lördag 27 december 2008

Bush ersätts av våldsamt populär Obama

Obama har enorma förväntningar. Det råder samtidigt rädsla för att han kommer att utsättas för mordförsök och listas tillsammans med JFK, Martin Luther King med flera som väckt hopp hos den stora massan och därmed hotat etablerade ekonomiska intressen.
Populariteten han åtnjuter är historisk. Hoppas han blir det som framgångsrik president och inte som någon vars liv avslutas genom ett dåd av någon lejd mördare.
Bush avgår med ett rekord, nämligen att han är den president som lagt mest pengar på krig sedan andra världskriget. Ingen smickrande notering.
Jag tror att Obama kommer att betyda mycket och i huvudsak positiva förändringar för amerikanerna och världens medborgare i stort.

Inga kommentarer:

Twitter Updates

    follow me on Twitter

    Bloggarkiv