söndag 13 juni 2010

Mänskliga rättigheter

Söder om Sahara har utvecklingen nästan stått stilla sedan 1990. 44 procent lever i extrem fattigdom. Ett utav de mål som världens länder enats om är att fattigdomen ska vara halverad till år 2015. Med nuvarande takt kommer 38 procent fortfarande att leva under mycket svåra förhållanden och i djup fattigdom. Det kan vi inte acceptera, vi behöver påverka Förenta Nationernas medlemsländer att handla målmedvetet för en halverad fattigdom och leva upp till sina löften.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv