lördag 21 mars 2009

EU behöver en liberal kvinnlig svensk präst

Cecilia Wikströms liberala röst behövs i EU-parlamenetet!

Ingen människa är en handelsvara. Därför måste vi inom EU bryta sexhandel och trafficking. Kvinnor och barn är inte till salu. Det måste vara förenat med strängare straff att köpa sex av en människa som redan är ett offer för kriminalitet, ensam, fråntagen alla sina rättigheter och förd till ett främmande land av brottssyndikat. Människan får aldrig reduceras till ett objekt. Hon måste alltid få vara ett agerande subjekt som bestämmer sitt eget liv.

Läs hela Cecilias artikel här
Bilden är lånad från Cecilias blogg Foto: Håkan Gidlöw

fredag 20 mars 2009

Rättsliga följder måste finnas och följas av åtgärder


Som liten pojke var jag trygg med min pappa (Se bilden). Han och alla andra vuxna var min garanti för att världen var god. Han talade om att vara ärlig och uppträda schysst. Nu skakar den känslan...
När stenar kastas av människor mot människor måste det vara bortom allt tvivel vad som blir följden av detta. Snabba enkla ingripanden måste ske, böter ska kunna utdömmas och för den som inte kan betala så blir det samhällstjänst direkt, för den som inte gör det som förväntas eller krånglar blir frihetsberövad. Det får vara nog nu. Varje angrepp på demokratin, på rättsväsendet och polisen som finns för vår säkerhet ska ses som särskilt allvarliga.

torsdag 19 mars 2009

Litar mer på Reinfeldt, Borg och Björklund

Idag säger en massa talesmän att det inte blir någonting till kommunerna 2009. Jag har hört Björklund, Borg och Reinfeldt säga andra saker de senaste dagarna och litar mer på dem. Det kommer stödåtgärder och möjligheter på något vis.

onsdag 18 mars 2009

Karin och jag svarar i tidningen Dagen

Den 4 mars framför Anders Holmberg, Bollnäs, kritik mot oss. Dels för att vi engagerar oss i nomineringsgruppen Folkpartister i Svenska kyrkan i kyrkovalet och dels för att nomineringsgruppen deltar i kyrkovalet över huvud taget.


Vi, Karin och Mikael, kan bara svara för hur det fungerar i vår nomineringsgrupp. I vår grupp finns en mängd intresserade kyrkomedlemmar som står på kristen och liberal grund. Några är medlemmar i Folkpartiet, men det är inget krav. Vi har skrivit, diskuterat och antagit vårt handlingsprogram helt utan inflytande från partistyrelsen. Om liberaler som samtidigt är medlemmar i andra trossamfund väljer att engagera sig formellt, har vi inga problem med det.


För en positiv utveckling behöver vi återkommande reflektera över begreppen demokrati, delaktighet och politik. Det bör klargöras att inflytande, ansvarstagande och intresse för kyrkans organisation, lära, struktur och framtid inte står i opposition mot att vara genuint intresserad av evangeliet.

Snarare tvärtom - vi tror att Gud skapade världen i ett stycke, att man kan vara "fisk" och "blåklint" samtidigt, att alla är inneslutna i Guds kärlek och godhet och att människor som är intresserade av hela Guds värld inte behöver vara hotfulla för kyrkans framtid.

I en demokrati måste det finnas rum för synpunkter på hur demokratin fungerar, så också i den demokratiska Svenska kyrkan. Var och en får stå för det som han eller hon tycker och tänker. I vår kyrka finns drygt sju miljoner medlemmar och hur vi väljer att organisera vårt inflytande bestämmer vi själva.Att något slags system måste finnas, bör vi alla vara överens om. Några tycker att partiorganisationerna är bra strategiska, ideologiska och administrativa funktioner för att utöva medlemsinflytande. Några är inte alls intresserade av att kanalisera sitt samhällsintresse i politiska organisationer och då känns det inte naturligt att göra det heller i kyrkliga sammanhang.

Fisk är ingen släpjolle till det politiska partiet Folkpartiet Liberalerna, som Holmberg beskriver, utan en stolt racerbåt som smidigt styr genom kobbar och skär, blandar sin röst bland vågornas brus och fiskmåsarnas sång, och visar på Gud och en öppen folkkyrka som frimodigt fullgör uppdraget att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus.

Karin Långström Vinge och Mikael Wendt
kandidater för Folkpartister i Svenska kyrkan i kyrkovalet 2009

Påven ute och cyklar...

Jag har svårt att förstå dessa utspel om att kondomer inte skulle hjälpa för att förhindra smittan av HIV. Påven är ute och cyklar igen..... Hör vad han säger här

Sverige står relativt starkt i krisen

Att vi drabbas av den finasiella krisen är tydlig och inget vi kan bortse ifrån, att bilbranschen genomgår ett stålbad tar vi också på allvar, att den som drabbas av arbetslöshet hamnar i en oönskad besvärlig situation är beklagliga fakta som måste mötas med kloka beslut och inte populistisk panikhjälp. Det gör den svenska regeringen och därför står Sverige relativt starkt i den globala krissituationen.

Förtroendet för statsminister Reinfeldt och hans regering ökar för varje dag som går. Något som är lätt att försåt för var och en som såg debatten i det sista programmet i serien av K-G Bergströms intervjuer.

tisdag 17 mars 2009

Reinfeldt - Sahlin=10-0

Socialdemokraterna har en del att fundera på. Alliansens företrädare agerar tryggt, klokt och ansvarsfullt.

Många positiva tongångar


 • K-G Bergström är på TV ikväll igen, det är bra ,han är bra. Han har också det goda omdömet att avsluta när han själv vill och han kommer att bli ihågkommen som en mycket bra journalist.

 • Kvällens debatt mellan Mona Sahlin och vår suveräne statsminister Fredrik Reinfeldt ska bli intressant att se. Vilken final för K-G TV2 20.00

 • Centerns anslutning till en tydligare liberal linje

 • Det blir mer Lotta Engberg i TV i sommar och våren är här med tranorna vid Hornborgasjön

 • Fler poliser ska ut på gatorna

 • Svenska krogar allt bättre

 • Alzheimers kanske kan upptäckas tidigare

Beklaglig debattnivå om skolan

Debatten om skolan förs på ett underligt sätt. Var finns nyans och balans?

Inriktningen i den politik som nu förs av alliansregeringen är bra, minister Björklund har en hög ambitionsnivå men brister i lyssnandet och kommunikationen haltar därmed.

Varför gör initierade personer som Hans-Åke Scherp sig skyldig till sådana självmål som kan i denna artikel i DN. Det finns ingen automatisk motsättning mellan hans grundsyn och kunskap om hur lärande sker och kan utvecklas gentemot att vi har god uppföljning, sätter in åtgärder i tid och ger elever och föräldrar god information om studieutvecklingen.

I uppropet som Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp ligger bakom sprids rena lögner! Det är inte värdigt allvaret i denna debatt och det är absolut inte vetenskapsnivå, mina herrar.

Det ni skriver här är tyckanden, era egna misstolkningar utav något ni inte gillar.

"Lärarcentrerad undervisning lyfts fram istället för elevaktivt lärande. De ungas frågor och uppfattningar om vad som är viktigt att lära döms ut. Regeringen ordnar, tillsammans med oppositionen, så att eleverna oftare blir centralt prövade och deras motivation ska styras av tätare betyg och kunskapskontroller. Betygsjakt ska ersätta kunskapstörst som drivkraft för lärande. Man avvisar evidensbaserad kunskap som visar att ungas lust att lära föds i deras medskapande och när de fördjupar sig i lärande." Vartenda ord, framför allt helheten, i detta citat uttrycker med all tydlighet att ni ogillar flera förändringar som kommer att genomföras i svensk skola framöver, men era påståenden har inget med avsikten bakom dessa förslag och inte heller ett entydigt forskarmotstånd vilket ni försöker göra gällande.

Nyans och balans efterfrågas utav mig från samtliga som deltar i skoldebatten. Det är vi skyldiga alla verksamma och framförallt våra elever.

måndag 16 mars 2009

Rökningen minskar

Glädjande nyheter kan inte lyftas fram nog mycket. Nu rapporteras det äntligen att rökningen minskar i Sverige.

söndag 15 mars 2009

Skolan ska inte vara värdeneutral

Brottslighet, terrorism och fundamentalism kan aldrig utrotas utan en omfattande satsning mot fattigdom samt för demokrati och mänskliga rättigheter. Kunskap är en nyckel till framgång även här. Därför kan inte skolan vara värdeneutral, utan måste i allt tydligt ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar så som de uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter. Låt barn vara barn och inte föräldrars "egendom" som ska köras fram i av dem givna mönster.
Skollagen måste värna barje barns rättighet att få grunder för egna val i livet och undervisningen ska ge stöd för det aktuella norm- och regelverk som vårt samhälle vilar på, men uppmuntra oliktänkande!

Kampen mot narkotikahandeln

Narkotika bryter ner människor och krossar deras liv och trasar sönder familjer. I alkoholen och narkotikans spår begås flertalet av alla våldsbrott, men också flertalet av de så kallade vardagsbrotten som stölder, bil- och bostadsinbrott samt rattfylleri. Alkohol- och narkotikamissbruket medför oerhörda kostnader i form av mänskligt lidande för dem som drabbas och är dessutom en ekonomisk katastrof för samhället.
Vi måste hjälpas åt att bekämpa missbruket och brottsligheten.

JA till Europa

I Eskilstuna har Folkpartiet kommit igång med kampanjandet för EP-valet. Niklas Frykman och gänget var ute på stan i går. Bra jobbat.

Twitter Updates

  follow me on Twitter

  Bloggarkiv