lördag 7 maj 2011

tisdag 3 maj 2011

Rösta i regionvalet 15 maj

Medicinska faktorer ska styra.
Under Folkpartiets ledning har hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen genomgått en mycket positiv utveckling - från ekonomiskt kaos till högkvalitativ verksamhet i balans.
Köer har kortats, behandlingstider effektiviserats och tillgängligheten har ökat.
Men vi vill mer!
Studier visar att vården i dag påverkas av faktorer som ålder, utbildningsnivå och kön.
Detta är oacceptabelt.
Folkpartiet anser att det är medicinska faktorer som ska styra frågor som tillgänglighet och behandling.
Valet till regionfullmäktige handlar om vilken service du kan räkna med att få inom hälso- och sjukvården.
En jämlik och patientsäker vård är ledord för oss folkpartister. För att nå dit behövs din röst. Ta vara på möjligheten att påverka - gå och rösta!

måndag 2 maj 2011

Ungdomens hus växer fram i Skövde

I Skövde har det under flera år förts samtal om hur ungdomspolitiken ska bedrivas och hur ett ungdomspolitiskt program ska se ut.

Vad är ett "Ungdomens hus"?
Det finns flera olika bilder av detta. Nu tonar en bild fram som jag tror och hoppas kommer att få det breda politiska stöd som är önskvärt i dessa frågor.

Alliansen, som har en stark majoritet i Skövde, tar ansvar och för nu processen framåt avseende samtliga dessa delfrågor.
Vår ambition är att göra rätt från början istället för hafsigt och snabbt - det gynnar ingen.

Vi kommer framöver att presentera ett helt paket med lösningar avseende dessa frågor.
Lösningar som kommer att vara till glädje för Skövde kommuns ungdomar - nu och för många år framöver.
Det känns väldigt bra!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv