måndag 31 december 2007

Det snöar i Skövde!!!

Dan före dan kom det lite snö på morgonen. Optimisten i mig hoppades då på en snövit jul, men det sprack med dunder och brak. Det har regnat och varit vått i en vecka på ett grått och trist sätt.


MEN IDAG, sista dagen 2007, SNÖAR DET!

Gott nytt år från mig i ett snövitt Skövde!

Höj lärarnas löner!

Sveriges lärarkår är värd bättre löner. Hur väl de lyckas med sitt uppdrag avgör vilken omsorg vi kommer att få som äldre i framtidens Sverige. De värden som förmedlas i skolan påverkar vilken trygghet vårt samhälle har. Vi behöver ge lärarna de resurser som de behöver för att kunna fokusera på elevernas lärande. Genom kunskap stärks vår demokrati och säkerhet.
Fler socialpedagoger, kuratorer och fritidsledare är nödvändigt i våra skolor, liksom ett samarbete med en upprättad närpolis. Då kan lärarna ägna sig åt sin kärnverksamhet - undervisning. Det förebyggande arbete och ansvar som vilar på föräldrarna bör också lyftas fram. Samarbetet mellan hem och skola måste stärkas.
Bekämpningen av brottslighet, terrorism och fundamentalism kan lyckas genom en omfattande satsning på demokrati, mänskliga rättigheter och mot fattigdom. Kunskap är en nyckel till framgång även här.
Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligt ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter. Här har lärarna en nyckelroll och de förtjänar rätt resurser, högre lön och uppskattning för sitt arbete.

Skaraborg - en del av EU


Skaraborg och Västra Götaland vill jag se som vinnare i ett öppnare Europa.
Jag är övertygad om att våra kommuners och regionens framtid till stor del beror på hur väl vi lyckas samarbeta med vår omvärld.
Som privatperson och kommunfullmäktiges ordförande slår mitt hjärta särskilt varmt för hemstaden Skövde.

Vi är en del av EU - det ligger inte någon annanstans.

Jag tror på att vi ännu har möjligheten att nå en bra framtid, men vi behöver vakna!

Att det är dags att vakna framgår av denna föreläsning:
Fredrik Hären om globaliseringen

söndag 30 december 2007

MW blogg Uppdaterad hemsida


Jag och min pappa i en fotoautomat, Göteborg 1961

Vad jag har för åsikter? Kolla min hemsida

www.folkpartiet.se/wendt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv