetsvägran alternativt oförmåga att utföra uppdraget.

Skriftliga omdömen har äntligen införts från första klass, men när det nu visar sig att alltför många lärare inte kan skilja på kunskap och personliga karaktärsdrag så är det inte lärarna som får en välbehövlig varning!

Nej, då riktas kritik mot att vi infört krav på information till elever och föräldrar om kunskapsutvecklingen. Ofattbart!!!! Har Skolverket kompetens för sin uppgift???

Det är dags att tala klarspråk. Lärare som inte förstår, vill eller kan utföra sitt uppdrag som helhet ska avskedas så snabbt det bara är möjligt, att låta dem vara kvar är en samhällelig björntjänst och personlig katastrof för varje elev de möter.

Lagrådet dömer ut förslaget till ny skollag skriver media. Sanningen är att lagrådet är positivt till att samla skolvärldens alla olika skol- och verksamhetsformer och huvudmän i en lag - vilket nu sker för första gången. Kritiken är i huvudsak av redaktionell karaktär och kan justeras utan att själva innehållets avsikter ska ändras för där finns det ingen kritik!

Jan Björklund kämpar i motvind mot etablissemanget med stöd från allmänheten. Det ska vara ordning och reda i skolan, det tycker de allra flesta utom ett fåtal skolforskare som själva är långt ifrån ansvar och vardag för enskilda elevers kunskapsutveckling.

Varje barn har rätt till stöd för att klara kunskapsmålen i svensk skola. Därför har de också rätt till kontinuerlig information. Betyg från årskurs ett är självklart i de flesta länder i vår omgivning - det har även barn i svensk skola rätt till.

Som sagt - flertalet lärare gör ett bra jobb, men yrkets status kommer aldrig att höjas om inte Skolverket, lärarutbildningarna och rektorer tillsammans med lärarfacken hjälper till att skärpa kraven på yrkesutövandet.

Skola har vi för ALLTID i första hand för elevernas skull och det får ALDRIG äventyras av lärarnas anställningstrygghet.

Så här skriver kommunalrådet Roger Haddad i Västerås.

måndag 1 mars 2010

Bekämpa missbruk och brott

Jag uppmanar till en bred aktion över partigränserna.

Vi kan aldrig acceptera något annat än ett kraftfullt arbete mot ett narkotikafritt samhälle. Frihetsförlusten som ett förbud mot narkotika innebär, väger mycket lätt mot den frihetsförlust som uppstår vid ett beroende.
Narkotika bryter ner människor och krossar deras liv och trasar sönder familjer. I alkoholen och narkotikans spår begås flertalet av alla våldsbrott, men också flertalet av de så kallade vardagsbrotten som stölder, bil- och bostadsinbrott samt rattfylleri. Alkohol- och narkotikamissbruket medför oerhörda kostnader i form av mänskligt lidande för dem som drabbas och är dessutom en ekonomisk katastrof för samhället.
Vi måste hjälpas åt att bekämpa missbruket och brottsligheten.

Ur det perspektivet blir S agerande för att ta bort arbetstillfällen ännu mer korkat!
Kolla vad som uttalades i söndagens Agenda.
Sä här skriver liberala Anna om det. Debatten lär fortsätta - inte blir det mindre brott och mindre drogmissbruk om vi har politiska partier som motverkar vitt arbete!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv