torsdag 17 juni 2010

Uppfinnare sökes

Jag tror att vår stora chans och möjlighet i globaliseringens tidevarv är att åter bli en upptäckarnation. Svenska uppfinningar har bakåt i tiden borgat för välstånd både innanför och utanför landets gränser. Det är hög tid att vi återtar en ledande position bland världens innovativa länder.

Höj därför forskningsanslagen nu! Goda idéer behöver utvecklas till produkter på en internationell marknad. Kreativitet måste bli en av de starkast lysande ledstjärnorna i våra skolor - från dagis till universitet.

Med fantasi och entreprenörsanda kan vi bygga en bättre värld för många.Uppmuntra därför dina vänners drömmar!

tisdag 15 juni 2010

Mobbning, ett föräldraansvar

Barn föds i huvudsak till världen som ett resultat av kärlek mellan två människor. Alla som blir föräldrar, biologiskt eller genom adoption lika, har ansvaret för varje barns möjligheter att utvecklas för att fungera i samspel med andra.

Uppfostran är och kommer alltid att i första hand vara ett föräldraansvar. Det vi nu ser med ökad mobbning är vid sidan av att ge alla föräldrar stöd i vardagen ett bra argument för en obligatorisk föräldrautbildning.


Vi kan inte bara prata oss varma för Barnkonventionen och att vi ska ta barnens villkor på allvar, nu är det dags att göra något konkret.


Inför obligatorisk föräldrautbildning för barnens och föräldrarnas skull! Att bry sig är att ta ansvar = liberalism.

måndag 14 juni 2010

Det är dumt att lura sig själv

Rösta på det parti som stämmer bäst överens med dina värderingar. Kryssa också en kandidat som du gillar och har förtroende för.

DN har gjort en intervjuserie med alla partiledarna. De kan du läsa här.

Under sommaren kommer flertalet av landets regionala- och lokala tidningar att göra porträtt av landstings- och kommunpolitiker.

Sedan kommer hushållsutskick på en del håll i landet. Läs igenom informationen - det handlar om din framtid.

Ett annat inledningstips för att hitta rätt bland de politiska partierna är att göra flera valkompasser och se vad du får för resultat.

Det svåraste för många är sedan att överge sin förutfattade uppfattning om vad man hör hemma och följa det resultat som kommer ut av tester och information - men det är dumt att lura sig själv.

Google har en egen valsajt.

Svenska Dagbladets valsidor hittar du här.

EN valkompass hittar du här.

Axess enkät för partitillhörighet når du här.

Valundersökningarna är många här är en du kan svara på när du bestämt vad du ska rösta på.
Sedan finns det mängder av bloggar att följa här.

söndag 13 juni 2010

Valundersökning - prognos 13 juni

Ser ofattbart bra ut, men det lär väl ändra sig. Trots allt är det såhär det ser ut idag 13 juni:
Centerpartiet 2,6%, Folkpartiet 43,3%, Kristdemokraterna 3,8%, Miljöpartiet 6,4%, Moderaterna 25,1%, Piratpartiet 1,3%, Socialdemokraterna 4,7%, Sverigedemokraterna 2,6%, Vänsterpartiet 3,4%, Annat 6,8%

Mänskliga rättigheter

Söder om Sahara har utvecklingen nästan stått stilla sedan 1990. 44 procent lever i extrem fattigdom. Ett utav de mål som världens länder enats om är att fattigdomen ska vara halverad till år 2015. Med nuvarande takt kommer 38 procent fortfarande att leva under mycket svåra förhållanden och i djup fattigdom. Det kan vi inte acceptera, vi behöver påverka Förenta Nationernas medlemsländer att handla målmedvetet för en halverad fattigdom och leva upp till sina löften.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv