onsdag 24 december 2008

Jultankar

Det sägs att årets julklapp är upplevelser. Bäst av alla upplevelser är de som ger glädje i vardagen.
Jag vill bidra till ökad frihet och möjlighet för var och en att förverkliga sina drömmar om ett gott liv.

Ett tryggare Sverige förutsätter en tryggare värld och vi vet idag att det krävs ett utvecklat globalt samarbete för att klara våra framtida utmaningar.
Ur det perspektivet menar jag att vi, du och jag, måste arbeta för ett starkare FN, alla barns rätt till utbildning och en värdegrund som garanterar respektfulla möten mellan världens alla människor.

Jag vill därför, så här i juletid, lyfta fram ett par tänkvärda citat:
"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."
(Den första artikeln i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.)

"Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen; ... okunnigheten om andra folks liv och seder, genom människosläktets hela historia, har varit en allmän orsak till den misstänksamhet och misstro mellan folken som alltför ofta medfört att osämja dem emellan lett till krig.”
(FN:s rekommendation om utbildning för internationell förståelse.)

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
(Den ”gyllene regeln” som återfinns inom samtliga större religioner.)

För mig som liberal och stark förespråkare av demokrati är det viktigt att i sammanhanget betona att människors livsåskådning är ett personligt val som ska respekteras, men aldrig kan rättfärdiga förbrytelser mot demokratiskt stiftade lagar och regler i våra samhällen.

Slutligen något också om barnen, genom vilkas ögon vi vuxna upplever julen och dess innerligaste budskap.

  • Varje barn förtjänar att du visar det din respekt.
  • Varje barn har rätt att få likvärdiga möjligheter till personlig utveckling.
  • Inget barn ska dömas utifrån sin härkomst, föräldrars situation eller ekonomiska förutsättningar.
  • Varje barn ska ges sin rättmätiga möjlighet att som enskild individ få göra sina livsval och därmed bidra till en bättre värld för sig själv och andra.

I folkpartiets Sverige respekterar vi varandras lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man.
Det finns alltid plats för Dig.

God jul och Gott nytt år!

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv