fredag 18 september 2009

Ett ledsamt NEJ till de ensamkommande barnen

Nästan hälften av de barn som kommer ensamma till Sverige flyr från krig.
Vart åttonde barn har utsatts för tortyr, prostitution och tvångsarbete.
Gemensamt för dem alla är att de tillhör en av de mest utsatta grupperna i vårt land.
Flera hundra barn bor, i väntan på att få komma till en trygg familj, på stora institutioner i ankomstkommunerna Solna, Sigtuna, Mölndal och Malmö.
Nu är det så att staten betalar full ersättning för varje barns kostnader, plus en halv miljon i bonus, till varje kommun som tar sin del av ansvaret i denna humana och solidariska samhällsinsats.
Jag upplever det som en medmänsklig skyldighet att ge skydd åt människor som tvingats fly för sina liv. Därför yrkade jag nyligen i kommunstyrelsen att Skövde kommun snarast skulle kontakta Migrationsverket för att ingå avtal om ett organiserat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar.
I kommunstyrelsen finns 13 ledamöter: M (3), C(2), FP(1), KD(1), S (5) och V (1). Inte en enda ledamot från något annat parti gav stöd till mitt yrkande.
Beslutet blev istället att Skövde säger nej till ensamkommande barn och att det ska utredas om det kan finnas bättre möjligheter i framtiden...
Ibland känns det extra ledsamt att kämpa för de mest utsatta i samhället.

söndag 13 september 2009

Stoppa galningarna

VI som inte accepterar bränder och förstörelse av våra gemensamma tillgångar måste agera.

Fler av oss måste ut och visa oss på kvällarna, vi måste säga vad vi tycker.
Vi är fler än galningarna som sätter hus och bilar i brand och kastar sten på bussar.
VI är så många fler och vi har inget att frukta om vi visar vad vi står för - är vi tysta och stannar inne med våra synpunkter - DÅ kan det gå riktigt illa!
NU är rätt tid att på alla vis, genom kvällsvandring, insändare, närvaro av frivilliga vuxna i idrottsklubbar, på fritidsgårdar, gator och torg. NU rättar vi till tokerierna i samhället.
Polis och rättsväsende kommer att fixa detta, men vi kan bidra genom att vara närvarande och uttala våra åsikter i samtal med ungdomarna.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv