lördag 5 juni 2010

Alla vinner på tillväxt

På sidan 2 i dagens SLA har jag följande korta debattartikel:
Det finns de som ifrågasätter tillväxt som sådan. Det gör inte vi – tvärtom. Vi gillar tillväxt.
När ekonomin växer skapar det nya möjligheter för oss alla.
Fler av oss får mer makt över vardagen och vi får ett gemensamt utrymme för att öka tryggheten.

Fredag den 28 maj rapporterar SvD att Sveriges BNP-tillväxt är 3 % och statsbudgeten uppvisar ett överskott på 30 miljarder kr för april. Detta sker i samband med den värsta ekonomiska kris som drabbat världen sedan 1930-talet. Något måste alliansregeringen ha gjort rätt.

Vi kommer att fortsätta göra det lättare att få jobb, vänsterblocket vill dubblera arbetsgivaravgifterna för alla under 26 år och återskapa fastighets- och förmögenhetsskatten.
Dessa förslag skapar inte fler jobb för unga och det skapar inte ökad frihet för de som sparat och arbetat för att trygga sitt liv på äldre dar.
Det leder istället till ett land utan tillväxt och framtidstro, där idéer stannar i byrålådan istället för att bli omsatta i nya företag – några nya jobb blir det inte. Alla vet att utan tillväxt är det familjerna med minst marginaler som drabbas hårdast.

Alla vinner på tillväxt, framgång är inte farligt – det är eftersträvansvärt!
För ett vänligare och bättre Sverige behöver vi en tydlig tillväxtpolitik – rösta på Folkpartiet.

Mikael Wendt (FP)
Kommunalrådskandidat

fredag 4 juni 2010

Tårtkalas idag

Alliansen har över 50 procents stöd enligt senaste mätningen genomförd av Demoskop.

Sverige behöver fortsätta på den inslagna vägen och stödet för vår politik ökar dag för dag.
Socialdemokraterna är under 30 procent för första gången i en Demoskop-mätning.
Det känns som en god anledning för en tårtbit till kaffet idag.

Grattis också till landets alla studenter!
Såhär skriver Gulan Avci idag

Eleverna förlorare om förslaget genomförs

Idag skriver jag följande tillsammans med Sara wennerholm och Ulla-Britt Hagström i Skaraborgspressen:

Folkpartiets skolpolitik sätter eleverna i centrum och skapar möjligheter för varje person att växa, forma sina egna liv och förverkliga sina drömmar.
Inget barn ska behöva lämna skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Det finns de som tror att lärarnas arbetssituation och kvaliteten på undervisningen förbättras om antalet lektioner per lärare i veckan ökas – utan att några av de arbetsuppgifter som idag ingår i lärarens totala arbetstid lyfts bort!
Det finns också de som tror att lärarjobbets villkor förbättras och att även eleverna vinner på att lärare arbetar mer på de tider då eleverna inte är i skolan – sommar- och vinterlov.
Ett antal skolchefer skrev om detta i olika debattartiklar under våren, i de centrala förhandlingarna mellan lärarfacken och SKL (Sveriges kommuner och landsting) togs frågan om lärares arbets- och undervisningstid upp.
För att tydliggöra allvaret i hur totalt feltänkt allt är i dessa förslag och resonemang lämnade Folkpartiet förhandlingsbordet på central nivå. Frågan ströks därefter helt och det nu gällande nationella avtalet kunde undertecknas.

Så läser vi till vår fasa att frågan drivs vidare på lokal nivå i Skövde. Folkpartiet ställer sig inte bakom den förändring som föreslås i Skövde – hela idén vilar på ett totalt feltänk.

Lärarens huvuduppgift är undervisning och de arbetsuppgifter som hör till den – till exempel lektionsplanering, förberedelse, uppföljning och utvärdering av elevernas resultat.
En allt för stor andel av Sveriges duktiga lärare funderar idag på att lämna yrket på grund av en orimlig arbetsbelastning – då kommer det ett lokalt förslag som konkret innebär en dramatisk ökning av arbetsbelastningen på varje enskild lärare. Det betyder i sig mindre tid till föreberedelse, uppföljning, individualisering och utvärdering.
Kan någon verkligen tro att det bidrar till bättre undervisning, studieresultat och ökar rekryteringen bland duktiga studenter till läraryrket?

Nej, det är ett totalt feltänk att tro att vi får en bättre skola genom att den enskilda lärarens undervisningstid ökas. Det leder enbart till en kortsiktig kvantitetshöjning och sänker istället kvalitet, status och attraktivitet i yrket.

Till sist – det är vår övertygelse att de verkliga förlorarna blir eleverna i skolan som kommer att få sämre undervisning om förslaget genomförs.

För Folkpartiet i Skövde:
Sara Wennerholm, ledamot i skolnämnden
Ulla-Britt Hagström, fullmäktigeledamot
Mikael Wendt, kommunalrådskandidat


Andra inlägg i frågan: Karolina Hilding (kommunalråd Uppsala), Lennart Gabrielsson (Kom.råd Sollentuna, vice ordf i SKL och ordf för FP:s kommunalpolitiska råd) , Rasmus, Kristina Palmgren, Runo Johansson och Runo igen.


onsdag 2 juni 2010

Arbetslinjen vinner

En politik som genom ansvar, kunskap och möjligheter ger alla chansen att lyckas – det är avgörande för vår framtid.

Det är oacceptabelt att någon hålls utanför ett fullt deltagande i samhällslivet.

En modern politik innebär lika rättigheter, skyldigheter och lika möjligheter till alla – oavsett födelseort, hudfärg, religion eller kultur.

Alla som är friska och kan arbeta ska göra det. Först då har vi verkligen de resurser som behövs till dem som är i behov av stöd.

Juni är äntligen här

Vilken härlig dag! Njut

måndag 31 maj 2010

Dagens bloggtips 31 maj

Övergrepp är alltid övergrepp och ska fördömas. FN:s medlemsländer måste ta sitt ansvar!
Lösningen är en tvåstatslösning och världens alla demokratier måste ta ställning för en sådan lösning nu och trycka på för att få det till stånd.
Dessutom får det vara slut på särbehandling av stater som begår fel idag 2010 - oavsett deras historia.
Idag tipsar jag med anledning av detta om följande blogginlägg och artiklar avseende det vidriga i attacken på Ship to Gaza:
Anita Brodén, Carl Bildt, Aftonbladet

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv