torsdag 23 september 2010

(S)-dominansen är nu bruten

Det har gått några dagar sedan valdagen i söndags och valrörelsen är nu över för denna gång. Jag är så otroligt glad för att svenska folket har visat sitt fortsatta stöd för vår Alliansregering. (S)-dominansen är nu bruten. Det fortsatta stödet för Alliansregeringen betyder oerhört mycket. Arbetet med att genomföra förbättringar och med att föra Sverige framåt i en positiv riktning kan fortsätta.

Läs hela bloggen av Kristina Palmgren

Läs gärna också dessa bloggar i ämnet: Martin Hall, Rasmus Jonlund, Christoffer Fagerberg, Eva Flyborg, Agneta Berliner, Gabriel Romanus, Hans Åberg, Per Pettersson, Marcus Grundén

onsdag 22 september 2010

Folkpartiet, en fjärdedel av Alliansen

Det preliminära valresultatet för Västra Götalands län innebär att vi inte har majoritet för någon naturlig Allians. Störst är ändå Alliansen, som enbart saknar 6 mandat just nu. Det kan bli färre vid sluträkningen enligt vad som rapporteras.

Mot våra väljare har vi bara en förpliktelse och det är att varje dag göra vad vi kan för att komma närmare genomförandet av de politiska förslag som vi fått våra röster för.

Om någon vecka eller två tror jag att detta är löst. Men det finns absolut ingen anledning att röra sig i riktning mot några onaturliga koalitioner överhuvudtaget, innan vi har det slutliga valresultatet!

Nu sitter vi still i båten och väntar på förutsättningarna för nästa seglats!

tisdag 21 september 2010

Framtidstro i sluträkningens tid

Fortfarande finns det en teoretisk chans till egen majoritet för Alliansen i riksdagen. Det skulle vara det absolut bästa för landet och alla oss som lever våra liv här.
Sverige är ett fantastiskt land att leva i, men vi står inför stora utmaningar de närmaste åren.
Skolresultaten måste höjas, svensk export stärkas och vi måste uppmuntra kreativa människors idéer så att svenska uppfinningar kan bli framgångsrika produkter också på 2000-talet.

Vi har möjligheterna, nu gäller det att vi tar vara på dem samtidigt som vi ska sprida empatisk humanism bland våra vänner och få det synsättet att öka – allt för att förhindra nationalistisk egoism och protektionism.

Sverige ska aldrig få förstöras av missnöjespolitiker som genom populism och förenklade lösningar utifrån en banal världsbild där länder och människor delas upp i ”bra” eller ”dåliga” är på väg att upprepa lögner så många gånger att de till slut inte kan skilja sanning från lögn.

Det ska inte få hända, det kommer inte att hända, vi är så många som delar på uppgiften att vi inte kan misslyckas – att jag känner nödvändigheten att skriva dessa rader är illa nog.

måndag 20 september 2010

En dag efter valdagen 2010

Alliansen fick fler röster än 2006. Folkpartiet i Skövde fick ökat stöd av väljarna i både kommun, region- och riksdagsval.
Vi gjorde alltså ett bra val i Skövde. Jag riktar ett tack till alla som bidragit till detta.
Nu inleds så småningom förhandlingar för att formera det politiska lag som ska styra Skövde under de kommande fyra åren. En uppgift som vi kommer att klara bra.
Föreberedande samtal har förts och vi har en överenskommelse mellan Allianspartierna som garanterar alla fyra partierna ökad delaktighet och därmed möjlighet att påverka politiken.
Vi är beslutna att göra vardagen ännu bättre för Skövdeborna.

Än en gång tack för alla arbetsinsatser och till er väljare för ert stöd.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv