lördag 10 januari 2009

Folkpartiet i Skövde växer

Vi får nya medlemmar. Det är glädjande. Framtidstron och engagemanget bland medlemmarna är det som gör att jag verkligen gläds åt mitt nya uppdrag som ledamot av KSAU i Skövde kommun. Vår stad har en mycket positiv utveckling som vi ser som vår uppgift att värna fortsättningen utav.
Kommande vecka ska jag till Finland på ett vänortsbesök som innehåller bildandet och firandet av en kommunsammanslagning mellan tre finska kommuner varav Skövdes vänort Vammala är den största. Jag återkommer till detta senare i veckan. Nu ska jag förbereda det tal jag ska hålla på ett seminarium under dagarna i Finland om lokal och regional utveckling. Ikväll blir det bio och god mat.
Innan dess njuter jag av veckans bästa nyhet!

onsdag 7 januari 2009

Grattis

Så är Grammis genomfört och ett minne värt att komma ihåg för somliga medan andra gärna glömmer kvällen så fort som möjligt. Till alla som fick pris riktar jag ett Grattis främst till Kleerup och Lasse Stefanz. Svensk musik är underhållande...

Jag saknar Esbjörn Svensson, men musiken har vi kvar ...

Skandal är ett milt ord

Skolinspektionens chef, Ann-Marie Begler, ska ha ett stort tack. Att åttio procent av skolorna i landet fuskat och inte följt upp elevernas kunskaper i de lägre årskurserna är skandal. Ännu mer skandal är att tidigare regeringar och inspekterande myndighetschefer inte gjort något åt saken. Materialet är inte nytt utan att det ser ut så här är känt sedan tidigare.

Resultatet syns på landets högstadieskolor och gymnasier där många elever, helt i onödan, har problem att inte klara grundskolans mål och/eller får gå ett eller flera år på individuella programmet.

Jag vill att alla elever ska få rätt stöd i rätt tid. Tanken med individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal är bra och har mitt stöd, men lika väl som de fyller sina syften så stärks jag i min uppfattning om att såväl nationella prov som betyg behövs under skolans alla årskurser.
Främst för att inget barn som behöver stöd ska upptäckas och få hjälp alldeles för sent.

Jag har allt svårare för att respektera de rektorer och lärare som protesterar mot dessa fakta. Nu behövs en dramatisk förändring av de grundläggande värderingar och arbetssätt som ligger bakom att åtta av tio låg-och mellanstadieskolor struntar i sin skyldighet att följa upp elevernas kunskaper på ett professionellt sätt.

När eleverna börjar årskurs sju och överlämningskonferensen innehåller sanningar som; "i den här klassen är de flesta eleverna inte godkända i nationella provet för matematik i åk 5 och de här fem eleverna har bara hunnit till årskurs 4 i engelska och x har inte haft engelska alls för han har svårt med svenskan så vi har tagit bort engelskan..." - då har inte verksamheten och uppdraget tagits på allvar och inte heller skötts professionellt.

Jag vill se betyg från årskurs 1 i samtliga ämnen, jag vill att de bästa lärarna arbetar med de elever som behöver stöd, elevassistenter ska inte vara pedagogiskt ansvariga och lärarutbildningen ska innehålla mer ämneskunskaper, metodik, didaktik - i grundutbildningen - sedan ska lärarutbildningens andra fas för legitimering innehålla det som varje lärare efter 3 års praktik tillsammans med rektor kommit fram till är det som bäst kompletterar den enskilda lärarens kompetens för att nå den nivå som krävs för legitimering.

Återigen, det finns för mig ingen motsättning mellan att ha en stark systematisk uppföljning/kontroll av mätbara resultat och att ha ett bra förhållningssätt med ett professionellt intresse för att lära/utveckla sitt eget och andras lärande - det räcker bara inte med det ena eller andra. Eleverna behöver båda delarna!

måndag 5 januari 2009

Ännu en vacker dag

Solen lyser på den vita marken utanför mitt arbetsfönster. Det är en fin dag idag. Jag går igenom post som blivit liggande under helgerna och ska sedan träffa riksdagsledamot Christer Winbäck (fp) för att planera gemensamma aktiviteter under de närmaste veckorna. Sedan blir det ne promenad i solen, precis som igår fast idag! Livet är härligt!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv