lördag 27 december 2008

Stoppa maffian

Det är dags att ge polisen de verktyg som krävs för att koppla greppet på de kriminella nätverken. Vi folkpartister anser att rikskriminalpolisen måste förstärkas för att stödja de lokala polismyndigheterna.
Svensk polis har gjort ett bra arbete under 2008, men behöver kunna utvecklas ytterligare på området bekämpning av organiserad brottslighet.
Vad som behövs är ett slags svenskt FBI för att förbättra den nationella samordningen. Jag ser gärna att det inrättas regionala underrättelsecentrum, där olika myndigheter ingår så att information som i dag ligger spridd i olika register kan samordnas. Ett sådant centrum ska ha mandat att prioritera och leda operationer mot organiserad brottslighet.
Vi behöver också utveckla det europeiska samarbetet. Brottsbekämpande myndigheter måste vara lika gränsöverskridande som brottsligheten. Alla har rätt att känna säkerhet i sin vardag.
Med det stöd som Reinfeldt har som statsminister är det nu tid för honom att agera så att vi får resultat och en tydlig förbättring av myndigheternas möjligheter att lyckas med sitt uppdrag.

Ekonomiskt bättre för studenter

Studenternas villkor behöver förbättras. Studiefinansieringen behöver debatteras grundligt. Ett land som vill utbilda sitt folk måste visa det på ett tydligare sätt än vad som varit fallet under många år. Det ska vara en kombination av bra villkor att studera under och rejäla krav på studieresultat för att få uppbära dessa villkor, dessutom måste det över tid synas i lönekuverten för dem som väljer att studera på avancerad nivå. En höjning av fribeloppet är bra, men inte det grundläggande felet idag.

Bush ersätts av våldsamt populär Obama

Obama har enorma förväntningar. Det råder samtidigt rädsla för att han kommer att utsättas för mordförsök och listas tillsammans med JFK, Martin Luther King med flera som väckt hopp hos den stora massan och därmed hotat etablerade ekonomiska intressen.
Populariteten han åtnjuter är historisk. Hoppas han blir det som framgångsrik president och inte som någon vars liv avslutas genom ett dåd av någon lejd mördare.
Bush avgår med ett rekord, nämligen att han är den president som lagt mest pengar på krig sedan andra världskriget. Ingen smickrande notering.
Jag tror att Obama kommer att betyda mycket och i huvudsak positiva förändringar för amerikanerna och världens medborgare i stort.

fredag 26 december 2008

Lasse Kronér var lysande

Vilka i-landsproblem. Tittare som blir upprörda över färgval på en slips har förmodligen ett starkt samhällsengagemang och förstår att sätta saker i sitt rätta perspektiv. (Ironi)
Man slutar aldrig att förvånas över vad som kan skapa rubriker.
Själva hade vi en toppenjul där TV-tittandet begränsades kring Kalle Anka och Karl-Bertil Jonsson, runt dessa program så var det en trevlig och lagom personlig Lasse Kronér som guidade oss i rutan. Tack för det Lasse!
Musikalisk höjdpunkt på julafton var vår dotter Cecilias sång i St Matteus kyrka i Sa Ryd, Skövde. Det var på midnattsmässan där julevangeliet lästes på såväl svenska som arabiska. En trevlig stund med besökar från flera olika samfund.
Jag tror som kungen på en ljus och bättre framtid.

torsdag 25 december 2008

God fortsättning

Hoppas julen är som du vill ha den och att den fortsätter så.

onsdag 24 december 2008

Jultankar

Det sägs att årets julklapp är upplevelser. Bäst av alla upplevelser är de som ger glädje i vardagen.
Jag vill bidra till ökad frihet och möjlighet för var och en att förverkliga sina drömmar om ett gott liv.

Ett tryggare Sverige förutsätter en tryggare värld och vi vet idag att det krävs ett utvecklat globalt samarbete för att klara våra framtida utmaningar.
Ur det perspektivet menar jag att vi, du och jag, måste arbeta för ett starkare FN, alla barns rätt till utbildning och en värdegrund som garanterar respektfulla möten mellan världens alla människor.

Jag vill därför, så här i juletid, lyfta fram ett par tänkvärda citat:
"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."
(Den första artikeln i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.)

"Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen; ... okunnigheten om andra folks liv och seder, genom människosläktets hela historia, har varit en allmän orsak till den misstänksamhet och misstro mellan folken som alltför ofta medfört att osämja dem emellan lett till krig.”
(FN:s rekommendation om utbildning för internationell förståelse.)

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
(Den ”gyllene regeln” som återfinns inom samtliga större religioner.)

För mig som liberal och stark förespråkare av demokrati är det viktigt att i sammanhanget betona att människors livsåskådning är ett personligt val som ska respekteras, men aldrig kan rättfärdiga förbrytelser mot demokratiskt stiftade lagar och regler i våra samhällen.

Slutligen något också om barnen, genom vilkas ögon vi vuxna upplever julen och dess innerligaste budskap.

  • Varje barn förtjänar att du visar det din respekt.
  • Varje barn har rätt att få likvärdiga möjligheter till personlig utveckling.
  • Inget barn ska dömas utifrån sin härkomst, föräldrars situation eller ekonomiska förutsättningar.
  • Varje barn ska ges sin rättmätiga möjlighet att som enskild individ få göra sina livsval och därmed bidra till en bättre värld för sig själv och andra.

I folkpartiets Sverige respekterar vi varandras lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.
Det finns alltid plats för Dig.

God jul och Gott nytt år!

tisdag 23 december 2008

Bra inlägg av Federley om FRA 2.0

Läs Federleys kommentarer till dagens kritiska artikel i SvD.
Bra utryckt Fredrik! Jag är med dig helt i denna fråga.
Avslutningen är suverän och citeras däför här: "I den nya kritiska hållningen till staten som jag i grunden tycker är bra ger dock dagens debattörer uttryck för den dåliga sidan. Staten är ond, galen och vill alla illa. Så illa är det inte. De glömmer i sin rädsla helt bort att vi har lagar och regler som gäller även för frågor knutna tilll FRA som exempelvis graskningen av domtolen och dess uppföljning. De glömmer också att domstolarna står fria från både myndigheter och politiker. Det gäller även här."

Böndernas egenintresse hinder i svensk energidebatt

Folkpartiet är som bekant för att vi använder kärnkraft, den vi har och att vi inte blir beroende av mer fossil energi i framtiden. Jag ställer upp på det. Jag är också för att vi tar fram nya energislag, men inte till vilka villkor som helst. Att subventionera svenska bönders verksamhet genom att ge ofantliga bidrag till biogas som har låg verkningsgrad (effekt) känns redan idag fel nationalekonomiskt och dessutom energimässigt. LRF som har nära anknytning till centern bör nog se upp med rollerna nu, det börjar lukta intressegruppsförsvar på samma sätt som LO och socialdemokraterna. Unket och enögt!

FRA-lagen blir bra

Jag vill inte ha ett övervakningssamhälle. Men som politiker har vi både att hantera den verklighet som omger oss just nu samt att agera för framtida förändringar. Många är engagerade. Kritik strömmar in från alla håll. FRA-lagen reglerar hur det är just nu - kampen om förändringar pågår ständigt. Här en mycket krisitsk artikel i dagens SvD. Här en mer nyanserad kritisk artikel.

En intressant upplysning i sammanhanget är detta pressmeddelande från Mikael Odenberg, fd försvarsminister, som är den som la fram propositionen ursprungligen ger lite perspektiv på det hela: - Med den nya lagen får FRA möjlighet att fortsätta sin signalspaning mot utlandet oavsett med vilken teknik signalerna överförs. Samtidigt stärks skyddet för den personliga integriteten genom att en tidigare oreglerad verksamhet nu lagregleras. - Den nya lagen handlar inte om övervakning eller om att läsa medborgarnas epost. Däremot får FRA nu med automatiska sökbegrepp en möjlighet att scanna den trafik som går över våra gränser i syfte att hitta, filtrera ut, dechiffrera och tolka den rännil av information som kan kartlägga yttre hot mot svenska medborgare och svenska intressen. - Beslutet är inte ett hafsverk och beredningen har inte varit kuppartad. Propositionen var grundad på två offentliga utredningar och en departementspromemoria – alla vederbörligen remissbehandlade. Remissinstanser med särskilt intresse för integritetsaspekter – t ex JO, JK och Amnesty – var i huvudsak positiva. Därefter fann Lagrådet avvägningen mellan underättelseintresse och integritetshänsyn godtagbar. - Integritetsskyddet har därtill stärkts i flera steg. I arbetet med lagrådsremissen gjorde jag 12 olika förbättringar. Efter lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar i syfte att förstärka integritetsskyddet. Och slutligen gjorde försvarsutskottet redan för ett år sedan ytterligare fem tillägg. Nu har ytterligare sådana mekanismer tillförts. Debatten lär fortätta...

Tack LR för er klokhet

Varje barn har rätt till en likvärdig utbildning – därför kan undervisningen aldrig utformas på samma sätt för alla. Barn har olika förutsättningar och ska få det stöd som just hon eller han behöver.
Skillnaden i kvalitet mellan Sveriges skolor har ökat efter kommunaliseringen. Folkpartiet har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska se över för- och nackdelar med att staten återtar hela ansvaret för skolan. Lärarnas riksförbund har nu också riktat fokus mot detta i en ny rapport.
Även om kvalitet inom skolan handlar om många fler faktorer är pengar, har ekonomin en avgörande betydelse. Mot bakgrund av den kunskapen, inhämtad från egna och andras erfarenheter, är min bestämda åsikt att enskilda kommuners ekonomi påverkar barns rättighet till en likvärdig skola. Det är oacceptabelt.
De pengar som regeringen skickat ut till kommunerna för särskilda ändamål har allt för ofta hamnat i den allmänna ”pengapåsen” och använts till annat än vad de varit avsedda för.
Det är dags att hela vår politik för migration, sociala frågor, utbildning, sjukvård och familjepolitik tar barnperspektivet på allvar. Välutbildade lärare kostar pengar i hela landet.

måndag 22 december 2008

Julen kommer närmare

Jag har idag handlat julmaten och reflekterat över året som gått. Det resulterade i en artikel som jag sänt för publicering i pappersmedia. Här på bloggen tänker jag skriva en kort årskrönika till nyår. Nu ska jag koppla av och äta lite julgodis. Ha det bra!

söndag 21 december 2008

Snart intar Obama presidentskapet

Obamas regering har presenterats. De tillträder i en situation som innebär stora förväntningar i en tid av utmaningar som ingen tidigare regering behövt tackla. Jag har stor tilltro till Obamas ledarskap och han verkar ha samlat bra folk omkring sig. USA och alla andra länder väntar med spänning, optimism och förhoppning på framtiden.

God jul

Jag önskar god jul till Larz Kristerz och säger grattis till er samt till Scotts som jag tycker är bättre.
Jag önskar god jul och säger tack för höstens program till Sveriges bästa radiopersonlighet Lotta Bromé. Hoppas du får en bra och lugn ledighet.
Jag säger god jul till alla i Rosengård och hoppas att ni blir av med de ditresta provokatörerna.

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv