fredag 11 februari 2011

EU viktigt för terrorismbekämpning

denna insändare finns publicerad i "Skaraborgsbygden" fredag 11 februari

Säpo överlämnade i december 2010 rapporten "Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige" till regeringen. Rapporten redovisar förekomsten av våldsbejakande islamistisk extremism och vilka metoder som kan användas för att detta ska motverkas i Sverige. Detta debatterades i Sveriges riksdag i onsdags.

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) arbetar nu för att skapa bättre samordning mellan alla som arbetar med att förhindra terrorism. Senare ska det presenteras konkreta åtgärder utifrån de utredningar som Säpo, BRÅ, Ungdomsstyrelsen och Försvarshögskolan genomfört på regeringens uppdrag.

En av de viktigaste aktörerna i terrorismbekämpning är EU. Att som Sverigedemokraterna föreslå att Sverige ska lämna EU skulle allvarligt skada vår möjlighet till verkliga insatser mot terrorismen.

Forum för levande historia har genomfört värderingsundersökningar bland svenska gymnasieelever kring attityder mot judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare. Det finns en enligt undersökningen en kärna av omkring 20 procent som uttrycker tydligt intoleranta attityder, framförallt utgörs den gruppen av pojkar från hem med låg socioekonomisk status.

Regeringen satsar nu åtta miljoner för att öka den demokratiska medvetenheten. Metodmaterial till skolan ska tas fram och pengar ska fördelas till organisationer som förebygger ett antidemokratiskt agerande. Dessutom öronmärker regeringen fem miljoner kronor till Vetenskapsrådet för forskning om extremism.

Skydlighet att skydda

Det är märkligt svagt att FN, EU och/eller NATO-styrkor inte finns på plats för stabilitet och folkskydd i Egypten. Hur många människor ska skadas och/eller behöva förlora livet innan internationellt stöd ges för folkrätten nu när diktaturer äntligen är på väg att utvecklas till demokratier?

Efter 1990-talets fruktansvärda folkmord och de grova krigsförbrytelser vi fått ta del av på Balkan och i Rwanda måste något hända. Jag vägrar att passivt acceptera övergreppen på våra medmänniskor. Folkrätten måste förstärkas och trycket på stater och världssamfundet måste öka så att nya övergrepp inte sker. FN, EU och NATO måste ompröva sina verksamheter och agera för människors bästa varhelst hjälp behövs.

Begreppet ”Skyldighet att skydda” ("R2P") presenterade i en rapport av ” The International Commission on Intervention and State Sovereignty”, i december 2001 – vad har hänt sedan dess?

I september 2005 togs begreppet upp av FN:s högnivåpanel, liksom i generalsekreterarens rapport ”In Larger Freedom”. Toppmötet antog begreppet som sådant, men hur det ska tillämpas i praktiken är fortfarande föremål för diskussion. Nu kan vi inte vänta längre.

Uttala ditt stöd för ett verkligt folkskydd. Låt oss använda sociala medier till verklig förändring också i detta avseende.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv