måndag 1 mars 2010

Bekämpa missbruk och brott

Jag uppmanar till en bred aktion över partigränserna.

Vi kan aldrig acceptera något annat än ett kraftfullt arbete mot ett narkotikafritt samhälle. Frihetsförlusten som ett förbud mot narkotika innebär, väger mycket lätt mot den frihetsförlust som uppstår vid ett beroende.
Narkotika bryter ner människor och krossar deras liv och trasar sönder familjer. I alkoholen och narkotikans spår begås flertalet av alla våldsbrott, men också flertalet av de så kallade vardagsbrotten som stölder, bil- och bostadsinbrott samt rattfylleri. Alkohol- och narkotikamissbruket medför oerhörda kostnader i form av mänskligt lidande för dem som drabbas och är dessutom en ekonomisk katastrof för samhället.
Vi måste hjälpas åt att bekämpa missbruket och brottsligheten.

Ur det perspektivet blir S agerande för att ta bort arbetstillfällen ännu mer korkat!
Kolla vad som uttalades i söndagens Agenda.
Sä här skriver liberala Anna om det. Debatten lär fortsätta - inte blir det mindre brott och mindre drogmissbruk om vi har politiska partier som motverkar vitt arbete!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv