lördag 20 december 2008

Skövde satsar i lågkonjukturen

Välkommen att flytta till Skövde Vår stad växer och har god ekonomi. Vi satsar på tillväxt och hållbar utveckling. Här kan du och din familj välja boende med mindre än en halvtimma till paradisstränderna och skärgården i både Vänern och Vättern. Vi har en expanderande högskola, mängder av småföretagare med växande verksamheter. Handeln i Skövde har ett mycket kraftigt plusindex och nya kedjor och specialbutiker etablerar sig nu i Stallsiken, vårt senaste handelsområde.
Kommunen leds av en borgerlig allians och här kan du läsa mer om de mest närstående satsningarna vi gör i lågkonjunktur.

Mona Sahlin tappar - Alliansen växer

Raset för Mona Sahlin fortsätter. Det råder delade meningar om vad det beror på. Jag ser det som att allt fler börjar se resultatet av regeringens politik. Det är inte den svenska regeringens fel att vi har kris, det är tvärtom regeringens förtjänst att vi hittills klarar oss så bra.

Jag gillar inte Larz Kristerz

Ikväll är det dansbandsfinal. Jag har ägnat mig åt musik i form av schlager och dansbandsmusik under en stor del av mitt liv. Jag har haft glädjen att få jobba med många av de bästa. Kikki Danielsson, Sten Nilsson, Christer Sjögren, Thorleifs, Lasse Stefanz, Schytts, Barbados, Arvingarna, Scotts, Lotta Engberg, Peter Jöback, Charlotte Perrelli, Jessica Andersson, Lena Philipsson, Edin-Ådahl är några av de artister och grupper som jag haft glädjen att arbeta tillsammans med.
Att dessa seriösa artister ska utsättas för jämförelse med lokala "revygäng" som Larz Kristerz känns fel. Jag har inget emot Larz Kristerz som ett revygäng eller på en afterski, men det blir som att ta in Galenskaparna och After Shave i samma kategori som Stenmark, Borg och Kalla bara för att de alla har ett underhållningsvärde som delvis innehåller sport.
Jens i Aftonbladet tycker så här om spektaklet.
Scotts är mina vinnare och jag önskar dem lycka till.

Snuttifierade debattprogram

TV är en underbar möjlighet för att skapa och spegla opinionen i vårt land. Jag eftersöker ett debattprogram där en panel på fem personer debatterar under 60 minuter. Inte fler program av det format som Lennart Ekdahl och Janne Josefsson har. Det är ett format som inte funkar.
Det hela blev tydligt när Stina Dabrowski skulle hålla i Debatt. Stina som är en mycket bra TV-journalist, precis som Janne och Lennart, slutade eller fick gå (vilket är ointressant) därför att våra förväntningar var rimliga, men produkten (TV-programsformatet) håller inte vad vi har rätt att kräva.
Senast nu i veckan var debatten om "Rosengård" ett exempel på 45 minuter som gav väldigt lite "nytt sken" åt frågan. Allt tydligare blir det att vår ändrade inrikning av integrationspolitiken är mer än nödvändig.
Kommentarer från "vanligt folk" kan ingå som bandade inslag.

Alla människors lika värde

Jag är med på att vi behöver forskning för att studera hur vi människor bemöter varandra. Personligen blir jag nämnligen alltid illa berörd när jag ser eller får höra talas om att människor inte bemöts som människor Vad menar jag med det?

Jo, jag har sedan jag föddes lärt mig att bemöta varje individ med respekt, att vi alla har samma värde och rättigheter, skyldigheter och ska ges likvärdiga möjligheter. Att vi som individer har rätt att vara så olika som vi är. Om vi respekterar den grundtesen så borde vi aldrig diskutera personer utifrån gruppperspektiv som man, kvinna, homofob, gay, Djurgårdare, skåning eller invandrare.

Vi är alla först och främst individer och vi ska uppmuntras till att vara det (individer) hela livet. Det ger den mångfald som vårt samhälle behöver för att utvecklas.

Att ha särskilda genuspedagoger eller transsexuella coacher på arbetsförmedlingen och liknande förstärkande specialuppdrag utifrån grupptillhörigheter, där somliga ska bryta upp grupppmönster och andra agera för berättigande, är enligt mig helt fel väg att gå.

Vi måste arbeta utifrån grundläggande demokratiska värderingar som omfattar alla. Genom att alltid avsätta tid på skolor och arbetsplatser samt i föreningar för att anknyta till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ger tillräckligt med underlag för att utveckla en bättre värld - en värld där alla respekteras för den person de är.

Att läsa Johanna Nylanders artikel om genuspedagoger är väl använd lästid. Tanja Bergkvist har rätt i sak, men Johannas invändningar ger öppnar upp diskussionen på ett befriande sätt.

Läsarna verkar förstå faran med medveten särbehandling.

fredag 19 december 2008

Vi måste agera kraftfullt

Det som händer i Rosengård är inte acceptabelt. Att se vuxna män sitta i TV-rutan och påstå att polisen provocerar ungdomar till våldet i Rosengård är det dummaste jag hört på länge.
Sabuni har helt rätt, detta är i första hand en fråga om föräldraansvar och andra vuxnas ansvar för de uppväxande generationera.
Att professionella bråkstakar dessutom deltar måste vi kunna stoppa med polis. De som går på lärarutbildning och finns med bland dessa grupper ska dömas och sedan få det mycket svårt vid anställningar pga utdrag från straffregistret. Nu är det nog!

torsdag 18 december 2008

Förändrad lärarutbildning viktigast

Tänkvärt av Gunnar Ohrlander:
"Varken små klasser, friskolor eller dyra reformer skapade bättre skolresultat. Enligt Hans Albin Larsson, ordförande i Historielärarnas förening och överdirektör i den nya Skolinspektionen, beror missförhållandena på att ett fackpedagogiskt etablissemang, allmändidaktikerna, styrt och ställt under många år. Lärosätena har vägrat lära ut hur man bedömer elevers resultat och hur man sätter betyg. När Högskoleverket krävde en ändring blev resultatet frivilliga kurser som leddes av betygsmotståndare.
Likaså har det varit frivilligt att som blivande lärare studera hur man lär barn läsa, skriva och räkna. En upplyst och framåtblickande skolpolitik sysslar varken med drill eller mekanisk inlärning. I stället gäller det att återvinna så mycket självförtroende att man vågar stå för en skola där eleverna mår bra därför att kunskapen satts i centrum."

Hela hans artikel kan du läsa här.
Jag håller med Gunnar Orhlander i de slutsatser och förslag som han presenterar i sin artikel. För egen del anser jag att lärarutbildningens fokus ska vara att ge de nya lärarna de ämneskunskaper som de behöver för att nå trygghet i kommande undervisningssituationer. Med ett bra bedrivet kvalitetsarbete i landets kommuner och på våra skolor tar man sedan vara på de dilemma som lärarna möter i vardagen för att utveckla lärarnas förståelse och kunskaper kring sitt eget och elevernas lärande. Detta ska inte utgöra ett inslag i grundutbildningen på annat vis än vad som blir aktualiserat genom den praktik som lärarstudenterna gör.
En bra grundutbildning för lärare och utvecklat kvalitetsarbete kopplat till lärarnas vardag tror jag på för att stärka lärarna. De nu föreslagna förändringarna mottar jag mycket positivt.
Här kan du läsa mer om förslaget.

Rätt till liv - inte död

Idag skriver Johanna Nylander en artikel i kvällsposten/expressen om aktiv dödshjälp.
Här nedan är en artikel som Ulla-Britt Hagström (fp) och jag skrev för en tid sedan i samma ämne.
//
Med anledning av den nystartade debatten om dödshjälp reagerar vi - en grupp skaraborgsliberaler - kraftfullt.
Samhällets mål måste alltid vara livshjälp. Medicinskt stöd och omvårdnad i livets slutskede ska eftersträva ett värdigt slut.
Vi vill behålla riksdagsbeslutet att inte tillåta aktiv dödshjälp i Sverige. Att läkare skulle ges rätten att skriva ut en dödlig dos medicin till en svårt och obotligt sjuk patient, kan låta humant, men skapar i stället oro och otrygghet.
Sjukvården ska lägga all möjlig kraft på att förbättra vården för personer i livets slutskede. Med en god vård med verklig omtanke för ”hjälp att leva”, kan livslusten öka. En döende person kan få många flera dagar med livskvalitet.
Argumentet att aktiv dödshjälp ska gälla personer som själva uttrycker sin önskan, är inte hållbart. Hur blir det då för svårt sjuka människor som inte själva kan kommunicera? Ska anhöriga ta det beslutet? I stället för att stärka individens rätt, kan det tvärtom bli så, att en döende person känner sig i vägen, till besvär för anhöriga och sjukvården. Denna oro får inte samhället orsaka en enskild person.
Samhället måste alltid göra sitt allra bästa för att ge vård och smärtlindring.

En grupp skaraborgsliberaler genom Ulla-Britt Hagström och Mikael Wendt

Vi blir fler i Sverige

Sverige växer, vi blir fler invånare och slår rekord. Det är glädjande och nödvändigt för att vi ska klara välfärden i framtiden.

Knappast julkris

Regeringen agerar ansvarsfullt och är enligt min uppfattning inte alls handlingsförlamad. Läser flera artiklar i internationell press om att Sverige hittills tillhör de länder som hanterar världsläget riktigt bra. Anders Borg är en mycket kompetent och klok finansminister
Nu kommer ett lagförslag som gör att alla invånare som vill och uppfyller våra allmänna villkor för att ingå äktenskap får rätt till detta. Det känns bra.

Räntorna kommer troligen att sänkas i Europa och därmed i Sverige också som en ytterligare åtgärd för att få fart på investeringar av olika slag. Jag tror inte att det dröjer mer än en bit in i januari innan nästa sänkning från Riksbanken.

Reinfeldt lovar mer resurser till rättsväsendet, fler poliser och mer pengar till domstolarna samt utbyggnad av kriminalvården. Bra! Nya regler ska dessutom sätta stopp för bilmålvakterna och straff för grova brott ska skärpas. Ungas brott ska utredas och tidiga insatser prioriteras.
Så finns det naturligtvis de som sågar alla bra förslag.

Mer pengar ska också tillföras psykiatrin.

Julkris i svensk politik? Nej, inte alls!

onsdag 17 december 2008

Spännande ändringsförslag

Idag har en utredning lagts fram som ger flera spännande förslag på ändringar i grundlagen. Personligen är jag positiv till ett flertal av förslagen. Bland annat tycker jag det är bra att personvalsspärren till riksdagen sänks till 5 procent. Det blir ökade möjligheter för invandrare att delta i det politiska arbetet. Likaså att valdagen flyttas och läggs en vecka tidigare med den motivering som anges i utredningen.

tisdag 16 december 2008

Nyans och balans i skoldebatten

Jag vill bidra till att debattklimatet präglas av såväl nyans som balans. När det gäller svenska skolelevers resultat utifrån de nationella prov som görs och de nationella och internationella utvärderingarna så finns det naturligtvis såväl positiva som negativa reslutat att notera.

När utbildningsminister Jan Björklund säger: "- Om vi ska höja resultaten i den svenska skolan krävs tydligare och tidigare kunskapskrav, så att eleverna kan få det stöd de behöver. " är det möjligt att fokusera på olika delar av uttalandet. Vad fäster du dig vid i Björklunds uttalande? Mitt svar på den frågan finns sist i denna blogg-line.

Nationella proven i årskurs 9 vårterminen 2008 visar goda resultat i svenska och engelska. Men denna rapport visar samtidigt att matematikkunskaperna bland våra elever inte överensstämmer med de nationella målen.
Det är min förhoppning att detta uppmärksammas inom lärarutbildningen, att skolledare och skolansvariga politiker använder möjligheten som ges genom Lärarlyftet för att höja lärares kompetens och att kvalitetsarbetet som görs på landets skolor utgår från frågeställningar som "hur får vi fler elever att nå längre inom matematiken?".

För den svenska skolan gäller också att sätta stopp för det utbredda fusk som avslöjats när det gäller de nationella proven. Idéer om hur detta ska gå till kan du läsa här.

De tydligare kunskapskraven som presenteras i proposition "Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan" har mottagits positivt bland annat av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Krönikören Lars Klint på Kvällsposten talar om en välfärdsskandal när han beskriver hur svenska skolan ser ut idag. Han välkomnar regeringens samtliga förändringar, men påpekar att det kommer att dröja många år innan vi ser resultatet av den nu inslagna linjen.

Vi har många bra skolor och många bra lärare i Sverige, men också en hel del som inte uppfyller begreppet "god kvalitet". Den som vill och menar allvar med att alla barn har rätt till en god utbildning kan därför inte kosta på sig att hamna i försvarsläge när den svenska skolan kritiseras. Kritiken riktas enbart i ett enda syfte - att påvisa de brister/utvecklingsområden som finns.

Det jag fäster mig vid i Björklunds uttalande ovan är tydligheten om att alla elever ska få den hjälp de har rätt till så tidigt som möjligt. I vår nuvarande svenska skolkultur där "vanliga" prov sällan ges i de lägre årskurserna och nationella prov saknats helt så är det fakta att allt för många barn kan slinka igenom flera årskurser utan att få relevant stöd.
Det kommer jag aldrig att acceptera - ett barn är redan det för mycket. Vi ska ha en skola där vi vet att barn som behöver särskilt stöd får det av våra yrkesskickligaste lärare.

söndag 14 december 2008

Glada nyheter idag

Sifos opinionsmätning visar på att stödet för regeringen ökar. Det är glädjande och känns skönt i denna oroliga tid. Vi ser detta i mätning efter mätning. Hurra!
På fotbollshimlen blinkar Ibra allt klarare. Idag såg jag honom göra två underbara mål i den italienska ligan. Helt sagolika mål, hurra!
Obama fortsätter att sätta ihop sitt "dreamteam" och nu är hann framme vid sin stora miljösatsning. Al Gore blir inte oväntat ledare för det team som ska se till att USA tar ansvar för klimatfrågorna framöver - Hurra!

Därför behövs spaning

Idag har en polisbil brunnit. Det ska inte hända i ett land där demokrati råder och polisen är en garant för upprätthållande av lag och ordningen i vardagen.
Barn- och ungdomsfylleriet ökar liksom drogmissbruk av minderåriga. Bakom detta finns en omfattande olaglig försäljning varav en betydande del sköts via internet. Då får du och jag vara beredda att tulla lite på vår egen integritet. Alla barns rätt till hälsa och skydd från samhället undan de allra girigaste och värsta förövarna och kriminella kräver det.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv