lördag 22 augusti 2009

Kyrkovalet

Alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år kan rösta.
Gör det och rösta på någon som delar dina värderingar.
Då blir kyrkan mer som du vill att den ska vara.

Bättre och bättre dag för dag

Som i den gamla visan så går det mot bättre tider.

Redan nu så finns det så många tecken här i vårt land och globalt på att lågkonjunkturen är på väg att lämna oss.

Anders Borg pratar om en krisbudget - han får väl kalla det så om han vill. Jag ser det annorlunda och det är min rättighet. Folkpartiet har fått ökat gehör i den kommande budgeten med pengar till kommunerna, polisen, utbildningsväsendet och pensionärerna

Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna har fått gehör och påverkat Moderaterna i en klart tydligare socialliberal riktning.

fredag 21 augusti 2009

Trovärdiga drömmar bygger på fakta

Just nu sitter regeringen i budgetförhandlingar. Folkpartiets vill säkra välfärden genom att ge kommunerna mer pengar. För att möta arbetslösheten vill vi öka antalet högskoleplatser med 10 000 och dessutom anser vi att nu måste villkoren för Sveriges pensionärer förbättras.
Jag känner tilltro till att vi, tillsammans med våra Allianspartier, kommer att presentera ännu en budget som för Sveriges ekonomi framåt. En budget som ger fler riktiga jobb, trygghet, välfärd och ökad kunskap i vårt land – en klok politik som möter dagens och morgondagens utmaningar på bästa sätt.

I tidigare artiklar under sommaren 2009 har jag redovisat fakta avseende arbetslösheten och flera sociala reformer i vårt svenska samhälle. Jag har också uppmanat alla läsare att granska sanningshalten (fakta) bakom de uppgifter som mina och andra skribenter använder sig av. Min avsikt med detta är att vi alla ska ha ett bra faktaunderlag när vi gör våra val till riksdag, region och kommun i september 2010.

Fakta är enligt SCB och AKU:


De som i sina insändare använder arbetsförmedlingens gamla uppgifter gentemot dagens saknar troligen kunskap om att AF i Sverige har förändrat sina egna normer för mätning mellan 2005 och 2009. De uppgifterna kan således inte jämföras med varandra och om det ändå görs så bidrar det till att sprida rena lögner.


Jag har också pekat på den ganska vanliga missuppfattning som råder om vårt lands moderna historia. Missuppfattningen är att socialdemokraterna ligger bakom alla välfärdsreformer – det är naturligtvis fel.
Socialdemokraterna har absolut del i många av Sveriges välfärdssatsningar, men för att få hela vår sanna historia är det är viktigt att exempelvis ta med alla de reformer som Folkpartiet genomfört. De som fortsätter påstå att detta inte är sant vet inte vad de talar om eller så tycker de om att ljuga.


Folkpartiet liberalerna betonar envist respekten för den enskilda individen och hennes rätt att bestämma själv över sitt liv och sina livsval. För oss är målet att öka människors makt över sina liv. De klassiska liberala reformerna, som jämställdheten, rösträtten, folkskolan, rättsstaten, näringsfriheten och folkpensionen, kan alla ses i det perspektivet.


Nu budgetförhandlar vår partiledare Jan Björklund med avsikt att nå bättre villkor för våra äldre och pensionärer, pengar för att säkra välfärden och därmed många jobb i kommunerna samt en strategiskt viktig utökning av antalet utbildningsplatser .
Det är en politik som ger hopp inför framtiden och innehåller trovärdiga drömmar, byggda på fakta, drömmar som kommer att gå i uppfyllelse tack vare ett starkt Folkparti.


I mitt Sverige spelar det ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Det finns alltid plats för Dig.

torsdag 20 augusti 2009

Arbetslösheten i Sverige

Fakta (klicka för att se diagram) visar arbetslösheten i Sverige. Notera att under full högkonjunktur i juni 2005 är arbetslösheten 9,5 procent och att den under värsta lågkonjunkturen sedan 30-talet är den 9,8 i juni 2009. Vem kan säga annat än att vår nuvarande Alliansregering klarar den globala krisen bra?

måndag 17 augusti 2009

Tron och väntan på tomten!

Det är bra med optimism.

Efter lång tid av enbart gnällande blir Mona Sahlin optimist och lovar allt till alla utan att veta hur det ska betalas. Det luktar stark socialism om hennes kvoteringar, rätt till heltid och andra destruktiva förslag - enligt mitt sätt att se på människors frihet och att vi bör uppmuntras till rörlighet för ökad kunskap, förståelse och framgång med våra livsval.

Volvo kan bli svenskt - bra!

Media vill göra skrämselpropaganda av att läkare använder modern media istället för uppslagsbok!?!?


Kanske är tomten, trots allt, far till alla barnen....

Giriga gnällspikar

Ja, vad ska man tycka? Självklart ska vi inte slösa med pengar, vare sig skattebetalarnas pengar, våra enskilda eller företagens. Men visst häpnar man när privatsektorn som just fått miljarder till bilindustri, finans-och försäkringsbolag talar om att kommuner med dålig ekonomi inte ska få stöd!!!
Girigheten finns också bland friskoleföretagen och en ordentlig kvalitetsgranskning måste komma till stånd. Betygsinflationen i svenska gymnasieskolor är fruktansvärd!
Heder åt Obama som går en kamp mot försäkringsbolagen för folkets skull!

söndag 16 augusti 2009

Din kyrka

Den 20 september är det kyrkoval. DU kan påverka! Gör det!

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv