lördag 27 december 2008

Ekonomiskt bättre för studenter

Studenternas villkor behöver förbättras. Studiefinansieringen behöver debatteras grundligt. Ett land som vill utbilda sitt folk måste visa det på ett tydligare sätt än vad som varit fallet under många år. Det ska vara en kombination av bra villkor att studera under och rejäla krav på studieresultat för att få uppbära dessa villkor, dessutom måste det över tid synas i lönekuverten för dem som väljer att studera på avancerad nivå. En höjning av fribeloppet är bra, men inte det grundläggande felet idag.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv