lördag 27 december 2008

Stoppa maffian

Det är dags att ge polisen de verktyg som krävs för att koppla greppet på de kriminella nätverken. Vi folkpartister anser att rikskriminalpolisen måste förstärkas för att stödja de lokala polismyndigheterna.
Svensk polis har gjort ett bra arbete under 2008, men behöver kunna utvecklas ytterligare på området bekämpning av organiserad brottslighet.
Vad som behövs är ett slags svenskt FBI för att förbättra den nationella samordningen. Jag ser gärna att det inrättas regionala underrättelsecentrum, där olika myndigheter ingår så att information som i dag ligger spridd i olika register kan samordnas. Ett sådant centrum ska ha mandat att prioritera och leda operationer mot organiserad brottslighet.
Vi behöver också utveckla det europeiska samarbetet. Brottsbekämpande myndigheter måste vara lika gränsöverskridande som brottsligheten. Alla har rätt att känna säkerhet i sin vardag.
Med det stöd som Reinfeldt har som statsminister är det nu tid för honom att agera så att vi får resultat och en tydlig förbättring av myndigheternas möjligheter att lyckas med sitt uppdrag.

2 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Jag håller med, men kom ihåg att den kriminella förvärvsverksamheten har sin socioekonomiska bakgrund.

- Peter Ingestad, Solna

Mikael Wendt sa...

så sant som det är sagt

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv