lördag 24 maj 2008

Charlotte, Bobby och Fredrik - Grattis!

Sverige kan vinna Eurovision ikväll igen. Charlotte är bra och uppskattad av Europas schlageranhängare. En och annan försöker att hota med oschyssta metoder. Carl Bildt är på plats för att heja.

fredag 23 maj 2008

Om invandringen

Jag vill rekommendera läsning av Niklas Frykmans artikel i Eskilstunakuriren.

Fortsatt bra förändring av svensk skola

Lärarnas riksförbund inleder sin kongress idag. Många viktiga frågor ska diskuteras, bland dem om skolan mår bättre av att åter få staten som huvudman. Många skolor, främst fristående, har en hög andel lärare som är obehöriga – det vill säga utan pedagogisk examen. Obehöriga lärare ska inte få sätta betyg enligt ett förslag från Sveriges utbildningsminister Jan Bjöklund. Ett högst rimligt krav sett ur elevperspektiv.

torsdag 22 maj 2008

Skolan, betyg och demokrati

Brottslighet, terrorism och fundamentalism kan aldrig utrotas utan en omfattande satsning mot fattigdom samt för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap är, som i så många andra sammanhang, en nyckel till framgång även här.
Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligare utsträckning ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter.

Tidiga insatser utav välutbildade lärare är den rättighet vi ska ge våra barn. Alla har rätt att få stöd för att lyckas i skolan. Tidiga betyg är bra för tydlighet kring barnens lärande. Särskilt elever med svårigheter behöver ordning och reda, utveckla en fungerande studieteknik och att kunna visa sina kunskaper på varierande sätt. Inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

onsdag 21 maj 2008

Föräldrar och lärare välkomnar tidigare betyg

Självklart ska skolever få stöd så tidigt som möjligt. Just därför behövs betygen. Utan utvärderingar skulle utvecklinge stanna av - det är de flesta överens om idag. Vad är det som fått sossarna att tro på att det inte gäller för utbildning? Alliansens skolpolitik firar nya triumfer varje vecka. Jan Björklund är Sveriges enda skolminister värd namnet på väldigt mänga år!

Obama blir demokraternas kandidat

Det mesta tyder på att det blir Barack Obama som ställs mot McCain i hösten presidentval i USA. Jag tror det är det starkaste alternativet och ser det som högst möjligt med en demokratisk president under nästa period i Vita Huset. Hillary Clinton bör nog lägga ner sin kandidatur nu. Dags för "Change" - Go, Obama, Go!

tisdag 20 maj 2008

Varför Erik Ullenhag?

Frysningen av att driva NATO-frågan är ett steg tillbaka för Folkpartiet. Varför Erik Ullenhag. Internationellt samarbete ger oss möjlighet att uppnå global fred och säkerhet. Fredlig konfliktlösning genom FN är och ska vara grundläggande i svensk säkerhetspolitik. Vi behöver därför ett starkare FN som är mer handlingskraftigt och kan agera mot nationer som bryter internationella överenskommelser.Som FN-vän vill jag att Sverige aktivt bidrar till ett starkt internationellt samarbete för att främja säkerheten. I Europa kommer de demokratiska staterna allt närmare varandra. Ett starkt Europasamarbete är inget som upprör mig, det gör däremot ett svagt samarbete. Jag anser att EU behöver en gemensam utrikespolitik, men vill inte att denna utvecklas till en ren försvarsallians. Det är av flera skäl betydligt smartare att gå med i Nato.
När det gäller Nato vill jag påpeka det faktum att det står varje Natoland fritt att utforma det nationella försvaret. Inget medlemsland kan heller mot sin vilja tvingas att sända soldater utomlands. Ett svensk medlemskap skulle ge oss mer inflytande i krishanteringsinsatser där vi redan ingår. Ett medlemskap innebär också att man drar sitt lilla strå till stacken för att komma i åtnjutande av Natos samlade resurser när så krävs. Det är vidare bra för Sverige att ta tillvara de möjligheter till samordning och kostnadseffektivitet som ett medlemskap i Nato-alliansen leder till. För mig överväger således fördelarna.
Jag vill ta tillfället i akt och påpeka att folkpartiet var det parti som starkast drev förbudet mot klusterbomben, vilket nu är regeringens hållning i frågan.
Som liberal förespråkar jag frivillighet istället för tvång och vill därför att värnplikten avskaffas. Att utbilda välmotiverade och ambitiösa ungdomar ger som alltid bättre resultat än att motvilligt tvinga någon in i fållan.

Skilda valdagar i Sverige

Äntligen verkar det som att en förändring är på gång. Jag har länge tyckt att vi behöver ha skild valdagar för att få tydlighet vad vi röstar om och faktiskt höja demokratins värde. Läs mer Gissa vilka som är emot? Sossarna, så klart. Och så svänger dom genast???

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv