lördag 17 maj 2008

Bensinpris, Teliaras och försvarsbantning

En enda utredning och alla skriker om dubbelt så dyr bensin. Nej, det är fel väg att gå.
Det är inte bilen utan CO2-utsläppen från densamma som skall beskattas . Ett högre pris på utsläppen driver fram mera utsläppssnåla bilar. Visst kommer bensinpriset att stiga, men det beror någ mer på dollarns utveckling coh oljeproducenternas vilja att optimera vinsterna. Jag är hoppfull om att vi till 2020 har ersatt en stor del av bilparken med bilar som drivs på ett betydligt miljövänligare sätt.

Otäckt sårbart kändes det igår när Telias mobilnät var utslaget under flera timmar. Vad som hände verkar fortfarande inte riktigt klarlagt, men det kändes rejält obehagligt.

Dålig ekonomisk uppföljning verkar vara ÖB:s största bekymmer. Personligen är jag mer oroad över om vi straffar ut oss så vi inte kan bli medlemmar i Nato. Ett svensk medlemskap i Nato skulle ge oss ökat inflytande i krishanteringsinsatser där vi redan ingår. Ett medlemskap innebär också att man drar sitt strå till stacken för att komma i åtnjutande av Natos samlade resurser när så krävs. Det är bra för Sverige att ta tillvara de möjligheter till samordning och kostnads-effektivitet som ett medlemskap i Nato-alliansen leder till. Som FN-vän vill jag att Sverige aktivt bidrar till ett starkt internationellt samarbete för att främja säkerheten och att vi så snart som möjligt söker medlemskap i Nato.

fredag 16 maj 2008

Nu bryter vi utanförskapet

Självkänslan växer när man försörjer sig på egen hand och kan påverka innehållet i sin vardag. Därför vill vi göra allt vi kan för att fler ska få arbete.
Att nästan varannan vuxen i de centrala delarna av Skövdeförorten Södra Ryd fortfarande saknar jobb och tvingas leva på olika former av bidrag, är ett arv från misslyckad socialdemokratisk politik.
Nu har fler än 165 000 tusen personer fått jobb sedan Sverige fick en arbetarregering värd namnet och vartannat nytt jobb går nu till en person som har rötter i ett annat land.
Med nya och bättre villkor är alliansregeringen på väg att lösa hur fler ska kunna försörja sig genom eget arbete. Vi är således på god väg, men måste göra mer.
De allra flesta med invandrarbakgrund i Sverige arbetar och gör ovärderliga insatser i samhället, samtidigt finns det många med svensk bakgrund som saknar jobb och är bidragsberoende. Det är alltså inte invandringen som är ett problem – problemet är utanförskapet.
Ansvaret för att bryta utanförskapet bär vi gemensamt och vi måste ta den uppgiften på allvar. Folkpartiet har en politik som ger alla ansvar, kunskap och möjligheter. Men vi vågar också prata om skyldigheter som gagnar det gemensamma.
Vi vet att jobb och språkkunskaper är grundläggande för en fungerande integration. Därför förbättrar vi nu svenskundervisningen för invandrare (sfi).
Folkpartiet står upp för ett samhälle där alla får möjlighet att växa och leva sina liv utifrån sina egna förutsättningar.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.
Det finns plats för Dig.
Nu bryter vi utanförskapet!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv