fredag 24 oktober 2008

Mångfald eller enfald

Det är ledsamt att ta del av undersöknignar som visar på ett allt snävare sätt att se på sin tillvaro. Mångfald har i alla tider varit förutsättinngen för utveckling. Motsatsen är enfald och vem ställer sig upp vill slås för det? Troligen ingen som har lite historisk insikt.
När människor delar kunskaper och erfarenheter med varandra blir världen en bättre plats för oss alla.Många av dagens unga har insett att de stora frågorna klarar vi bara av om vi står starka tillsammans. Det är här som organisationer som FN och EU kommer in i bilden.Enligt min mening tyder detta på att ett ökat internationellt samarbete gör oss alla till vinnare.
Med tanke på detta förefaller det märkligt att miljöpartiet, vänstern och sverigedemokraterna är emot EU och andra globala organisationer. Jag är minst sagt skeptisk till partier som vill stänga våra gränser, minimera möjligheterna för jordens unga och ställa Sverige vid sidan av allt kunskapsutbyte.
All utveckling i människans historia är ett resultat av oliktänkande. Så om du ibland känner en rädsla för det nya och avvikande, kom då ihåg att om ingen vågar utmana sin egen tids fakta och sanningar så stannar vår utveckling. Protektionism är den säkraste vägen till såväl ekonomisk som intellektuell stagnation. Motsatsen, att välkomna andra, berikar oss på alla sätt. Det är ett bra argument för en generös inställning till ut- och invandring, det vi kallar migration.
Jag och folkpartiet tror på EU och FN och anser att dessa organisationer är till för människors behov, inte tvärtom.
Den enskilda människans fria val måste alltid försvaras. Genom demokrati och gott samarbete över nationsgränserna garanterar vi dessa rättigheter.

Skandalernas idol

Idol 2008 är trevligt, men nu borde Katrin sparkas bort. TV ska inte tillåta att folk kränker andra för att själva framstå som balla. Det är svagt av ledningen på TV4 och 400 att backa. Bäst i idol är som tidigare Lars, Alice och Loulou samt Kevin. Vem som åker ut? Vi får se..

Ska bögar få gifta sig?

Nu går vågorna höga i slutdiskussionerna kring vilka som ska få gifta sig och var? Hur det slutar vet vi snart. Världen behöver mer kärlek inte mindre.

FN-dagen ska firas

Vi FN-vänner vill att Sverige fungerar som en förebild för andra länder när det gäller vårt globala ansvar. Vi ska delta i olika former av insatser för en bättre värld och vi ska bidra till, och kritiskt granska användandet av, ekonomiskt bistånd.

Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål att uppfylla till år 2015:
halvera fattigdomen
både pojkar och flickor ska få gå i grundskola och kunna slutföra utbildningen
öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning
minska barnadödligheten med två tredjedelar
minska mödradödligheten med tre fjärdedelar
stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och tuberkulos
ländernas politik ska grunda sig i en miljömässigt hållbar utveckling
ett globalt partnerskap för utveckling! De rika ländernas ansvar för millenniemålen.

FN varnar i sina rapporter för att klimatförändringarna, och att vi förstör våra ekosystem, innebär att tillgången till dricksvatten (färskvatten) minskar drastiskt. Miljöhoten blir på det sättet också det största livsmedelshotet. Utan färskvatten och levande ekosystem kan vi inte producera mat till världens befolkning – till dig, mig och alla andra.

Söder om Sahara har utvecklingen nästan stått stilla sedan 1990. 44 procent lever i extrem fattigdom. Ett utav de mål som världens länder enats om är att fattigdomen ska vara halverad till år 2015. Med nuvarande takt kommer 38 procent fortfarande att leva under mycket svåra förhållanden och i djup fattigdom. Det kan vi inte acceptera, vi behöver påverka Förenta Nationernas medlemsländer att handla målmedvetet för en halverad fattigdom och leva upp till sina löften.

Att ändra riktning är aldrig försent, men att stoppa huvudet i sanden och låtsas som det regnar kommer aldrig att leda till utveckling. Att du och jag ställer upp och tar vårt ansvar för miljön, alla barns rätt till utbildning och alla människors rätt till ett mänskligt liv gör skillnad.

Med dessa ord inleds FN-stadgan:
VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA
• att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,
• att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer
• att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten,
• att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.

Bli medlem i Svenska FN-förbundet, lokalföreningar finns i de flesta kommuner.
Vår uppgift är att kritiskt granska FN:s verksamhet så att den blir bättre och sprida budskapet om att vi kan skapa en bättre värld för alla – och det måste ske gemensamt. Vi, de förenade nationernas folk säger: - Du är välkommen och du behövs!

torsdag 23 oktober 2008

Äntligen en piratlag

Är det ingen som känner var gränsen går? Är det ingen som ser bortom sig själv? Är det ingen som reagerar? Jo nu äntligen.
De som ansvarar för Pirate Bay tjänar storkovan på att förmedla andra personers upphovsrättsskyddade verk (utan ersättning till upphovsmännen = stöld.

Du som försvarar Pirate Bay och deras verksamhet, använder deras tjänster kanske ska fundera en gång till på vad du faktiskt gör. Pirate Bay är inte demokratiskt, inte moraliskt försvarbart som affärsidé, vulgärvarianten av missuppfattningen om vad liberalism innebär.

SKÄMS

Friskolor eller inte. Tillgänglighet för alla är självklart. Jag blir förbannad när jag läser hur illa det fungerar på vissa håll i vårt land. skärpning behövs omedelbart.

Såpoperan Per Nuder

Så skriver han, Per Nuder, en bok och berättar om sin tid i politiken. Okej, men nu börjar det bli en riktig såpopera. Vad ska man tro? Är Per Nuder eller Göran Persson trovärdiga? Vi är många som undrar...

onsdag 22 oktober 2008

Alexander Bard som politiker

Kolla dessa videor på Niklas Frykmans blogg. Alexander Bard och Johan Norberg diskuterar...

Barn stängs ute från skolan

Riksdagens tvärpolitiska barngrupp hade idag en givande temadag om skolornas tillgänglighet för alla barn. Allt enligt socialdemokraten Monica Green från Skövde. Monica skriver om detta angelägna ämne på sin blogg idag.

Obama - USA:s näste president

Jag hoppas och tror att Barack Obama vinner presidentvalet. Kolla den här videon.
Ledningen ökar hela tiden, det ser bra ut.

Vänstern utanför S och Mp igen

Nu har s och Mp gjort upp själva. de är överens om a-kassan. Samarbetet med vänstern inleds med att de inte får vara med i diskussionerna. trovärdigt? Knappast..

Sparka dåliga lärare

IV-programmet är störst på gymnasiet. Allt för många barn får gå i flera år utan att få den hjälp de har rätt till. En elev som har svårigheter ska få bästa möjliga stöd med en gång. Sparka dåliga lärare som inte ser, alternativt inte gör något åt barnens situation.

Svenska pengar rasar

Dollarn har blivit betydligt dyrare under den sista veckan. Bra för somliga kass för andra. Hursomhelst så kommer det att påverka våra semesterresor nu när euron är över tio kronor och dollarn spränger åttakronorsnivån. Nu är det första stora internationella krismötet inplanerat. Det hålls i Washington den 15 november.

TV4 fegar ur

Jag tycker det är svagt av TV4 och dess chefer att inte agera. Katrin har gjort bort sig. Hon ska inte vara kvar. Stoppa förnedrings-TV nu!!! Heder åt Marcus Birro och andra som tar ställning för det goda.

tisdag 21 oktober 2008

Stoppa förnedrings-TV

Jag vill inte se mer av dålig TV. Om Göran Hägglund deltar och är medveten så har han dåligt omdöme, något han i så fall delar med programmakarna bakom "morgonsoffan".

Sparka lärare som inte klarar uppdraget

Eleverna har rätt till bra undervisning. Flertalet av våra lärare är riktigt bra, men de som inte klarar uppdraget ska sparkas. Annars kommer aldrig bra lärare att premieras på rätt sätt.
Rinkebyskolan har krismöte, regeringen träffar lärarfacken.

Fia med eller utan knuff

vänsterkanten är det nya regler hela tiden Ibland är det två, ibland tre medspelare och inte alltid desamma. Spelreglerna för att vara med ändras också hela tiden. Spännande kan man tycka.

Avslöjade sossar och FRA-lättnader

Pär Nuder berättar om sin syn på arbetet inom toppen av socialdemokratin. Ingen vacker berättelse...
FRA-lagen har landat alla är nöjda, men när inte SÄPO kan göra den avlyssning man behöver och detsamma mosstänks vara fallet för försvaret så ändras lagarna igen. Även i Sverige behöver vi ha fungerande spaning...

Bankpengar i svarta hål

Jag kan inte låta bli att fundera på vad som händer med alla miljarder som pumpas in i banksystemen över världen. Är det någon som har svar på denna fråga? Vem sitter och blir ännu rikare på att misskötta banksystem som kollapsat räddas.

måndag 20 oktober 2008

Alliansen Ditt val 2010

Just nu är partiledarna och partisekreterarna för regeringspartierna samlade för att dra upp färdriktningen som ska leda till att ditt självklara val 2010 är - Allians för Sverige.
Läs mer om nystarten här

Colin Powell for Obama!

Så har Colin Powell beslutat att ge sitt stöd för Barack Obama. Ett starkt och mycket gott skäl för hans ställningstagande är att ta avstånd från Sarah Palin och de ultrakonservativa värderingar hon står för. Heder åt Colin Powell.

Vänstern kollapsar

Under ledning av Mona Sahlin respektive Lars Ohly blir vänsterns kollaps allt tydligare. Först uttalas tvärsäkra krav frå de båda sedan görs det "pudlar" och allt är möjligt.
Jag undrar vad Maria Wetterstrand tänker i dessa dagar.

Borgerligt förstatligande

Kapitalismen ställs inför prov, frihandeln utsätts för skarp kritik. Finansmarknaden rasar, men så plötsligt stiger Ericsson med 17 procent. Finns det några reella värden?
Anders Borg går ut med ett jättestödspaket till de svenska banker som för någon vecka sedan bedömdes som urstarka på egen hand. Snabba förändringar eller politisk taktik?
Under veckan kommer ett flertal rapporter som kommer att påverka börsutvecklingen kraftigt utan att säga för mycket.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv