tisdag 23 december 2008

Tack LR för er klokhet

Varje barn har rätt till en likvärdig utbildning – därför kan undervisningen aldrig utformas på samma sätt för alla. Barn har olika förutsättningar och ska få det stöd som just hon eller han behöver.
Skillnaden i kvalitet mellan Sveriges skolor har ökat efter kommunaliseringen. Folkpartiet har därför tillsatt en arbetsgrupp som ska se över för- och nackdelar med att staten återtar hela ansvaret för skolan. Lärarnas riksförbund har nu också riktat fokus mot detta i en ny rapport.
Även om kvalitet inom skolan handlar om många fler faktorer är pengar, har ekonomin en avgörande betydelse. Mot bakgrund av den kunskapen, inhämtad från egna och andras erfarenheter, är min bestämda åsikt att enskilda kommuners ekonomi påverkar barns rättighet till en likvärdig skola. Det är oacceptabelt.
De pengar som regeringen skickat ut till kommunerna för särskilda ändamål har allt för ofta hamnat i den allmänna ”pengapåsen” och använts till annat än vad de varit avsedda för.
Det är dags att hela vår politik för migration, sociala frågor, utbildning, sjukvård och familjepolitik tar barnperspektivet på allvar. Välutbildade lärare kostar pengar i hela landet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

1) jag saknar en statistisk analys av mer än två kommuner. Senast jag såg ett liknande budskap (kostnader och utbildning) gällde det Tyskland, där studieresultaten var ungefär lika bra där man gav MINST och där man gav MEST till skolorna. Däremellan varierade det kraftigt.

2) Det är med säkerhet ett mycket större problem att man inte i tid sållar ut de mest studiebegåvade eleverna och ger dem möjlighet att få odla alla sina resurser (precis som mindre studiebegåvade ska odla alla SINA resurser). Resultatet är att man låter bli att utnyttja de bästa hjärnorna i landet. De klarar sig, tar studenten, går på högskola, kanske, men kunde bli mycket, mycket bättre med rätt skolor.

Mikael Wendt sa...

Statistik är statistik. Det är stora skillnader mellan och inom kommuner hur pengar fördelas för skolan. Att som du föreslår sortera upp elever i olika grupper finns det många studier gjorda på. De positiva effekterna lyser med sin frånvaro i dessa studier.
Alla elever kan bli bättre med mer välutbildade lärare och ett stopp för undantagen för behörighet som nu är möjligt inom de fristående skolorna.
Min stora poäng är att välutbildade lärare ska ha bra löner och det får inte vara så att lärartäthet och snål ekonomisk ram för en kommun gör att de välutbildade lärarna flyr verksamheten. Det sker på en del håll i dag...

Anonym sa...

Gå gärna in och läs min nya blogg.
Den kanske kan intressera dig!
http://fms-gotland.blogspot.com/

Gott nytt år

Lennart Bladh

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv