tisdag 21 december 2010

Viktigt att värna ett öppet samhälle

Efter det som hände i Stockholm är det viktigare än någonsin att stå upp för att Sverige ska vara ett öppet samhälle.
Ett land där vi kan leva sida vid sida oavsett etniciteter och kulturell hemvist.
Folkpartiet försvarar de lagar vi har i landet och som är lika för alla. Vi tror på demokratin och höjer våra röster mot dem som propagerar fanatism eller på annat vis ger uttryck för inskränkningar av individens fri- och rättigheter.

Tyvärr finns det främlingsfientliga och totalitära krafter i Sverige vars politik ofrånkomligen leder till ett mer slutet samhälle.
När Sverigedemokraterna beskriver invandrarna som anledningen till de problem vi ser i vårt land gör de sig skyldiga till lögner, förtal och hets mot folkgrupp.
Folkpartiet tar bestämt avstånd från de naiva och förenklade svartmålningar som Sverigedemokraterna sprider.
Enskilda människors handlingar som utförs i ”religionens namn” har enligt min mening ingenting med religion att göra. Det är terrorister och fanatiker som utför bombdåd och sprider skräck.

För mig är det självklart med ett tolerant samhälle som slår vakt om alla människors lika värde.
Samtidigt vill jag att statusen på det svenska medborgarskapet ska höjas.
Ett svenskt medborgarskap är något fint, ett samhällskontrakt där man bekräftar att man förstått såväl sina rättigheter som skyldigheter.
Därför vill Folkpartiet ha en obligatorisk utbildning för varje person som kommer utifrån och vill leva här.
Vi vill ha en grundutbildning som klargör att det svenska samhället vilar på gemensam respekt för grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet – villkor och krav som ska gälla alla i vårt land.

I Folkpartiets Sverige respekterar vi varandra. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller för alla.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Det finns alltid plats för dig.

1 kommentar:

sehnsucht1956 sa...

"...som klargör att det svenska samhället vilar på gemensam respekt för grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet...", skriver du. Problemet är väl bara att det inte är de invandrare som kommer till Sverige som brister i dessa värderingar, utan många av svenskarna. De invandare jag känner har alla en självklar, naturlig respekt för sitt nya hemland och att kräva detta, känns som att t ex självmordsbombaren ändå skulle vara ett "invandrarproblem", trots att du påstår motsatsen.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv