tisdag 3 maj 2011

Rösta i regionvalet 15 maj

Medicinska faktorer ska styra.
Under Folkpartiets ledning har hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen genomgått en mycket positiv utveckling - från ekonomiskt kaos till högkvalitativ verksamhet i balans.
Köer har kortats, behandlingstider effektiviserats och tillgängligheten har ökat.
Men vi vill mer!
Studier visar att vården i dag påverkas av faktorer som ålder, utbildningsnivå och kön.
Detta är oacceptabelt.
Folkpartiet anser att det är medicinska faktorer som ska styra frågor som tillgänglighet och behandling.
Valet till regionfullmäktige handlar om vilken service du kan räkna med att få inom hälso- och sjukvården.
En jämlik och patientsäker vård är ledord för oss folkpartister. För att nå dit behövs din röst. Ta vara på möjligheten att påverka - gå och rösta!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv