lördag 19 december 2009

GLÖGGPARTY Allians för Skövde

Lördag 19 december manifesterade Allians för Skövde att vi vill fortsätta att regera tillsammans efter valet den 19 september. På Hertig Johans Torg serverades glögg till Skövdebor som var ute i det vackra vintervädret. De fyra gruppledarna i Allians för Skövde skrev under en avsiktsförklaring. Katarina Johansson (M), Mikael Wendt (FP), Orvar Eriksson (C) och Conny Brännberg (KD)

tisdag 15 december 2009

Sverigedemokraterna måste stoppas

"Liberalismen är inte en trosbekännelse eller uppsättning fasta löften, det är en grundläggande värdering som lever i våra tankar och våra hjärtan, en tro på människans förmåga att genom upplevelser, sitt förnuft och goda omdöme försvara rättvisa, frihet och broderskap för sig själv och sina medmänniskor".
Orden är John F Kennedys.
Liberalismen har genom den moderna historien burits fram av personer som bidragit till ett bättre samhälle och brutit ny mark - Selma Lagerlöf, Bertil Ohlin och Barack Obama för att nämna några få.
Lokalt minns vi Gustaf Wilhelm Sjöberg (1861-1927) i riksdagen kallad "Sjöberg i Skövde". Han var redaktör för Skaraborgs Läns Annonsblad 1896-1905 och liberal riksdagsledamot i andra kammaren 1912-1917. Han engagerade han sig främst för kvinnlig rösträtt och för införande av en invaliditets- och ålderdomsförsäkring.
Kreativa och ansvarsfulla liberaler har inte bara uppfyllt sina egna drömmar och förväntningar, utan också fungerat som ledstjärnor för hela mänskligheten redan under sin livstid.
I Sverige är det Folkpartiet som står för liberalismen. Vi vill riva hinder och avskaffa statligt tvångsförvaltande där enskilda företagare kan göra jobbet bättre.
Det liberala samhället är ett fritt samhälle och därför ett starkt samhälle. Dess styrka grundar sig på att fria människor tar enskilt ansvar och är beredda att solidariskt sträva efter att hjälpa andra att få bättre livsvillkor.
Det är därför vi liberaler ger vårt starka stöd till de internationella FN-insatserna i exempelvis Afghanistan.
Jag är stolt över att vara liberal och tillhöra Folkpartiet. Jag tackar mina föräldrar, lärare och andra vuxna som gav mig modet att utvecklas till en självständig individ.
Jag riktar ett varmt tack till mina vänner, vars stöd ger mig fortsatt energi i det politiska arbetet för grundläggande liberala värderingar.
Jag vägrar envist att stå vid sidan om och vara tyst när jag ser hur Sverigedemokraterna vill splittra Sverige och ställa oss människor mot varandra – när det vi behöver göra är precis tvärtom!
Liberalismen är välkomnande och öppen för alla. Vi ser varje enskild person som en resurs i arbetet för ett vänligare samhälle där framgång och omtanke hör ihop.
Vi har ett gemensamt ansvar för att frihet och sökande efter lycka är rättigheter som omfattar alla. Liberal individualism är därför oförenlig med egoism där man bara ser till sig själv.

måndag 14 december 2009

Sjukförsäkring och A-kassa

Vad anser du om debatten och i sakfrågorna när det gäller sjukförsäkringen?

söndag 13 december 2009

Tror du på fakta eller finansvalparnas lobbyister?

Skrämmande är ett starkt ord, men jag hittar inget bättre.
Under mer än 40 år har upprepade vetenskapliga studier visat att belöningssystem (t.ex. ekonomisk bonus) visat sig vara kontraproduktiva, sakna betydelse eller i vissa specifika situationer ge önskvärda resultat. Ändå får lobbyisterna fortfarande ledande politiker och styrelser att tro på deras fantasier.
Varför inte ägna 18 minuter åt denna video, använda sig av de enkla fakta som finns för att skapa bättre, vänligare och effektivare lönesättningsmodeller?
Människors motivation finns inom dem själva, inte i yttre ekonomiska mått.
Lär nytt, lär om och anslut till rörelsen för ett bättre samhälle.
Socialliberalismen utgår från kunskap och socialt ansvar, där vi vet att marknadsekonomi fungerar och fungerar bäst med tydliga regelringar för ett väl fungerande samhälle.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv