fredag 20 juni 2008

En skön midsommar till alla

Njut av dagen, av dina vänner och livet. Ha en riktigt skön midsommar. Hälsa på eller ring någon du inte besökt på länge!

Klimathotet finns kvar - glöm inte det

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt satte huvudet på spiken i gårdagens nyhetssändningar.
Vi kan inte subventionera fossila bränslen om vi menar allvar med att vårda vår planet för kommande generationer. Meningarna går isär i den nu pågående debatten inom EU.
Lissabonfördraget är en annan verkligt het potatis i midsommartid. Vad ska hända med matpriserna framöver.

Glädjas kan vi över att det går fortsatt bra för Sverige.

torsdag 19 juni 2008

FRA - en intressant upplysning

Jag vill inte ha ett övervakningssamhälle. Men som politiker har vi både att hantera den verklighet som omger oss just nu samt att agera för framtida förändringar. Många är engagerade. Kritik strömmar in från alla håll.
FRA-lagen reglerar hur det är just nu - kampen om förändringar pågår ständigt.

En intressant upplysning i sammanhanget är detta pressmeddelande från Mikael Odenberg, fd försvarsminister, som är den som la fram propositionen ursprungligen ger lite perspektiv på det hela:
- Med den nya lagen får FRA möjlighet att fortsätta sin signalspaning mot utlandet oavsett med vilken teknik signalerna överförs. Samtidigt stärks skyddet för den personliga integriteten genom att en tidigare oreglerad verksamhet nu lagregleras.
- Den nya lagen handlar inte om övervakning eller om att läsa medborgarnas epost. Däremot får FRA nu med automatiska sökbegrepp en möjlighet att scanna den trafik som går över våra gränser i syfte att hitta, filtrera ut, dechiffrera och tolka den rännil av information som kan kartlägga yttre hot mot svenska medborgare och svenska intressen.
- Beslutet är inte ett hafsverk och beredningen har inte varit kuppartad. Propositionen var grundad på två offentliga utredningar och en departementspromemoria – alla vederbörligen remissbehandlade. Remissinstanser med särskilt intresse för integritetsaspekter – t ex JO, JK och Amnesty – var i huvudsak positiva. Därefter fann Lagrådet avvägningen mellan underättelseintresse och integritetshänsyn godtagbar.
- Integritetsskyddet har därtill stärkts i flera steg. I arbetet med lagrådsremissen gjorde jag 12 olika förbättringar. Efter lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar i syfte att förstärka integritetsskyddet. Och slutligen gjorde försvarsutskottet redan för ett år sedan ytterligare fem tillägg. Nu har ytterligare sådana mekanismer tillförts.


Debatten lär fortätta...

Barack Obama mot Vita huset

Jag ger mitt stöd till Obama. Det har jag gjort under hela kampanjen och jag håller mina tummar att det bär hela vägen. NU ser det positivt ut. Men valet är först sent i höst. Mycket kan hända och ingenting är givet förrän rösterna har räknats - och ibland inte ens då...
Al Gore har anslutit sig offentligt till att stötta Obama. Så här skriver aftonbladet.

onsdag 18 juni 2008

FRA - kontollerad eller okontrollerad spaning

Svår fråga. Gillar inte övervakning, vill absolut inte ha oreglerad verksamhet i vårt samhälle.
Min uppfattning är att denna typ av spaning redan pågår och idag inte säkerställer individens integritet alls. Det är oacceptabelt. Vad innebär det omskrivna förslaget?
Fp säger att de kommer att rösta ja efter ändringarna. Reinfeldt stöder ändringsförslagen.
Bloggare går hårt åt Federley och Annie Johansson (c). Federley talar om framsteg.

Sverige - Ryssland 2-2

Zlatan måste start säger Ralf Edström, hör mer här. Men Lagerbäck säger att startelvan är samma som mot Spanien. Varför? Andra tror att Sverige vinner på bättre rutin.
Jag tror på 2-2 och att Allbäck får hoppa in och göra Sveriges andra mål.

tisdag 17 juni 2008

Vem sa att sommaren bjuder nyhetstorka?

Nu är det EM i fotboll. Zlatan är hjälte för oss som bor i Sverige Alla jublar när det går bra för vårt lag och killarna i blågula tröjor vinner. Undrar hur det känns för en Sverigedemokrat? Hela laget är invandrare i bemärkelsen att de försörjer sig på sitt yrke i andra länder än Sverige, flera av dem är dessutom invandrare i Sverige - i första, andra eller tredje generation.
Skattejusteringarna som ska presenteras i höstbudgeten debatteras nu media. Pensionärerna får nu tydligt sänkt skatt.

söndag 15 juni 2008

Försvara Sverige - avslöja Sverigedemokraterna

Vad Hitler gjorde i Tyskland var att rikta all frustration över det egna landets politiska misslyckanden mot oskyldiga grupper av människor. Det genomsyrar tyvärr flera av de kommentarer som lämnats på mitt blogginlägg.

Rimligen bör fler ifrågasätta vad socialdemokraterna gjort med Sverige under närmare 40 års ledarskap.

Vår nuvarande regering är på god väg att återställa rättsväsendet, men det tar tid. Som jag skriver i mitt första blogginlägg idag är alla välkomna hit OCH lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Regler och lagar ska följas.

Där ligger problemet som jag ser det. Problemet är varken skåningar, västgötar, libaneser, kristna eller muslimer. Vanliga tredje- eller fjärdegenerationens invandrare som jag och många svenskar är inte heller något problem.

Var och ens moral och respekt för våra medmänniskor är det verkliga problemet.

En röst på Sverigedemokraterna sänker Sveriges utvecklingsmöjligheter och utarmar ekonomin på några få år.

Protektionism är det som fungerar sämst om man vill de sina väl.

SD gör mig orolig för mina barn och barnbarn

Göteborgs-Posten, Skånska Dagbladet och Svenska Dagbladet publicerar idag Sifos senaste väljarbarometer. Enligt denna mätning tar sig Sverigedemokraterna in riksdagen om det är val idag. Jag hoppas verkligen att det aldrig händer.
Så här fördelar sig väljarsympatierna enligt Sifo i procent, förändring sedan maj inom parentes: v 5,4 (+ 0,3), s 41,6 (- 2,0), mp 6,6 (+ 1,0), c 5,5 (- 1,0), fp 7,7 (+ 0,7), m 22,6 (+ 0,5), kd 4,4 (- 1,2), SD 4,2 (+ 0,8) och övriga 2,1 (+ 0.8).
Så här klokt beskrivs ett viktigt perspektiv avseende demokrati i Uppsala Nya Tidning på våren 1999. "Den slentrianmässiga förställningen att majoriteten alltid har rätt eller att folket alltid skall bestämma utgår, ur ett liberalt perspektiv, från en farlig blindhet för maktens problem."
Demokratin ger ett bättre skydd än andra system för den enskildes frihet. Jag försvarar därför varje individs rätt att yttra sina åsikter.
Det som gör mig rädd är varje form av protektionism. Den som tror att trygghet och tillväxt är möjlig genom att sätta upp begränsningar för vilka som ska få leva fritt i olika länder saknar grundläggande insikt i ekonomiska, sociala och fredsbevarande erfarenheter och forskningsresultat.
Protektionism leder på sikt alltid till utarmning av det egna folket. Därför är jag djupt ororad över SD:s framfart och uttalade satsning på att "lura med sig" Sveriges pensionärer genom att utfästa helt orimliga ekonomiska fördelar för denna grupp.
Alla röstberättigade i Sverige har ett stort ansvar att vid varje val ta vara på sin möjlighet att röst. Det är också det säkraste sättet att garantera att SD inte kommer in i riksdagen. Släpp inte in dem som vill förstöra det land vi lever i, jag är säker på att ingen vill detta innerst inne.

I Folkpartiets Sverige möts alla människor med respekt. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller för alla. Regler och lagar ska följas.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Det finns alltid plats för dig.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv