tisdag 30 augusti 2011

Skrota helhetstänket

Under ett par decennier har utvecklingen inom den professionella yrkesutövningen i vårt land (Västvärlden) gått i riktningen att alla ska omfatta någon sorts ideal helhetsbild.
Jag har en farhåga om att vi tänkt rätt, men resultatet är ett misslyckande och vi måste styra om detta!
Vi har bra läkare, bra poliser och bra lärare – men de har lagts på uppgifter som ska skötas av andra yrkesgrupper. Läkarsekreterare, ärendehandläggare, kuratorer är bara tre yrkesgrupper som behöver växa – en per ovan nämnt område (sjukvård, rättsväsende och skola).
Det finns fler exempel men jag är övertygad om att min poäng står klart med detta. Låt människor utöva sitt dagliga arbete på det sätt som utbildningarna är anpassade för och samhällets behov för den enskilda medborgaren har behov av.
Förslaget avser att öka kvalitet, stärka skolresultaten, skapa vardagstrygghet och minska arbetslöshet. Vad har vi att förlora?

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv