tisdag 21 december 2010

Viktigt att värna ett öppet samhälle

Efter det som hände i Stockholm är det viktigare än någonsin att stå upp för att Sverige ska vara ett öppet samhälle.
Ett land där vi kan leva sida vid sida oavsett etniciteter och kulturell hemvist.
Folkpartiet försvarar de lagar vi har i landet och som är lika för alla. Vi tror på demokratin och höjer våra röster mot dem som propagerar fanatism eller på annat vis ger uttryck för inskränkningar av individens fri- och rättigheter.

Tyvärr finns det främlingsfientliga och totalitära krafter i Sverige vars politik ofrånkomligen leder till ett mer slutet samhälle.
När Sverigedemokraterna beskriver invandrarna som anledningen till de problem vi ser i vårt land gör de sig skyldiga till lögner, förtal och hets mot folkgrupp.
Folkpartiet tar bestämt avstånd från de naiva och förenklade svartmålningar som Sverigedemokraterna sprider.
Enskilda människors handlingar som utförs i ”religionens namn” har enligt min mening ingenting med religion att göra. Det är terrorister och fanatiker som utför bombdåd och sprider skräck.

För mig är det självklart med ett tolerant samhälle som slår vakt om alla människors lika värde.
Samtidigt vill jag att statusen på det svenska medborgarskapet ska höjas.
Ett svenskt medborgarskap är något fint, ett samhällskontrakt där man bekräftar att man förstått såväl sina rättigheter som skyldigheter.
Därför vill Folkpartiet ha en obligatorisk utbildning för varje person som kommer utifrån och vill leva här.
Vi vill ha en grundutbildning som klargör att det svenska samhället vilar på gemensam respekt för grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet – villkor och krav som ska gälla alla i vårt land.

I Folkpartiets Sverige respekterar vi varandra. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller för alla.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Det finns alltid plats för dig.

måndag 20 december 2010

FP vill öka kunskapen om kulturarvet

Det svenska kulturarvet ska stärkas och bara kultur vars syfte är att ”glädja, försköna och skapa gemenskap” ska få statligt stöd, skriver Josef Fransson, riksdagsledamot (SD) och Chang Frick, kulturpolitiskt talesperson SDU i tidningen "SLA" 2010-12-14.

Vi i Folkpartiet liberalerna vill lyfta fram och öka kunskapen om kulturarvet ytterligare, inte minst ur bildningssynpunkt, men det är fel att tro att det går att använda en sådan process till att slå vakt om det ”typiskt svenska”.
För vad menas med det typiskt svenska? Något som kännetecknar det svenska kulturarvet är ju just alla dess influenser utifrån.
Carl Larsson fick inspiration att börja med akvareller i en kosmopolitiskt parisisk miljö och svenskt hemslöjd bär spår av tidiga influenser från Bysans, för att bara nämna ett par exempel.

Sverigedemokraterna vill också avveckla de skattefinansierade anslagen till verksamheter ”vars primära syfte är att chockera, uppröra och provocera”. I klartext handlar det om att nyskapande kultur – som i många fall blir framtidens kulturarv – stryps. Det skulle hämma kulturen och samhällets utveckling.

Ett fritt och dynamiskt samhälle behöver den förmåga att utmana som konsten, musiken, litteraturen, filmen och andra kulturuttryck äger. Det är tack vare utmaningar från nytänkande och ibland provokativa konstnärer som gränser flyttas och samhällen utvecklas.
Skickliga konstnärer är som forskare. De undersöker, visar saker vi annars inte sett och skapar på så sätt ny kunskap om vårt samhälle och vad det är att vara människa i detta samhälle. De ser möjligheter, de utmanar och öppnar fönstret till det nya.

För liberala kulturpolitiker är det därför, tvärtemot vad Sverigedemokraterna tycker, viktigt att fundera på hur man skapar bättre villkor för den nytänkande, nyskapande och ibland provokativa konsten.

Denna artikel skrev jag tillsammans med Christer Winbäck som är riksdagsman för Folkpartiet och den publicerades 17 december i SLA.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv