lördag 11 april 2009

Mitt svar på grundlösa påståenden i SLA

I SLA på skärtorsdagen finns en insändare med följande rubrik; ”Det var avancerad mobbning”. Denna artikel är den andra från samma författare i detta ärende, den första hade titeln ”Hetsjakt på SD-ledamöter”.
Båda insändarna är skrivna av Johan Järemo och handlar om mina och Åke Jönssons anföranden i Skövde kommunfullmäktige den 23 mars med anledning av en motion om minskat flyktingmottagande i Skövde. En motion från Sverigedemokraterna som avslogs.
Vad är då mobbning, det som Järemo beskyller Åke Jönsson och mig för att utöva?
Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier.
Mobbning kan involvera ett eller flera av det som juridiskt benämns misshandel, olaga hot, förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövning, ofredande och sexuellt ofredande.
Vänligen förklara när, var och hur vi utövat mobbning!
I den första insändaren framkommer Järemos missunnsamhet gentemot människor som får gehör för sina synpunkter, når viss framgång och dessutom får bra betalt för det. Den andra insändaren består av rent svammel och grundlösa anspelningarna om mobbning.
Efter den första insändaren skickade jag ett e-postmeddelande med följande fråga till Johan Järemo: Vad är din avsikt med denna insändare?
Svaret har naturligtvis uteblivet eftersom Järemos artiklar helt saknar balans, nyans och saklighet. För att hjälpa honom skickade jag dessutom en utskrift av vad jag framförde, men inte ens det har kunnat hjälpa honom att finna något sakligt att angripa. Märkligt? Nej, falska anklagelser faller alltid på eget grepp!
Med förhoppning om en trevlig påskhelg!
Mikael Wendt
Folkpartiet liberalernas ordförande i Skövde
Fotnot: P.S. Båda mina anföranden finns att läsa på: www.folkpartiet.se/skovde D.S.

fredag 10 april 2009

SD främlingsfientlighet och demokratin

Idag skriver jag på Newsmill om Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik. Läs gärna artikeln du också.

58 dagar kvar tills EP-valet avslutas

Glöm inte att rösta!

Mellan 20 maj och 7 juni kan vi rösta - och det ska vi göra.
Vilka som representerar oss i Europaparlamentet har stor betydelse för dig och mig.

Jag kommer att rösta på Folkpartiet och sätta ett kryss för den kandidat som bäst företräder min syn på vad EU ska besluta om och hur!

Det tycker jag att du också ska göra!

Rösta den 7 juni eller tidigare i valet till Europaparlamentet. Det gäller vår framtid!

torsdag 9 april 2009

Kulturlobbying funkar - estetiska programmet blir kvar

Som folkpartist är jag stolt över en hel del som görs i svenska skolor idag. Jag anser också att mycket INTE är bra. Därför är jag glad att vi som parti och vår nuvarande regering vågar syna problemen. Förändringarna som svensk skola nu genomgår är till det bättre.
Glädjande är också att landsortslobbying fungerar i flera avseenden. Tack alla som hjälpt till i det tysta och även högljutt för att förklara värdet av estetiska programmet så att det blir kvar i vår nya gymnasieskola. Tack Jan för att du lyssnat!

måndag 6 april 2009

Inga barn ska få stryk

Alla barn i alla länder har samma rättigheter
Barnkonventionen bygger på principen om icke-diskriminering, det vill säga att alla barn har samma rättigheter oavsett kön, hudfärg eller religion. Därför arbetar UNICEF för alla barn ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Och vi värnar om att de barn som är mest utsatta får hjälp först.
Fyra grundprinciper
Barnkonventionen tillerkänner barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Den innehåller fyra grundläggande principer:

  • att alla barn har samma rättigheter

  • att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut

  • att alla barn har rätt till liv och utveckling

  • att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Dagens artiklar är en skrämmande läsning år 2009. Vad tycker du?

Aftonbladet, Expressen 1

söndag 5 april 2009

Obama - den nya tidens ledare

Barack Obama är en stor ledare. Häromdagen fick han Sarkozy och Merkler att agera förnuftigt istället för ryggradsmässigt fel. Idag talade han i Prag. Läs hela talet här. Obama ger oss hopp om en bättre värld. Tillammans kommer vi att fixa det.

Nedrustning av kärnvapen, bemötande av Nordkorea och andra stater som behöver stöd för att slå in på rätt väg,

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv