tisdag 21 september 2010

Framtidstro i sluträkningens tid

Fortfarande finns det en teoretisk chans till egen majoritet för Alliansen i riksdagen. Det skulle vara det absolut bästa för landet och alla oss som lever våra liv här.
Sverige är ett fantastiskt land att leva i, men vi står inför stora utmaningar de närmaste åren.
Skolresultaten måste höjas, svensk export stärkas och vi måste uppmuntra kreativa människors idéer så att svenska uppfinningar kan bli framgångsrika produkter också på 2000-talet.

Vi har möjligheterna, nu gäller det att vi tar vara på dem samtidigt som vi ska sprida empatisk humanism bland våra vänner och få det synsättet att öka – allt för att förhindra nationalistisk egoism och protektionism.

Sverige ska aldrig få förstöras av missnöjespolitiker som genom populism och förenklade lösningar utifrån en banal världsbild där länder och människor delas upp i ”bra” eller ”dåliga” är på väg att upprepa lögner så många gånger att de till slut inte kan skilja sanning från lögn.

Det ska inte få hända, det kommer inte att hända, vi är så många som delar på uppgiften att vi inte kan misslyckas – att jag känner nödvändigheten att skriva dessa rader är illa nog.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv