torsdag 17 juni 2010

Uppfinnare sökes

Jag tror att vår stora chans och möjlighet i globaliseringens tidevarv är att åter bli en upptäckarnation. Svenska uppfinningar har bakåt i tiden borgat för välstånd både innanför och utanför landets gränser. Det är hög tid att vi återtar en ledande position bland världens innovativa länder.

Höj därför forskningsanslagen nu! Goda idéer behöver utvecklas till produkter på en internationell marknad. Kreativitet måste bli en av de starkast lysande ledstjärnorna i våra skolor - från dagis till universitet.

Med fantasi och entreprenörsanda kan vi bygga en bättre värld för många.Uppmuntra därför dina vänners drömmar!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv