lördag 19 mars 2011

Företagande skapar välfärd

Det parti jag företräder vill uppmuntra tillväxt och utveckling i hela Västra Götaland. Genom samverkan med andra partier vill vi jobba för bättre infrastruktur, satsning på forskning och utveckling av turistnäringen.


Omvalet kan ge dig landets bästa sjukvård

Omvalet till regionfullmäktige i Västra Götaland är en historisk händelse som ger en ny möjlighet för varje skaraborgare att tala om hur framtiden ska se ut.
Vi folkpartister är beredda att åter leda Västra Götalandsregionen; att med ansvar och lyhördhet ta de beslut som gör att din vardag blir lite bättre för varje dag.
Min ambition är att vi ska ha den bästa sjukvården i Sverige. Jag vill korta kontaktvägarna mellan dig och den vård du verkligen behöver och efterfrågar. För att nå dit behöver bland annat Skaraborgs sjukhus verksamheter utvecklas för att möta framtidens vårdbehov på bästa möjliga sätt.
Inget annat parti matchade Folkpartiets satsningar på sjukvården när förslag på tilläggsbudget lades fram i höstas. Med ett bättre resultat för Folkpartiet i omvalet tillförs resurser som ger bättre sjukvård för dig som patient, samtidigt som vårdpersonalens villkor förbättras.
Din röst på Folkpartiet i omvalet till regionfullmäktige ger oss möjlighet att jobba för en ännu bättre sjukvård – som motsvarar hur du vill att den ska fungera.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv